Köprü Buluşmaları Güz ’18: Ahmet Nazlı

İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam

140. sayıda yayımlanan makalede Osmanlı devletinin son dönemlerinde ortaya çıkan “ittihad-ı İslam” fikrinin doğuşu ve gelişmesi; hilafet, Türkçülük, Osmanlıcılık, Panislamizm ve ümmetçilik gibi fikirlerin ittihad-ı İslam ile ilişkileri ve bu konuda 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki tartışmalara yer verilmektedir. Bu dönemde ittihad-ı İslam fikrini savunanların siyasi ve ideolojik bağlamı dikkate alındığında ittihad-ı İslam fikrini savunmanın aslında bir tür “siyasal İslamcılık” olduğu görülmektedir. Nihai olarak bu makale ittihad-ı İslam düşüncesinin siyasal İslamcılığın bir yansıması ve modern, siyasal bir düşünce olduğu tezini ileri sürmektedir.

141. sayıda yayımlanan makalede ise ise “İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam” isimli makalesiyle, Eski Said dönemine denk gelen Osmanlı Devleti’nin son senelerinde Bediüzzaman Said Nursi’nin ittihad-ı İslam’ı savunanlardan olduğunu ancak Yeni Said döneminde bu davasından vazgeçip bunun yerine daha ahlakî ilkeleri savunduğunu ileri sürmektedir. Müslümanların aslında daha derin problemleri olduğu ve bu problemlere çareler üretmek amacıyla onun risaleler yazdığı ifade edilmektedir.

📅 21 Ekim 2018 Pazar
🕑 14.00
📌 Risale-i Nur Enstitüsü, Fatih

Not: Erkeklere mahsustur.