Köprü Anasayfa

Mayıs-Aralık 2020

"Köprü" 146-147. Sayı

 • Haldun Çancı’nın “İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” Başlıklı Doktora Tezinin Tanıtım ve Değerlendirilmesi

  Evaluating Haldun Çancı’s Doctoral Thesis Titled “Said Nursi and Nationalism as a Political Ideology within the Framework of the Islamic Political Thought”

  Köprü • Sayı: 146-147 • Mayıs-Aralık 2020 • ISSN: 1300-7785 • ss. 85-91

  Abdulnasır Yiner

  Dr. Öğretim Üyesi, Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Siirt

  Öz

  Bu çalışmamızda Haldun Çancı tarafından hazırlanan “İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” isimli doktora tezinin tanıtım ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Çancı’nın doktora tezi Risale-i Nur’daki milliyetçilik bahislerinin bir araya getirilip değerlendirilmesi bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu doktora tezi İslam siyasal düşüncesi çerçevesinde Said Nursi’nin milliyetçilik yaklaşımının ele alınması bakımından öncülük yapmakta ve yeni yapılacak çalışmaların başlangıcı olma özelliği taşımaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Millet, milliyetçilik, ideoloji, siyaset, İslam düşüncesi


  Abstract

  In this article, we introduce and evaluate Haldun Çancı’s doctoral thesis titled “Said Nursi and Nationalism as a Political Ideology within the Framework of the Islamic Political Thought”. Çancı’s doctoral thesis has a very rich content in terms of bringing together and evaluating the nationalism bets in Risale-i Nur. It is a pioneer in terms of addressing Said Nursi’s nationalism approach within the framework of Islamic political thought and has the aspect of being the beginning of new studies.

  Key Words

  Nation, nationalism, ideology, politics, Islamic thought

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!