Köprü Anasayfa

Temmuz-Aralık 2021

"Köprü" 149. Sayı

 • Bediüzzaman Said Nursi’nin Eski Said Dönemi

  The Old Said Period of Bediuzzaman Said Nursi

  Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 87-100

  Vehbi Kara

  Dr., İstanbul

  Öz

  Bediüzzaman Said Nursi, bir İslam âlimi olduğu gibi Osmanlı devletinin son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli rollere sahip olmuş bir şahsiyettir. Bu çalışmada Bediüzzaman Said Nursi’nin “Eski Said” olarak isimlendirilen gençlik dönemi genel olarak ele alınıp incelenmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Said Nursi, Eski Said, medrese, eğitim, askerlik


  Abstract

  Bediuzzaman Said Nursi, as an Islamic scholar, played an important role in the last period of the Ottoman state and in the history of the Republic of Turkey. In this article, the youth period of Bediuzzaman Said Nursi, which is called “Old Said”, is discussed and examined in general.

  Key Words

  Said Nursi, Old Said, madrasah, education, military service

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!