Köprü Anasayfa

Temmuz-Aralık 2021

"Köprü" 149. Sayı

 • Afganistan’ın Türkistan Hedef Alanı ve Fergana Kilitmekânı Stratejileri için Önemi

  Importance of Afghanistan for Turkistan Target Area and Fergana Key Space Strategies

  Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 101-114

  Ali Arslan

  Prof. Dr, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

  Öz

  Bu çalışmamda Afganistan’ın da dâhil olduğu coğrafyada yaşanan rekabetleri dikkate alarak günümüzde hatta önümüzdeki dönemde yaşanacaklar hakkında bazı tahliller yapıyorum. Tahlillerimi “Küresel devletler için strateji söylenmez, icra edilir” düsturunu dikkate alarak yapmaktayım. ABD’nin yeni stratejisi nedir? Afganistan hangi stratejik hedef alanın kenarındadır? Hangi kilitmekânın bir parçasıdır? Bu gibi sorulara stratejileri kavramak için bir laboratuar olan tarihe müracaat ederek cevaplar aramaktayım.

  Anahtar Kelimeler

  Afganistan, Türkistan, strateji, mekan, küresel devletler


  Abstract

  Considering the rivalries in the geography including Afghanistan, some analyzes are made about what will happen today and even in the future. The analyzes are carried out taking into account the motto “Strategy for global states is not said, but executed”. What is the new strategy of the USA? On the edge of which strategic target area is Afghanistan? Which keyspace is it part of? Answers to such questions are sought by referring to history, which is a laboratory to grasp strategies.

  Key Words

  Afghanistan, Turkistan, strategy, space, global states

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!