Köprü Anasayfa

Eylül-Aralık 2019

"Köprü" 144. Sayı

 • Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler

  Thoughts on Nâbî’s Azliyye

  Mahmut KAPLAN

  Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi

  Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 75-107

  Öz

  Klasik Türk edebiyatında hikemî şiirin en önemli temsilcisi olan Nâbî, kendi isteğiyle, Müsahip Mustafa Paşa’nın kethüdalığı (bir tür kâhyalık) görevinden ayrılıp şahsî çalışmalarını sürdürmek ister, bir nevi emekli olur. Fakat şairin kendi isteğiyle olan bu görevden ayrılması onun umduğu gibi sonuçlanmaz; çevresindekilerden beklemediği tavır değişiklikleriyle karşılaşır, canını sıkacak muamelelere maruz kalır. Etrafındaki insanlarda olumsuz davranışlar belirmeye başlar. En başta evdeki hizmetkârlar saygısız hareketlerde bulunur. Nâbî bunun üzerine yaşadığı hayal kırıklıklarını, hamisi Müsahip Mustafa Paşa’ya sunduğu ve kısaca Azliyye diye ünlenen bu kasidesiyle dile getirir. Makalede Nâbî’nin bu meşhur kasidesini şerh etmeye çalışacağız.

  Anahtar Kelimeler

  Nâbî, Azliyye, Müsahip Mustafa Paşa, kethüda


  Abstract

  Nâbî, who is the most important representative of Hikemi poetry in classical Turkish Literature, voluntarily wants to resign from his position as a chamberlain of Companion Mustafa Pasha and he wants to continue his personal studies, in some way he retires. However, the poet’s willingness to resign from the position does not end up as he thinks; he encounters unexpected changes in attitude from those around him and undergoes troublesome treatment. Negative behaviors start to appear from the people around him. First of all, the servants in the house have disrespectful behaviors. On this occasion, Nâbî expresses his frustrations, which he presented to his patron, Companion Mustafa Pasha with the ode known as Azliyye. In this article we will try to expound this famous ode of Nabi.

  Key Words

  Nâbî, Azliyye, Companion Mustafa Pasha, chamberlain

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!