Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2022

"Köprü" 150. Sayı

 • Taabüdden Teseyyüde İslam Devleti Fikri

  From Servitude to Sovereignty: The Idea of Islamic State

  Köprü • Sayı: 150 • Ocak-Haziran 2022 • ISSN: 1300-7785 • ss. 29-48

  Ahmet Yıldız

  Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi

  Öz
  İslam devleti fikri özellikle Batı sömürgeciliği karşısında İslam’a dayalı bağımsızlık fikrinin iktidar zemini olarak ortaya çıkmıştır. Siyasi ıslahat çabalarının meşruiyet referansı olarak kullanılan bu fikir, Hilafetin kaldırılmasından sonra muhalif İslami hareketlerin hem ilham kaynağı hem de gaye-i hayali olmuştur. Bu fikrin siyasi iktidara uzandığı örneklerde ise taabbüdî boyutun işlevini kaybettiği ve halk üzerinde tahakküm ve egemenlik kurmayı esas alan, çoğunlukla elitizme dayalı hâkimiyetçi anlayışın hükümran olduğu görülmektedir. Sekülerizmin insani varoluşu bu dünya ile sınırlayan siyasi tasavvurundan azade olarak, gayb ve şehadet âlemlerinin birlikteliğine dayalı, zahir ile batının eş zamanlı varlığını hayata taşıyan, iktidarı bir amaç değil bir mecra olarak gören yeni bir İslam devleti fikri ise pratik karşılığının oluşmasını beklemektedir.

  Anahtar Kelimeler
  Taabbüd, teseyyüd, ulus devlet, İslam devleti


  Abstract
  The idea of Islamic state emerged as the power space underlying the idea of political independence against western colonialism. This idea, which was used as a reference for the legitimacy of political reform efforts, became both the inspiration and the dream of the Islamic movements after the abolition of the Caliphate. In cases where this idea achieved statehood and assumed political power, it has been seen that the spirit of worship has left for the will to power and dominance over people prioritising political elitism.
  Free from the political vision of secularism that limits human existence to this world, the idea of a new Islamic state, which sees power as a medium rather than a goal, and based on the unity of the realms of this World and the Hereafter, awaits its crystallization on the practical ground.

  Keywords
  Servitude, sovereignty, nation state, Islamic state

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!