Köprü Anasayfa

Mayıs-Aralık 2020

"Köprü" 146-147. Sayı

 • İnsan Niçin Diğer Canlılardan Üstündür?

  Why is Human Superior to other Living Things?

  Köprü • Sayı: 146-147 • Mayıs-Aralık 2020 • ISSN: 1300-7785 • ss. 93-102

  Vehbi Kara

  Dr., İstanbul

  Öz

  İnsanların atası olan Hz. Âdem’in (as) yaratılışı en güzel surettedir. Bu nedenle talim-i esma olayına muhatap olmuştur. Yaratılan diğer canlılar ise bu özelliğe sahip değillerdir. Bu nedenle makamları sabittir. Bu Kur’an gerçeğine rağmen insanoğlunun büyük bir kısmı ise ne yazık ki Kur’an ayetlerinin ilgili kısımlarını anlayamamış ve idrak edememiştir. Allah’ın güzel isimlerini öğrenme konusunda da isteksiz kalmaktadırlar. Şeytan gibi kendilerini büyük görerek büyük bir tehlikenin içine atılmışlardır. Bu çalışmada talim-i esma hadisesi ve yaratılış anlatılmaktadır. İnsan, Allah’ın güzel isimlerine yapışsa bütün mahlûkatın üzerinde bir makama çıkarak hem bu dünyada hem de sonsuz ahirette saadete erişecektir. Emanet-i kübra denilen kavram üzerinde düşünüldüğü takdirde insanoğlu tefekkür edecek ve Allah’ın güzel isimlerini öğrenerek kâinattaki en yüksek makama çıkabilecektir. Fakat bunun yerine dini emirlerde lakayt davranan, hatta isyankâr davranan insanların çokluğu da göze çarpmaktadır. Diğer taraftan milliyeti kutsallaştırmak kavramı altında Allah’a ortak koşmak fiili gizlenmiştir. İnsanların enaniyet gibi bir hastalığa kapılmaması için de milliyetçilerin fikir babalarından Ernest Renan’ın “Ecdada tapma en meşru bir ibadettir; bizi olduğumuz hale getiren ecdattır” sözü ele alınmıştır. Bu çalışmada insanlığın diğer canlılardan neden üstün tutulduğu sorusuna cevap ile aynı zamanda Renan ve emsalinin görüşleri ele alınarak ırkçılığın ne derece tehlikeli bir hastalık olduğu da ifade edilmeye çalışılmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Talim-i esma, tefekkür, emanet-i kübra, milliyetçilik, yaratılış


  Abstract

  The creation of Adam, the ancestor of humans, is in the most beautiful form. For this reason, the names have been taught. Other creatures created do not have this feature. Therefore, their authorities are fixed. Unfortunately, most of humans could not understand the relevant parts of the Qur’anic verses. They are also reluctant to learn the beautiful names of Allah. They have been thrown into great danger by seeing themselves as devils. In this study, the teaching of the names and the creation event is explained. If human sticks to the beautiful names of Allah; he will reach an authority above all creatures and will attain happiness both in this world and in the Everlasting Hereafter. Considering the concept of great trust, human beings will contemplate and learn the beautiful names of Allah and rise to the highest authority in the universe. But instead, it is striking that the majority of people who act in a religious order or even rebellious. On the other hand, under the concept of sanctifying nationality, the act of associating with God is hidden. One of the nationalists’ fathers, Ernest Renan, said, “it is the ancestor who makes us who we are”. In this study, it is also tried to express how dangerous racism is by considering the views of Renan and his peers.

  Key Words

  Teaching names, contemplate, great trust, nationalism, creation

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!