Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2019

"Köprü" 143. Sayı

 • Yaşlılık: Yeniden Doğuşa ve Ezelî Gençliğe Doğru

  Old Age: Towards Rebirth and Eternal Youth

  Bilal Sambur

  Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Köprü • Sayı: 143 • Mayıs-Ağustos 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 75-87

  Öz

  Yaşlılık dönemi insan hayatında tecrübe ve bilgelik dönemi olarak bilinmektedir. Dünya nüfusunun yaşlanmakta olduğu günümüz dünyasında yaşlılık dönemi, üzerinde konuşulan ve tartışılan dönem haline gelmiştir. Said Nursi’nin İhtiyarlar Risalesi’nde yaşlılık döneminin bir son olmadığı, manevî bir olgunlaşma ve gelişme dönemi olduğu dile getirilmektedir. Bu makalede İhtiyarlar Risalesi’ndeki “yaşlılık manevîyatı” olarak ifade edilebilecek durumu analiz edilmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Yaşlılık, manevîyat, iman, ölüm


  Abstract

  Old age is known as the period of experience and wisdom in human life. In today’s world, where the world’s population is aging, the old age has become a period of discussion and debate. Said Nursi points outs that old age is not an end but a period of spiritual maturation and development in Booklet for the Old. In this article, the situation that can be expressed as “the spirituality of old age” in Booklet for the Old is analysed.

  Keywords

  Old age, spirituality, faith, death

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!