Köprü Anasayfa

Temmuz-Aralık 2021

"Köprü" 149. Sayı

 • Hz. Süleyman (as) Kıssası: Maddi ve Manevi Terakki

  The Story of Solomon (pbuh): Material and Spiritual Progress

  Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 59-68

  Selim Sönmez

  İstanbul

  Öz

  Bu çalışmada Hz. Süleyman’ın (as) hayatı Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin verdiği bilgiler çerçevesinde ele alınmaktadır. Tevrat ve İncil’de yer alan bilgiler ise hadis-i şeriflerce doğrulanan kısımlarına da itibar edilerek kullanılmaktadır. Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim, peygamber kıssaları vasıtasıyla zamana ve toplumsal yapılara bağlı olarak mesajlar verir. Hz. Süleyman (as) kıssası da böyledir. Hz. Süleyman (as) güç ve iktidar sahibi olunca ve bu gücünü kaybedince yaptığı davranışları ile nazara verilerek bu tutumlardan dersler çıkarılması istenmiştir. Bu derslerle dünyevi gelişme için gerekli motivasyonlar sağlandığı gibi uhrevi âlem için de yönlendirici tavsiyelerde bulunulmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Hz. Süleyman (as), kıssa, mucize, iman, tevekkül


  Abstract

  In the article, the life of Solomon (pbuh) is discussed within the framework of the information given by Qur’an and hadiths. The information in Torah and Bible is used with respect to the parts that are confirmed by the hadiths. As it is known, Qur’an gives messages depending on time and social structures through the stories of the prophets. In Qur’an, it is asked to learn lessons from these attitudes by showing the behaviors that Solomon (pbuh) did when he gained power and lost this power. It is stated that these lessons provide the necessary motivations for worldly development as well as guiding recommendations for the otherworldly realm.

  Key Words

  Solomon (pbuh), story, miracle, faith, tawakkul

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!