Köprü Anasayfa

Eylül-Aralık 2019

"Köprü" 144. Sayı

 • Bir Manevi Varoluş Dönemi: Kastamonu Lahikası

  A Period of Spiritual Existence: Kastamonu Appendix

  Bilal Sambur

  Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 43-59

  Öz

  Tek Parti Dönemi insan hakları, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğünün bütünüyle kaldırıldığı yıllardır. Hayatı boyunca tek parti zihniyetinin baskısına maruz kalan Said Nursi Kastamonu’ya sürgüne gönderilmiştir. Said Nursi’yi Kastamonu’ya sürgüne gönderen zihniyetin esas amacı Nursi’yi ve fikirlerini canlı canlı gömmek ve ölüme terk etmektir. Makalemizde Anadolu’da örgütlenen Risale-i Nur hareketinin zihniyetini, ilişkilerini ve gayretlerini anlatan önemli bir tarihsel doküman olan Kastamonu Lahikası incelenmiştir.

  Anahtar Kelimeler

  Kastamonu, iman hizmeti, cemaat


  Abstract

  The Single Party Period is the years when human rights, freedom of expression, freedom of religion and conscience are completely abolished. Said Nursi, who was subjected to the pressure of one-party mentality throughout his life, was exiled to Kastamonu. The main purpose of the mentality that sent Said Nursi into exile to Kastamonu is to bury Nursi and his ideas alive and leave them dead. In this article, Kastamonu Appendix, which is an important historical document describing the mentality, relations and efforts of Risale-i Nur Movement organized in Anatolia is analyzed.

  Key Words

  Kastamonu, faith service, community

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!