Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2022

"Köprü" 150. Sayı

 • Söz ve Tasdikte Tecrübi Bilginin Kaynağı

  Source of Empric Knowledge in Words and Confirmation

  Köprü • Sayı: 150 • Ocak-Haziran 2022 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-20

  İsmail Latif Hacınebioğlu

  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Mantık Ana Bilim Dalı öğretim üyesi

  Öz

  Tecrübi bilgi, bilginin kabul ve reddedilmesinde önemli bir yere sahiptir. Kur’an-ı Hakîm’in ortaya koyduğu hakikatlerdeki ifade, iddia ve yargıların hem ilk muhatap- larını hem de ilk yansımalarını Nebevi hayatın içinde tecrübi bilgi yani yaşanmış- lıklar olarak takip etmek mümkündür. Bu tecrübi bilgi, akıl yürütmelerde temel bir örneklendirme imkânı sunmaktadır. Hakikate ait ortaya konan doğruluk-yanlışlık değerlendirmeleri bu imkânlar üzerinde bilginin açık bir örneklemlemesini sağlaya- bilmektedir. Tecrübi bilgi, varlık ve bilgiye ait sözlerin birer tasavvur ve hüküm olması açısından kavram ve akli yürütmelerin üzerinde anlam ve yorumların oluşturulma- sında belirleyici olmaktadır. Bu açıdan Nebevi bilgi ve tecrübe, ifade, iddia ve yargı/ hükümlerin delillendirilmesi, temellendirilmesi ve gerçekliğin belirlenmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir.

  Anahtar Kelimeler

  Tecrübi bilgi, nübüvvet, argümantasyon, haklılama doğruluk değeri, tasdik-değilleme


  Abstract

  Empric knowledge has an important place in the acceptance and rejection of knowledge. It is possible to follow both the first addressees and the first reflections of the expressions, claims and judgments in the truths revealed by Qur’an in the life of the Prophet as experiential knowledge, that is, experiences. This experiential know- ledge provides a basic example of reasoning. The truth-false evaluations of the truth can provide a clear sampling of the information on these possibilities. Experiential knowledge is determinative in the formation of meanings and interpretations on con- cepts and rational executions in terms of being an imagination and a judgment. In this respect, Prophetic knowledge and experience have a very important place in terms of proofing, justifying and determining the truth of statements, claims and judgments.

  Key Words

  Empiric knowledge, prohethood, argumentation, justification, truth-value, affir- mation-negation

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!