Köprü Anasayfa

Ocak-Nisan 2019

"Köprü" 142. Sayı

 • Risale-i Nur’da Mehdilik

  Mahdism in Risale-i Nur

  Atilla Yargıcı

  Prof. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

  Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 31-62

  Öz

  Mehdilik konusu çeşitli din ve kültürlerde farklı isimler altında var olan bir olgudur. Mehdilik konusunu cemaatler bazında ele alanların mevzuyu FETÖ’ye getirdiği, FETÖ’nün de kaynağını Risale-i Nur’dan aldığı iddiasında bulundukları görülmektedir. Bu çalışmalarda, Risale-i Nur cemaatlerinin hepsinin FETÖ ile ilişkili olduğu iddia edilmektedir.
  Bu tür spekülatif yorumların çeşitli vesilelerle zaman zaman dile getirilmesi, Bediüzzaman Said Nursi’nin ahir zaman hadiseleri ile ilgili zikredilen hadisler çerçevesinde ela aldığı mehdilik konusunun gündeme getirilmesini ve Nursi’nin konuya bakış açısının ortaya konulmasını zaruri kılmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Mehdi, mesih, beklenen kurtarıcı, ahir zaman, Said Nursi


  Abstract

  The subject of Mahdism is a phenomenon that exists under different names in various religions and cultures. It is seen that those who deal with the issue of Mahdism on the basis of the communities have brought the matter to FETO, and that FETO is alleged to have taken the source from Risale-i Nur. In these studies, it is claimed that all of the Risale-i Nur communities are associated with FETO.
  The occasional expression of such speculative interpretations on various occasions makes it necessary to present Bediüzzaman Said Nursi’s subject of Mahdism that is discussed in the framework of the hadiths related to the events of the End Times, and Nursi’s point of view.

  Key Words

  Mahdi, messiah, savior, the end times, Said Nursi

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!