Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2022

"Köprü" 150. Sayı

 • Zekâtın Sosyopsikolojik ve Sosyaekonomik Fonksiyonları

  Sociopsychological and Socioeconomic Functions of Zakat

  Köprü • Sayı: 150 • Ocak-Haziran 2022 • ISSN: 1300-7785 • ss. 21-28

  Bünyamin Duran

  Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü öğretim üyesi

  Öz
  Sosyal, ekonomik ve bireysel sorumluluklarını yerine getiren bir Müslüman bireyin üretilmesi kendiliğinden değil çok yoğun çabalarla mümkün olabilecektir. Bu çabaya katkı vermek başta aile bireylerinin olmakla birlikte aynı zamanda öğretmenler, medya, kültür araçları ve devletin de sorumluluğundadır. Bu çalışmamızda zekât eğitimi, zekâtın sosyopsikolojik ve sosyoekonomik fonksiyonları üzerinde duracağız.

  Anahtar Kelimeler

  Zekat, eğitim, ekonomi, kültür, psikoloji


  Abstract

  Empric knowledge has an important place in the acceptance and rejection of knowledge. It is possible to follow both the first addressees and the first reflections of the expressions, claims and judgments in the truths revealed by Qur’an in the life of the Prophet as experiential knowledge, that is, experiences. This experiential know- ledge provides a basic example of reasoning. The truth-false evaluations of the truth can provide a clear sampling of the information on these possibilities. Experiential knowledge is determinative in the formation of meanings and interpretations on con- cepts and rational executions in terms of being an imagination and a judgment. In this respect, Prophetic knowledge and experience have a very important place in terms of proofing, justifying and determining the truth of statements, claims and judgments.

  Key Words

  Empiric knowledge, prohethood, argumentation, justification, truth-value, affir- mation-negation

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!