Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2022

"Köprü" 150. Sayı

 • Hakikat Arayışı ve Sunumunda Burhan Mesleğinin Yeri

  The Place of Burhan Profession in the Search and Presentation of Truth

  Köprü • Sayı: 150 • Ocak-Haziran 2022 • ISSN: 1300-7785 • ss. 49-65

  Ahmet Özkılınç

  Av.

  Öz
  Hakikat arayışının, imana davetin yahut küfrün tezlerinin asılsızlığını ortaya koymanın müzakere olunacağı alan kâinat ve fıtrat alanıdır. Bundan dolayı bu alanı çalışırken nasıl’ı bilime, niçin’i din ve felsefeye bırakan parçalı bir yaklaşımın yerine bütüncül bir bakışa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma hakikat arayışında parçalı anlayışların yerine bütüncül bir bakışı önermekte ve burhan mesleğini çözüm olarak ortaya koymaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Burhan mesleği, kainat, fıtrat, kaziye-i makbule, hüsn-ü zan


  Abstract
  The area where the search for truth, the invitation to faith or revealing the falsehood of the theses of blasphemy will be discussed is the area of the universe and nature.
  Therefore, when studying this field, a holistic view is needed instead of a fragmented
  approach that passes ‘how’ to science, ‘why’ to religion and philosophy. This study
  proposes a holistic view instead of fragmented understandings in the search for truth
  and presents the profession of burhan as a solution.

  Keywords
  Burhan profession, universe, nature, kaziye-i makbule, wishful thinking

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!