Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2018

"Köprü" 140. Sayı

 • Sünnetin Muhafaza ve Müdafaa Edilmesi

  The Protection and Defence of Sunnah

  Adem Dölek

  Prof. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Faültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

  Köprü • Sayı: 140 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 • ISSN: 1300-7785 • ss. 29-53

  Öz

  Sünnet/hadîs, Kur’ân’dan sonra İslâm’ın ikinci temel kaynağıdır. Rasûlüllah (sallallâhü aleyhi ve sellem)’den kavlî, fiilî ve takrîrî olarak nakledilen her şeye “sünnet”, bunun yazılı vesikalar hâline getirilmesine de “hadîs” denilmektedir. Bu çalışmamızda, sünnetin muhafaza edilmesinde etkili olan amiller, hadislerin yazılı olarak tespiti ve muhafaza edilmesi, sünnetin ameli mütevatir olarak nakledilmesi, hadislerin tedvin edilmesi ve son olarak hadislerin muhafazası için yapılan yolculuklar üzerinde durarak sünnetin ve hadisin müdafaası için nasıl titiz davranıldığını göstermeye çalıştık. Hadislerin/sünnetin muhafaza edilmesi için İslâm’ın başlangıcından itibaren öylesine yoğun ve hummalı gayretler gösterilmiştir ki, bu gayret ve itinalar hiçbir ilme nasip olmayan bir durumdur.

  Anahtar Kelimeler

  Sünnet, hadis, amel-i mütevatir, hadislerin tedvini, hadisleri muhafaza


  Abstract

  Sunnah / hadith is the second main source of Islam after the Qur’an. Everything conveyed verbally and actually from Prophet Muhammad is called “sunnah”, and when they are written, it is called “hadith”. In this study, the causal factors that influence the maintenance of sunnah, identification and preservation of hadiths in writing, arrangement of hadiths, and finally on the journeys made for the preservation of the hadiths, we tried to show how precisely we were rigorous for sunnah and the defense of the hadith. Since the beginning of Islam, so intense efforts have been made to preserve the hadiths / sunnah that these efforts and restraints are unthinkable.

  Key Words

  Sunnah/ Hadith, Arrangement of hadiths, Preservation of the hadiths, Hadith journeys

  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!