Köprü Anasayfa

Eylül-Aralık 2019

"Köprü" 144. Sayı

 • Michael J. Sandel ve Said Nursi’de Faydacılık Eleştirisi

  Michael J. Sandel and Said Nursi’s Critique of Utilitarianism

  İlhan ÖZGÖK

  Yüksek lisans öğrencisi, Celal Bayar Üniversitesi

  Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 61-74

  Öz

  “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık” (Hucurât 49/13) ayetinin de işaret ettiği gibi insan sosyal bir varlıktır. Fıtratı gereği insanoğlu toplumlar, medeniyetler ve devletler kurmuş ve kurmaya da devam etmektedir. Bu özelliği sayesinde ilim, bilim ve sanatta gelişme göstermiş ve gelişmiştir. Ancak bu toplumsal düzen ve gelişmenin sağlanabilmesi için elbette ki en önemli şartlardan biri de adâletin sağlanabilmesidir. Adâletin ne olduğu ve nasıl sağlanacağı üzerine tartışmalar insanlık tarihi kadar eskidir ve kutsal metinlerde de önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmamızda Batılı düşünürlerin faydacılık ve hazcılık gibi seküler, materyalist görüşlerine karşılık İslami anlayış Said Nursi’nin değerlendirmeleri üzerinden aktarılmaya çalışılacaktır.

  Anahtar Kelimeler

  Adâlet, faydacılık, hazcılık, adâlet-i mahza, adâlet-i izafiye


  Abstract

  “O mankind! We created you from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may despise each other)” (Hucurât 49/13), human beings are social beings. In accordance with the nature of human societies, civilizations and states have established and continues to establish. Thanks to this feature; wisdom, science and art has developed and still developing. However, of course, one of the most important conditions for achieving this social order and development is ensuring justice. Debates about what justice is and how to achieve it is as old as human history and holds an important place in the sacred texts. In this study, Islamic tradition will be tried to be conveyed through Said Nursi’s evaluations in response to the secular, materialist views of Western thinkers such as utilitarianism and hedonism.

  Key Words

  Justice, utilitarianism, hedonism, absolute justice, relative justice

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!