Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2019

"Köprü" 143. Sayı

 • İnsanlık Huzur İstiyorsa Zekât Köprüsünden Geçmeli

  If Humanity Wants Peace, They Must Cross Zakat Bridge

  Mehmet Abidin Kartal

  İstanbul

  Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 97-108

  Öz

  Köprü kültürel, toplumsal ve sosyolojik tanımlama olarak ortak bir bağ kurma inancını da taşımaktadır. Zekât “köprü kurmaktır”, gönül köprüsü zekâttan geçer. Zekât, fakirleri ve zenginleri birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, toplumda sosyal barışı, ekonomik adaleti sağlayan köprüdür.
  Cenab-ı Hak “Namazı hakkıyla eda edin, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız” derken kurtuluşumuzun şifresini veriyor. Kâinatın Efendisi (asm) “Zekât İslâm’ın kantarasıdır (köprüsüdür)” buyurmaktadır. “Namaz dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekât da İslam’ın kantarası yâni köprüsüdür. Demek, biri dini, diğeri asayişi muhafaza eden İlahî iki esastırlar.” Gönül köprüleri kurmak için zekât köprüsünden geçmek gerekiyor. Sırat köprüsünden geçmek mi istiyorsunuz, gönül köprüleri kurun, zekât köprüsünden geçin.

  Anahtar Kelimeler

  Kul, zekat, zekat köprüsü, kalp köprüsü


  Abstract

  Bridge also represents the belief of establishing a common bond as cultural, social and sociological definition. Zakat is “to build a bridge”, zakat leads to the bridge of heart. Zakat is the bridge that brings the poor and the rich closer to each other, makes them socialize with each other and provides social peace and economic justice in the society.
  Allah the Almighty gives us the code of our salvation, by saying, “Establish worship and pay the poor due and obey the messenger, that haply ye may find mercy”. The Master of the Universe (pbuh) says “Zakat is the bridge of Islam”. “As prayer is the pillar and consistency of religion, zakat is the bridge of Islam. So, they are two divine principles, one of which preserves religion and the other maintains public order.” It is necessary to cross the zakat bridge to build bridges of heart. Would you like to cross Sırat Bridge (as-sirāt) , then build bridges of heart and cross Zakat Bridge.

  Keywords

  Prayer, zakat, zakat bridge, bridge of heart

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!