Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2019

"Köprü" 143. Sayı

 • Irkçılık Hastalığı ve Çözümleri

  Racism Disease and Solutions

  Vehbi Kara

  Dr., İstanbul

  Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 89-95

  Öz

  20. asrın en büyük hastalıklarından bir tanesi ırkçılık yani kavmiyetçiliktir. Günümüzde de bazı topluluklar kendi cinsinin üstün olduğunu iddia ederek diğer kavimlere zulümlerde bulunmaktadır. Allah indinde en makbul olanlar şu veya bu ırka mensup olanlar değil hangi ırktan olursa olsun takvada en ileri gidenlerdir. Takva Allah’tan korkmak, O’nun yasaklarından şiddetle kaçınmak mânâsına gelir. Lakin takva sahiplerinin sıfatlarıyla ilgili âyetlere baktığımızda takvanın İslâm’ı bütünüyle yaşamanın âdeta simgesi, alâmeti olduğu görülecektir. İşte Allah’ın sevdiği kullar bu sıfatları taşıyanlardır; hangi milletten, hangi tabakada, hangi makamda ve hangi gelir seviyesinde olursa olsun.

  Anahtar Kelimeler

  Irkçılık, kavmiyetçilik, milliyetçilik


  Abstract

  One of the greatest diseases of the 20th century is racism or nationalism. We see that nowadays also some communities claim a superiority over others and persecute other people. However, those who are the most before Allah are not those who belong to one or the other race, but the ones who endeavor the most in taqwa, regardless of race. On the one hand, taqwa means to fear from Allah and to avoid from his prohibitions in a strict manner. On the other hand, when we look at the verses of Quran about the qualities of the people of taqwa, it is the symbol of a quite Islamic life, fulfilling the orders of Allah. Thus, the beloved ones by Allah are those who carry these qualities; independent of their stratum, authority or income level.

  Key Words

  Racism, tribalism, nationalism

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!