Köprü Buluşmaları Bahar ’18: Mustafa Said İşeri

Kur’an’ın Tevhid Hakikati ve Risale-i Nur’daki Tevhid Risaleleri

Köprü’nün 138. sayısında yayımlanan makalede öncelikli olarak tevhid hakikati kavramsal olarak incelenmekte. Ardından ezeli kelamda tevhidin dört hakikat unsurundan ilki olması üzerinde durulmakta. Daha sonra başta Resul-i Ekrem (asm) olmak üzere tüm peygamberlerin en birinci davalarının tevhid esasına dayandığı gerçeğine işaret edilerek İslam düşüncesinde tevhide dair tartışmalara ve karşılaşılan aşırılıklara değinildikten sonra dua ve ibadetlerde halis bir tevhid hakikatinin olması meselesine odaklanılmakta. Ayrıca makalede Bediüzzaman’ın tevhid-i zahirî ve tevhid-i hakikî ayrımı üzerinde de durulmakta. Son olarak ise Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan tevhid risaleleri hakkında bazı bilgilere yer verilerek ve birbirinden çok farklı muhtevalara sahip bu risalelerin tevhid açısından önemi kısaca vurgulanmaktadır.

📅 18 Mart 2018 Pazar
🕑 14.00
📌 Risale-i Nur Enstitüsü, Fatih

Not: Erkeklere mahsustur.

Afiş için lütfen tıklayınız!