Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2022

"Köprü" 150. Sayı

 • Ene ve Zerrenin Zıddiyet Cihetiyle Ayinedarlığı

  Mirroring in Terms of the Ego and the Particle’s Oppositeness

  Köprü • Sayı: 150 • Ocak-Haziran 2022 • ISSN: 1300-7785 • ss. 113-142

  Nail Yılmaz

  Öz

  Bu çalışmada öncelikle Ahzâb sûresindeki bir ayette “emanet”in göklere, yere ve dağlara “teklif” edilmesinin hikmetlerini, Hz. Peygamber’in (asm) “Nefsini (kendini) bilen Rabbini bilir” hadisi ve “Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana göster” duası ile birlikte ele alarak enaniyet ve cismaniyet arasındaki irtibatın mahiyeti ile ene ve nefis arasındaki farklılığın hakikati üzerinde durulmaktadır. Daha sonra mutlak “ene” karşısında “nisbi enaniyetler”in var edilişinin hikmetleri, zıddiyet cihetiyle ayinedarlığın, hangi sıfatlar ile sınırlı olduğu ve zıddiyet cihetiyle ayinedarlıkta niçin “zât ve sıfat” ayırımının yapılması lazım geldiği irdelenerek çalışma nihayete ermektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Nefis, enaniyet, cismaniyet, zıddiyet, ayinedarlık, mülk, melekût


  Abstract

  In this article, first of all by discussing ‘the wisdom behind the offering of the trust to the heavens, the earth and the mountains in a verse in Surah Al-Ahzab’, the hadith of the Prophet (pbuh) ‘Whoever knows himself, knows his Lord’ and the prayer ‘O Lord, show me the truth of things’; it is focused on the nature of the connection between egocentricity and corporeality and the truth of the difference between the ego and the self. Then, the article concludes by examining the wisdom behind the creation of ‘relative egocentricity’ versus the absolute ‘self’; what kind of aspects mirroring in terms of opposition is limited to, and why it is necessary to make a distinction between ‘personality and character’ in mirroring in terms of opposition.

  Keywords

  The self, egocentricity, corporeality, oppositeness, mirroring, property, spirit realm

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!