Köprü Anasayfa

Temmuz-Aralık 2021

"Köprü" 149. Sayı

 • İman ve Hidayetin Kesbî ve Vehbî Cihetleri

  The Kasbi and Vehbi Aspects of Faith and Guidance

  Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 27-52

  Nail Yılmaz

  Manisa

  Öz

  İman ve hidayetin kesbi ve vehbi cihetlerini ele alan çalışmamızda enfüsi ve afaki burhanların imana bakan cihetlerini, teklife muhatap olan akıl, kalp ve vicdan ile irade-i cüziye, cüz’-i ihtiyari ve ruhun hiyerarşik yapısını öncelikle ele alıp incelemekteyiz. Kesbî hidayet, vehbî hidayet ve fıtrî hidayet arasında bir mukayese yaparak; İslâm’ın, vahy ve fıtrat gibi, iki esasa istinad ettiği sonucuna ulaşıyoruz.

  Anahtar Kelimeler

  İman, akıl, irade-i cüziye, cüz’-i ihtiyari, kesbi, vehbi


  Abstract

  The aspects of the spiritual and afaki proofs that look at faith, the mind, heart and conscience, the will of juziye, partial of the elder and the hierarchical structure of the soul are discussed. By making a comparison between kasbî guidance, vehbi guidance and natural guidance, it is drawn attention to the fact that Islam is based on two principles, such as revelation and fitra.

  Key Words

  Faith, reason, the will of juziye, partial of the elder, kasbi, vehbi

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!