Köprü Anasayfa

Mayıs-Aralık 2020

"Köprü" 146-147. Sayı

 • Tarihi Süreç İçinde Risale-i Nur Tefekküründe Eksen Kayması

  Axial Shift in the Reflection of Risale-i Nur in the Historical Process

  Köprü • Sayı: 146-147 • Mayıs-Aralık 2020 • ISSN: 1300-7785 • ss. 103-110

  Levent Bilgi

  Doç. Dr., Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

  Öz

  Risale-i Nur metinlerinin ilk yazılış tarihinden bu yana neredeyse yüz sene geçti. Bu süreç içinde Risale-i Nur okuyucuları eserle muhatabiyet açısından türlü devirler geçirdi. Bu devirleri sosyolojik, psikolojik, siyasi gibi pek çok açıdan değerlendirebiliriz. Bu süreçteki tespitlerimiz baktığımız yere göre değişiklikler gösterebilir. Bu makalede özet bir tarzda Risale-i Nur’un tefekkürü açısından okuyucuların geçirmiş oldukları süreç ele alınmaktadır. Ve ulaşılan noktanın anlaşılması gayreti içinde olunmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Risale-i Nur, Said Nursi, Kur’an, tefekkür, siyaset, tarih


  Abstract

  Almost 100 years have passed since Risale-i Nur texts were written. In this process, those who have read Risale-i Nur texts have gone through various periods. We can evaluate these periods in terms of many aspects such as sociological, psychological and political. Our determinations during this process may vary depending on where we look at. In this article, we will discuss, in a brief manner, the process that readers have gone through in terms of reflection of Risale-i Nur. We will be in an effort to understand the point we have reached.

  Key Words

  Risale-i Nur, Said Nursi, Qur’an, reflection, politics, history

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!