Köprü Anasayfa

Eylül-Aralık 2019

"Köprü" 144. Sayı

 • Sanat ve Vicdan

  Art and Conscience

  Taha Çağlaroğlu

  Ankara

  Köprü • Sayı: 144 • Eylül-Aralık 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-42

  Öz

  Kişinin iç yargılaması, sorgulaması olan vicdan, üç boyutuyla dikkat çekmektedir: Allah’ı araması, insanın sonsuzluk arayışındaki işlevi, vicdan sorgulaması ve azabı. Derinliğine nihayet olmayan vicdan, daima Allah’ı, sonsuzluğu, adaleti ve huzuru aramaya, varoluşu sorgulamaya açık bir yapıdadır. Birçok sanatçı, ortaya koyduğu sanat eserleriyle bu arayış ve sorgulamayı tezahür ettirmiştir.

  Anahtar Kelimeler

  Sanat, vicdan, Allah, sonsuzluk, vicdani sorgulama


  Abstract

  Conscience, which is the person’s internal judgment and questioning, draws attention with its three dimensions: the search for Allah, the function of human in search of eternity, the question of conscience and the punishment. The conscience, which has never-ending depth, is always open to seeking Allah, eternity, justice and peace, and questioning existence. Many artists have manifested this quest and inquiry with the works of art they put forward.

  Key Words

  Art, conscience, Allah, eternity, conscientious questioning

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!