Köprü Anasayfa

Eylül-Aralık 2019

"Köprü" 144. Sayı

 • Cuma Hutbesinin Arapça Okunmasının Hikmetleri

  The Wisdom of Preaching the Friday Sermon in Arabic

  Vehbi Kara

  Dr., İstanbul

  Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 141-152

  Öz

  Cuma hutbesi, nazari ve siyasi veya İslam’ın detay konularının okunduğu bir makam değildir. İhtar, ikaz yeridir. İhtar ve ikaz içinse tafsil ve izaha çok fazla ihtiyaç yoktur. Kısa ve öz bir şekilde okunması ve anlaşılması yeterlidir.

  Hutbenin en etkili yolu ise; ayet ve hadislerin orijinal şekli ile yani Arapça zikredilmesidir. Bu sebeple cuma hutbelerinde ayet ve hadislerin zikredilmesi yeterli görülmüştür. Bunun dışında yapılan izah ve açıklamalar İslam âlimleri tarafından uygun görülmemiştir. Hatta İslam’ın temel şartlarının ihtar ve ikazı dışında yapılan hutbeleri bidat olarak görenler dahi vardır.

  Anahtar Kelimeler

  Hutbe, namaz, ihtar, ikaz


  Abstract

  Jumu’ah/friday khutbah/sermon is neither a place where the detailed subjects of Islam are discussed nor doctrinaire and political. It is to notice and to warn. And, to notice and warn, there is not much need for details and explanation. Short and concise reciting and understanding is sufficient.

  The most effective way to recite khutbah is; to read the original form of verses and hadiths in Arabic. For this reason, it is considered sufficient to mention the verses and hadiths in Jumu’ah khutbahs. Other explanations were not favoured by Islamic scholars. There are even those who consider the khutbahs recited other than the basic commands of Islam as bidat.

  Key Words

  Khutbah, prayer, noticing, warning

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!