Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2019

"Köprü" 143. Sayı

 • Risale-i Nur’u Anlama ve Yorumlamaya Dair Mülahazalar

  Consıderatıons on Understandıng and Interpretıng Rısale-ı Nur

  İshak Özgel

  Prof. Dr., SDÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi, Isparta

  Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 17-42

  Öz

  Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatı yakın dönem düşünce hayatımıza derinlik ve zenginlik kazandırmıştır. Bütünleştirici ve kuşatıcı bir muhteva ve üslup zenginliğine sahip bu metinlerin hak ettiği şekilde anlaşıldığını ve yorumlandığını söylemek oldukça güçtür. Bunun önünde birtakım sorunlar bulunmaktadır. Söz konusu engellerin tanımı, nedenlerinin tespiti, nasıl aşılabileceği, doğru bir şekilde anlaşılıp yorumlanması için uygulanabilecek yöntemler üzerinde i’mali fikr etmek elzem hale gelmiştir. Bu yazı mevcut durumu tahlil ederek soru ve sorunlarla yüzleşmeyi hedeflemekte ve çözüm için teklifler sunmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Said Nursi, Risale-i Nur, anlama, yorumlama, metin tasavvuru


  Abstract

  Said Nursi and Risale-i Nur have brought depth and richness to our recent life of thought. It is difficult to say that these texts, which have an integrative and encircling content and rich in style, are understood and interpreted as they deserve. There are a number of obstacles to it. It has become necessary to come up with the ideas on the definition of obstacles, identifying their causes, how they can be overcome, and the methods that can be applied to understand and interpret correctly. This article
  analyses the current situation and aims to confront questions and problems, and
  makes offers for solutions.

  Key Words

  Said Nursi, Risale-i Nur, understanding, interpretation, the concept of text

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!