Köprü Anasayfa

Eylül-Aralık 2019

"Köprü" 144. Sayı

 • Doğruluğun Ekonomik Hayattaki Ölçüsü: Helal Kazanç, Helal Lokma

  Measure of Accuracy in Economic Life: Halal Gain, Halal Food

  Mehmet Abidin KARTAL

  İstanbul

  Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 109-116

  Öz

  Günümüzde tüketimin özendirilmesi, yapay ihtiyaçlar oluşturulması, tükettikçe değer kazanıldığı ve mutlu olunduğu düşüncesinin empoze edilmesi günümüz toplumlarını adeta bir tüketim toplumuna dönüştürmüştür. Bu durum helal kazanç konusunda da farklı meseleleri beraberinde getirmiştir

  Anahtar Kelimeler

  Helal kazanç, rızık, üretim, tüketim, iktisat, şükür, israf


  Abstract

  Encouraging consumption, creating artificial needs, imposing the idea of gaining value and being happy as we consume have transformed today’s societies into a consumption society. This situation has brought about different issues in terms of halal gain.

  Key Words

  Halal gain, livelihood, production, consumption, economics, gratitude, waste

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!