Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2017

"Köprü" 137. Sayı

 • Batı’da Milli ve Medeniyet Kimliklerin Oluşumu ile Ötekinden İslamofobiye Geçiş

  The Formation of Nation and Civilization Identities in the West and/with Transition from the Others to Islamphobia

  Ali Arslan

  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

  Köprü • Sayı 137 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 61-81

  [Gönderim Tarihi: 27.02.2017, Kabul Tarihi: 24.04.2017]

  Öz

  Batı’da eskiden beri birçok milletten oluştuğu için birçok milli kültür meydana gelmiştir. Zaman içinde bu milletlerin bir de ortak Avrupa/Batı medeniyet kimliği oluşmuştur. Çok milletli ve çok kültürlü Batı bunu kabul ederek birlikte yaşamaya ikna olmaları ancak Seksen ve Otuz Yıl Savaşların korkunç neticesinde 1648 Vestfalya Antlaşması ile gerçekleşmiştir. İkincisi ise Avrupa ortak kimliğinin oluşumu diğer bir ifade ile Batı Medeniyeti değerlerinin ortaya çıkmasıdır. İlkinde yani milli kültürlerin oluşmasında kendi içlerindeki öteki kavramı etkin iken, ikincisinde Avrupa dışı ötekinin esas rol oynamıştır. Roma hukuku Batı kimliğinin oluşumunda temel zemini oluşturduğu gibi öteki/düşman olarak de Türk/Müslümanlar kabul edilmişti. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Alman İttifakı ile öteki olan Müslümanlarla işbirliğine başlanması bu düşman kavramında bir yumuşama meydana getirmişti. Hele İkinci Dünya Savaşı sonrasında Komünist Doğu Bloku’na karşı Müslümanlarla işbirliğine gidilmesi Batı’da Müslümanlarla kendi ülkelerinde birer komşu olarak bile yaşanmasının önünü açmıştı. Ancak bu süreç SSCB dağılınca Batı Kimliğinde eskiye keskin bir dönüş yaşanmış ve Müslümanlar tekrar düşman görülmeye başlanmıştı. Bundan sonra İslamofobi sınır tanımaz bir şekle dönüşmüştür.

  Anahtar Kelimeler

  İslamofobi, kimlik, medeniyet, milli kültür, öteki.

  Abstract

  The West has always comprised of multiple nations, thus leading to the existence of multiple national cultures. In time, a unified identity of European/Western civilisation emerged among these same peoples. However, persuading thes multi-faceted cultures and nationalities of the West to co-exist as one people was only achievable as of 1648 through the Peace of Westphalia, as an end result of the fear caused by the Thirty Years’ and the Eighty Years’ Wars. Secondly, is that the emergence of a unified European identity is, in other words, the emergence of the values of Western civilisation. While the first aspect, that of the founding of national cultures, was affected by the influence of the “the other” within their own circle, the second aspect was crucially affected by “the other” influences outside of Europe. Similar to how Roman law compirised the backbone of Western identity, so too had the other/enemy been determined to be Turks/Muslims. With the Ottoman-German Alliance during WWI beginning the process of co-operated with Muslims from outside the Europe, this defined enmity had been relaxed to a certain degree. After WWII, this relaxation went even further; Turning to Muslim co-coperation in the fight against the Republics of the Sivet Union, this had even paved the way for the view that Muslims residing in the West. Unfortunately, this situation faded once the collapse of the sharply ressurrected the old ideals of Western Identity; when the Communist Russia fell down, Muslims began to be viewed, once again, as enemies. This reversion later bred the new and globalized form of Islamophobia that exists today.

  Key Words

  Another, civilation, identy, islamophobia, national culture.

  Yazının devamını dergide görüntülemek için tıklayınız!