Köprü Anasayfa

Ocak-Nisan 2019

"Köprü" 142. Sayı

 • Özgürlük Olmadan İman Mümkün mü?

  Is Faith Possible Without Freedom?

  Bilal Sambur

  Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 123-134

  Öz

  Modern dünyada en çok tartışılan konuların başında iman ve hürriyet arasındaki ilişki gelmektedir. Hürriyet ve iman arasındaki ilişki çok tartışılmasına rağmen ikisi arasında şimdiye kadar yapıcı ve verimli bir ilişkinin nasıl kurulacağı konusunda ortaya tatmin edici, derinlikli ve nitelikli bir yaklaşımın ortaya konduğunu söylemek zordur. Bir Müslüman olarak Said Nursi iman ve hürriyet gibi zor bir konuyla bütün düşünce sistemi boyunca kapsamlı olarak ilgilenmiştir. Said Nursi’nin ortaya koyduğu yaklaşımda iman ve hürriyetin birbirinden ayrı veya karşıt düşünülemeyeceğini, ikisi arasında bir bütünlük ve birlik ilişkisi kurulması gerektiği ortaya konmuş bulunmaktadır. Bu makalede Nursi’nin düşüncesinde iman ve hürriyet arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  İman, insan, hürriyet, özgürlük, kulluk

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!