Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2019

"Köprü" 143. Sayı

 • Cihadın Toplumsal Tarihi

  Social History of Jihad

  Ergün Yıldırım

  Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı

  Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 119-129

  Cihad hakikaten çok mühim bir meseledir. Okudukça, araştırdıkça ve bugünün olaylarını yorumlayan Avrupalı sosyal bilimcilere baktıkça işin önemini çok daha fazla insan anlamaya başlıyor. Çünkü cihad etrafında çok fazla tartışmalar ve kafa karışıklıkları var. Oryantalistler doğrudan “cihadçı hareketler” diyerek cihadı El-Kaide ve DEAŞ’ın yaptığı terörist ve isyan faaliyetlerine indirgiyorlar. Dolayısıyla bizim bugün “İslamofobi” diye şikâyet ettiğimiz ve Avrupa’da yaşayan Müslümanları da ciddi anlamda rahatsız eden dışlayıcı ve ötekileştirici faaliyetlerin temelinde de sürekli bu cihadçı hareketler deyip yapılan damgalamalardır. O nedenle hakikaten “Cihad nedir?” onu tümüyle efendim “İslam’da cihad yoktur” deyip reddetmek ne kadar yanlış ve oryantalist bir tutumsa aynı zamanda cihadı DEAŞ, El-Kaide, Boko Haram ve diğer örgütlerin yaptığı şiddet, vahşet ve isyana da indirgemek o kadar yanlış bir şey. Bizim literatürümüze, İslam toplumlarının tarihine baktığımızda cihadın çok geniş, zengin, farklı ve çeşitli biçimleriyle karşılaşıyoruz.

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!