Köprü Anasayfa

Ocak-Nisan 2019

"Köprü" 142. Sayı

 • Risale-i Nur’un Telif Tarihlerinin Önemi ve Eserlerin Anlaşılmasındaki Yeri

  The Importance of Copyright Dates of Risale-i Nur and Its Place in Understanding the Works

  Ali Arslan

  Prof. Dr., İstanbul

  Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 99-105

  Öz

  Telif çalışmalarına Osmanlı’nın son döneminde başlayan Said Nursi 1960’a kadar birçok önemli olayı yaşamış, müdahil olmuş veya tesirine maruz kalmıştır. Birçok bilgi ve belgenin bulunduğu Risale-i Nur’dan faydalanmak için mutlaka tarihlemenin yapılması gerekmektedir. Bu husus Risale-i Nur’daki konuların hangi bağlamda yazıldığını anlamak ve değerlendirmek için de zaruret kesbetmektedir. Bu çalışmamızda, tarihlemenin ne kadar elzem olduğu Said Nursi’nin yazdığı bir kitap için değil o kitabın bir risalesi/bölümü hatta bölümün bir kısmı, bazen de bir parçası için bile şart olduğu ele aldığımız On Dördüncü Söz örneğiyle ortaya konulacaktır.

  Anahtar Kelimeler

  Telif, tarih, zaman, mekan, neşir


  Abstract

  Said Nursi, who began his copyright studies in the last period of the Ottoman Empire, went through and took part in many important events or was exposed to its effect until 1960. In order to benefit from Risale-i Nur, which has lots of information and documents, it is necessary to date. This issue is also necessary to understand and evaluate the context in which the topics in Risale-i Nur are written. The dating is essential and it is a must not only for a book written by Said Nursi but also for a section of the book, even a part of the section, and this will be shown through the example of the Fourth Word in this study.

  Key Words

  Copyright, date, time, place, publishing

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!