Köprü Buluşmaları Bahar ’19: Ümit Alparslan

Bediüzzaman Batı Medeniyetini mi? Yoksa Başka Bir Medeniyet mi İstiyor?

Ümit Alparslan ile Köprü’nün 70. sayısında yayımlanan “Bediüzzaman Batı Medeniyetini mi? Yoksa Başka Bir Medeniyet mi İstiyor?” isimli makalesini müzakere edeceğiz.

70. sayıda yayımlanan makalenin özeti:

Bediüzzaman Cumhuriyeti savunduğu için Batı medeniyetine müştak bir şahıs; kötü yönlerinin alınmaması şartıyla Avrupa medeniyeti savunucusu; ilim ve teknolojisini alma açısından Avrupa medeniyetinden faydalanma yoluyla onun üstünlüğünü kabul eden bir aciz; dini reddetmeyen Avrupa medeniyeti ile “ittifak içinde” bir sentezci veya Batı medeniyetinin hiçbir şeyine değer vermeyen, karşı tavır koyan bir protestocu olarak mı değerlendirilmelidir? Yoksa bu seçeneklerin tamamı Bediüzzaman’ı kendi görüş ve düşüncesine, konjonktüre veya algılayabildiği bir yere koymak arzusunun bir neticesi midir? Acaba medeniyet konusunda Bediüzzaman neyi istiyor, ne hedefliyor? (Makalenin tamamı için lütfen tıklayınız!)

? 24 Mart 2019
? 14.00-16.00
? Risale-i Nur Enstitüsü, Fatih

Not: Erkeklere mahsustur.