Köprü Anasayfa

Kabe Merkezli Bir Ortadoğu

"Kış 2015" 129. Sayı

 • Arap Baharı ve Ortadoğu' da dönüşüın

  Köprü • Sayı: 129 • Kış 2015 • ISSN: 1300-7785 • ss. 73-82

  Ertan Efegil

  Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

  Özet

  Ortadoğu’da, yaşadığı zor ve sıkıntılı ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntılardan bunalan bölge halkı, 2011 yılından itibaren Arap Baharı olarak adlandırılan yerel ayaklanmaları/ gösterileri başlattı. Tunus’ta başlayan bu gösteriler kısa sürede, Mısır, Libya, Bahreyn ve Suriye’ye de sıçradı. Gösterilerin çıkış sebeplerine baktığımızda ise şu nedenleri sıralamak mümkündür: Ekonomik geri kalmışlık, işsizlik, diktatörlük yönetimi, yoksulluk, fiyat artışları, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik, siyasal hayattan tecrit edilme … Kanlı şekilde sonuçlanan bu süreç sonrasında
  önümüzdeki on yıllar içerisinde Ortadoğu jeopolitiğinin radikal şekilde bir dönüşüme uğrayacağını ve bu uzun geçiş döneminden sonra bölgenin göreceli bir istikrara kavuşacağını düşünmekteyiz. Bu makalede bu görüş etrafına bölgedeki kriz alanları irdelenmekte ve Ortadoğu’daki dönüşüm gözler önüne serilmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Ortadoğu, Arap Baharı, milliyetçilik, ulus-devlet, otoriter rejimler, mezhepsel ayrılıklar


  Abstract

  The peoples of the Middle East, who have got tired of the econornic, social and political problems, started a set of loca\ demonstrations and insurgencies in 2011, which were called the Arab Spring. The demonstrations started in Tunisia spread out ali over Egypt, Libya, Bahrain and Syria in a very short period of time. When we look at the causes for their rising, the following ones can be listed: Econornic backwardness, unemployment, oppressive adrninistı’ations, poverty, rising prices, violations of human rights, inequality in the distribution of income, isolation from the political life … We think that after a course of events to be culminated in a bloody end, the prospedive decades will witness a radical transformation in the geopolitics of the Middle East and after a long transition period the region will ended up in a relative stability. Within the framework of this view we examine the crisis areas of the region and reveal the ongoing transformation in the Middle East.

  KeyWords

  The Middle East, the Arab Spring, nationalisrn, national state, authoritative regirnes, denominational factions

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!