Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2022

"Köprü" 150. Sayı

 • Ontolojik Açıdan Mi’rac Mucizesi

  Miracle of miraj From an Ontological Point of View

  Köprü • Sayı: 150 • Ocak-Haziran 2022 • ISSN: 1300-7785 • ss. 67-76

  Hakan Yalman

  Uzm. Dr.

  Öz

  Bu makalede Mi’rac mu’cizesinin sadece inanç boyutunda değil ontolojik yönleriyle de değerlendirilmesi ile insanlığa kazandırdıklarının daha anlaşılır hale geleceği ele alınmaktadır. Bu anlamda bilim ve kolektif insanlık algısının ön yargılarından ve sınırlılıklarından kurtulması ve daha açık ve kuşatıcı bir yaklaşım ile Mi’rac hakikatini anlamaya çalışması gereklidir. Bu idrak ile Mi’racın insana ve insanlığa sunduğu kazanımların önü açılmış olacaktır.

  Anahtar Kelimeler
  Mi’rac, risalet, velayet, mucize, ontoloji, bilim


  Abstract

  In this article, it is discussed that, when the miracle of Miraj is evaluated not only in the dimension of belief but also in its ontological aspects, what it has brought to humanity will become more understandable. In this sense, it is necessary to get rid of the prejudices and limitations of science and collective humanity perception, and try to understand the truth of Miraj with a more open and encompassing approach, This understanding will pave the way for the achievements that Miraj offers to human and humanity.

  Keywords
  Miraj, prophecy, custody, miracle, ontology, science

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!