Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2018

"Köprü" 140. Sayı

 • Risale-i Nur’un Hadis Müdafaası Üzerinden Bazı Düşünce ve Teklifler

  Some Thoughts and Recommendations from the Hadith Advocacy in Risale-i Nur

  Ümit Şimşek

  İstanbul

  Köprü • Sayı: 140 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 • ISSN: 1300-7785 • ss. 55-70

  Öz

  Kendisine peygamberinden bir haber ulaşan günümüz Müslümanlarından önemli bir kısmının zihninde hemen bir “acaba?” sorusu beliriyor, haberin doğruluğu hakkında tereddütler haberin peşini hiç bırakmıyor, neye inanıp neye inanmayacağımız konusunda gelgitler yaşanıyor. Bazılarımız daha da ileri gidiyor; haberi kendi aklının ölçüsüyle değerlendirdikten sonra böyle bir hadisin olamayacağı kanaatine varıyor ve peygamberine din öğretmeye kalkışıyor. Böylesi bir ortamda bizde çalışmamızda evvela “ümmetin bugün ıslahının çözümü olarak” gördüğümüz “nübüvvet tavrı” üzerinde durduk. Hadislerin değişmeyen değerine değindikten sonra, neler yapılmamalı ve neler yapılmalı konusunda tekliflerimizi sıraladık.

  Anahtar Kelimeler

  Hadis müdafaası, Risale-i Nur, ümmetin ıslahı, oryantalizm


  Abstract

  It is important from today’s Muslims that the news of his prophet has reached him a “huh?” question appears immediately in the mind of some part, hesitations about the accuracy of the news, what we believe and what we will not believe There are tides about going on. Some of us go even further; evaluating in own mind after in the sense that such a hadith can not be reached and them prophet is trying to teach religion. When we work in such an environment we have seen the “prophethood attitude” that we first saw as “the solution of the ummah today”, we emphasize. After mentioning the unchangeable value of the hadiths, what should not be done and what to do about we list our offers on.

  Key Words

  Hadith advocacy, Risale-i Nur, improvement of ummah, orientalism

  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!