Köprü Anasayfa

Temmuz-Aralık 2021

"Köprü" 149. Sayı

 • Tevhid Delillerine Genel Bir Bakış

  An Overview of the Evidences of Tawhid

  Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-26

  Niyazi Beki

  Prof. Dr., Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

  Öz

  Bu kâinatın yaratılmasının en önemli sebebi, Allah’ın varlığı ve birliğine şahitlik yapmasıdır. Bu şahitliğin birçok yolu vardır. Aslında bir tek delil davanın ispatına yeterli bir şahittir. Ancak bir halatın liflerinin fazlalığı nispetinde gücü, kuvveti artacağı gibi, konumuzla ilgili delillerin çokluğu da bu mukaddes davanın birer sütunu olarak ona güç üstüne güç katar.

  Bediüzzaman Said Nursi, tevhidin şahitleri olan bu delillerin silsilesini Katre Risalesinde elli beş halkadan müteşekkil kopmaz bir halat şeklinde takdim etmiştir.

  Bu çalışmada İslam âlimlerinin ve Risale-i Nur’da Bediüzzaman’ın dile getirdiği bazı tevhid delilleri ele alınmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Tevhid, Katre Risalesi, lisan, delil, burhan


  Abstract

  The most important reason for the creation of this universe is that it witnesses to the existence and oneness of Allah. There are many ways to witness this. In fact, a single piece of evidence is sufficient to prove the case. However, in proportion to the excess of fibers of a rope, its strength will increase, and the abundance of evidence regarding our subject also adds strength to power as a pillar of this holy cause. Bediuzzaman Said Nursi presented the series of evidences, which are the witnesses of oneness, as an unbreakable rope made up of fifty-five loops in Risale of Katre. In this article, some of the proofs of tawhid expressed by Islamic scholars and Bediuzzaman in Risale-i Nur are discussed.

  Key Words

  Tawhid, Risale of Katre, language, evidence, proof

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!