Köprü Anasayfa

Kabe Merkezli Bir Ortadoğu

"Kış 2015" 129. Sayı

 • Zaruret ve Fakirlikten Kurtulmak için Girişimcilik, Çalışma ve İşbirliği

  Köprü • Sayı: 129 • Kış 2015 • ISSN: 1300-7785 • ss. 89-98

  Mahmut Akpınar

  Doç. Dr.

  Özet

  Bediüzzaman cehalet, zaruret ve ihtilaf gibi üç düşmanımız olduğunu ve bunlara karşı mücadelenin sanat, marifet ve ittifak silahlarıyla yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak bazı eserlerinde bu düşmanlarla mücadele ve medeniyetimizi yeniden inşa için, özellikle zaruret ve fakirlikle mücadelede teşebbüs-ü şahsiden bahsetmiş ve bunun üzerinde durmuştur. Girişimcilik, teşrik-i mesai ve taksimü’l-a’mal Bediüzzaman tarafında üzerinde sıkça durulan konulardandır. Bu konular ülkenin kalkınmasında, medeniyet inşasında da önem.arz eden konulardır.

  Anahtar kelimeler:

  Teşebbüs-ü şahsi, iştirak-i a’mal, teşrik-i mesai, çalışmak, memuriyet, ticaret


  Abstract

  Bediuzzaman expresses that we have three enemies of ignorance, poverty and disagreement against which we should struggle with the weapons of industry, science and alliance. However in some of his works he emphasizes that in order to struggle against these enemies and to rebuild up our civilization he specifically touches upon private entrepreneurslu p in overcoming destitution and poverty. Entrepreneurship, cooperation at work, and sharing of jobs are among the topics that Bediuzzaman often dwell on. These topics are in fact very important in the development of a country and the building up ofa civilization.

  Key Words

  Private enterprise, sharing of Iabor, cooperation, laboring, public service, commerce

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!