Sayı İndeksi

149. Sayı (Temmuz-Aralık 2021)

Tevhid Delillerine Genel Bir Bakış, Niyazi Beki, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 5-26.

İman ve Hidayetin Kesbî ve Vehbî Cihetleri, Nail Yılmaz, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 27-52.

Beşeriyete Refah ve Huzuru Yaşatacak Bir Medeniyetin Şifreleri, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 53-58.

Hz. Süleyman (as) Kıssası: Maddi ve Manevi Terakki, Selim Sönmez, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 59-68.

Neşatî’nin Methiyelerinde Nesip, Mahmut Kaplan, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 69-86.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Eski Said Dönemi, Vehbi Kara, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 87-100.

Afganistan’ın Türkistan Hedef Alanı ve Fergana Kilitmekânı Stratejileri için Önemi, Ali Arslan, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 101-114.

Risale-i Nur’da Nübüvvet, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 149 (Temmuz-Aralık 2021): 115-127.

148. Sayı (Ocak-Haziran 2021)

İman Esasları Açısından Bir Tefekkür Dünyası Olarak Mikroplar Âlemi, Mustafa Said İşeri, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 5-26.

Âlem-i Şehâdet ve Âlem-i Gayb, Abdurreşid Şahin, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 27-36.

Kötülük Problemi Bağlamında Şeytanın Yaratılmasındaki Hikmet, Recep Ardoğan, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 37-50.

Hz. Âdem (as) Kıssası: “Talim-i Esma”yı Nasıl Anlamalıyız?, Hakan Yalman, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 51-60.

Risale-i Nur’un Mânâ Dünyasına Olduğu Gibi Girebilmek, Abdülhamid Karagiyim, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 61-87.

Şeyhülislâm Yahya’nın Şiir Dünyası, Mahmut Kaplan, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 89-122.

İnsani Özgürlükten İnsani Kalkınmaya, Bilal Sambur, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 123-131.

Allah’ın Affetmediği Tek Günah, Vehbi Kara, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 133-140.

Hastalık ve Şifa, Hüseyin Özdemir, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 141-154.

“Risale-i Nur’da Kur’an Kıssaları”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 148 (Ocak-Haziran 2021): 155-169.


146-147. Sayı (Mayıs-Aralık 2020)

Hastalar Risalesi Perspektifinden İnsanın Mahiyeti, Hastalığın Hakikati ve İmani Reçeteler, Mustafa Said İşeri, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 5-29.

İnsan, Adalet ve Mutluluk, Bilal Sambur, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 31-42.

Ölümün Yaratılışı ve Ötesi, Nail Yılmaz, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 43-66.

Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına Osmanlı Coğrafyasında Türkçe Yazılan Nazire ve Cevaplara Dair, Mahmut Kaplan, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 67-84.

Haldun Çancı’nın “İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” Başlıklı Doktora Tezinin Tanıtım ve Değerlendirilmesi, Abdulnasır Yiner, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 85-91.

İnsan Niçin Diğer Canlılardan Üstündür?, Vehbi Kara, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 93-102.

Tarihi Süreç İçinde Risale-i Nur Tefekküründe Eksen Kayması, Levent Bilgi, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 103-110.

Değişen Dünya ve İhlas Ahlakı, K. Nevzat Tarhan, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 111-115.

Risale-i Nur’da Hastalık ve Şifa, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 117.128.


145. Sayı (Ocak-Nisan 2020)

Bediüzzaman Said Nursi ve İmâm-ı Rabbânî’nin Ortak Düşünceleri, Abdulvahap Yıldız, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 5-22.

Barla Lahikası’nda Risale-i Nur’un Aktüel Gündemi, Bilal Sambur, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 23-37.

Bediüzzaman Said Nursi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
Eserlerinde Tıbba Dair Bilgilerin Değerlendirme ve Yorumlanması
, Hüseyin Özdemir, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 39-55.

Müslümanlar Ekonomik Yönden Nasıl Zenginleşir?, Vehbi Kara, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 57-67.

Divan Şiirinde Göç Etrafında Gelişen Bazı Kelime ve Mazmunlar, Mahmut Kaplan, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 69-96.

Tecdid Bağlamında Risale-i Nur: Ne Gelenekçi Ne De Gelenekten Kopuk, Maruf Özülkü, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 97-106.

“İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” Haldun Çancı’nın Doktora Tezi İncelemesi, Ahmet Nazlı, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 107-148.

İhtilaf Ahlakı, Metin Karabaşoğlu, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 149-155.

İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur Çalıştayı Sonuç Bildirisi, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 157-165.

Risale-i Nur’da Tefsir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 167-179.


144. Sayı (Eylül-Aralık 2019)

Sanat ve Vicdan, Taha Çağlaroğlu, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 5-42.

Bir Manevi Varoluş Dönemi: Kastamonu Lahikası, Bilal Sambur, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 43-59.

Michael J. Sandel ve Said Nursi’de Faydacılık Eleştirisi, İlhan Özgök, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 61-74.

Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler, Mahmut Kaplan, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 75-107.

Doğruluğun Ekonomik Hayattaki Ölçüsü: Helal Kazanç, Helal Lokma, M. Abidin Kartal, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 109-116.

Yirmi Dokuzuncu Söz Bağlamında Ruh Nedir veya Ne Değildir?, Nail Yılmaz, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 117-140.

Cuma Hutbesinin Arapça Okunmasının Hikmetleri, Vehbi Kara, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 141-152.

İttihad-ı İslam, M. Nihat Derindere, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 153-166.

Risale-i Nur’da Uhuvvet, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 167-179.


143. Sayı (Mayıs-Ağustos 2019)

Nur Hareketinde Kimlik ve Söylem Tartışmaları, İbrahim Kaygusuz, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 5-15.

Risale-i Nur’u Anlama ve Yorumlamaya Dair Mülahazalar, İshak Özgel, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 17-42.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Tefekküründe İhtilaf Ahlakı, Mehmet Kaplan, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 43-58.

Kara Şemsî ve Farsça Mesnevîsi, Çetin Kaska, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 59-74.

Yaşlılık: Yeniden Doğuşa ve Ezelî Gençliğe Doğru, Bilal Sambur, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 75-87.

Irkçılık Hastalığı ve Çözümleri, Vehbi Kara, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 89-95.

İnsanlık Huzur İstiyorsa Zekât Köprüsünden Geçmeli, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 97-108.

İnsan Endişe Eder, Maruf Özülkü, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 109-117.

Cihadın Toplumsal Tarihi, Ergün Yıldırım, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 119-129.

Risale-i Nur’da Cihad, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 131-140.


142. Sayı (Ocak-Nisan 2019)

Risale-i Nur’da Yakarış Üslûbu, Mahmut Kaplan, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 5-30.

Risale-i Nur’da Mehdilik, Atilla Yargıcı, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 31-62.

“Mesnevî-i Nûriye”nin İlk Tercümesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Şadi Eren, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 63-97.

Risale-i Nur’un Telif Tarihlerinin Önemi ve Eserlerin Anlaşılmasındaki Yeri, Ali Arslan, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 99-105.

Beyanın Psikolojisi, Taha Çağlaroğlu, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 107-122.

Özgürlük Olmadan İman Mümkün mü?, Bilal Sambur, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 123-134.

Risale-i Nur’un Neşir Tarihçesi, Abdülkadir Badıllı, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 135-169.

Risale-i Nur’da Şerh, İzah ve Tanzim, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 171-179.


141. Sayı (Eylül-Aralık 2018)

Savaşın ve Göçün Kıskacındaki Yeni Dünyanın Krizleri, İbrahim Kaygusuz, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 5-12.

İhlas Risalesi Çerçevesinde Birlikte Yaşama Kültürü, Atilla Yargıcı, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 13-22.

Risale-i Nur’un İki “Odak Kelime”si: Mana-yı İsmî ve Mana-yı Harfî, Mustafa Said İşeri, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 23-38.

İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam (2), Ahmet Nazlı, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 39-62.

Sahih İnsani Paradigma Olarak Müsbet Hareket, Bilal Sambur, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 63-74.

İnsanda Farklı İçgüdü ve Potansiyeller: Denge Unsuru ve Fazilet Kaynağı, Recep Ardoğan, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 75-81.

Birlikte Yaşamaya Mecbur ve Mahkumuz, A. Levent Ertekin, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 83-88.

Hürriyet veya Nefsin Esareti, Abdulkadir Menek, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 89-98.

Risale-i Nur’da Birlikte Yaşama Kültürü, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 99-115.


140. Sayı (Mayıs-Ağustos 2018)

İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam (1), Ahmet Nazlı, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 5-28.

Sünnetin Muhafaza ve Müdafaa Edilmesi, Adem Dölek, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 29-53.

Risale-i Nur’un Hadis Müdafaası Üzerinden Bazı Düşünce ve Teklifler, Ümit Şimşek, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 55-70.

Medine Vesikası’ndan Medine Pazarına Dersler, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 71-89.

Risale-i Nur’da Delailü’l İ’caz ve Esrarü’l Belagat, Mustafa Said İşeri, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 91-111.

Müsbet Hareket Açısından İslam Tarihindeki Uygulamalar ve Bediüzzaman Said Nursi, Mustafa Ekinci, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 113-117.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Adalet, Ömer Faruk Uysal, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 119-123.

İslam’ın Millî Görünümlerinden Müslümanların Milliyetçilikle Serencamına, Ahmet Yıldız, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 125-136.

Risale-i Nur’da Hadis Müdafaası, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 137-153.


139. Sayı (Ocak-Nisan 2018)

Ana Hatlarıyla Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Recep Ardoğan, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 5-18.

Meşrutiyet-i Meşru’a Kavramsallaştırması, Abdulnasır Yiner, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 19-27.

İmanın Nörobiyoloji ve Psikososyolojisine Bir Başlangıç, Hakan Yalman, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 29-36.

Dinî Cemaatler Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Kabul Edilebilir mi?, İbrahim Kaygusuz, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 37-52.

Risale-i Nur Metinlerinin “Anlaşılması”nda Usul ve Esasa İlişkin Bazı Mülahazalar: İhlas, Bürhan ve Çoğulluk, Ahmet Yıldız, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 53-66.

Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında Gelen Tenkidlere Mukabil Nur Talebelerinin Hak ve Hakikati Savunma Usul ve Esasları, Metin Karabaşoğlu, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 67-77.

Sosyal Hayatın Değişmez Prensibi: Müsbet Hareket, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 79-91.

Anlaşılmayan Sualin Cevabı Yanlış Olur, Hüseyin Yılmaz, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 93-97.

Hayat Apartmanı ve Son Gün, Taha Çağlaroğlu, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 113-119.

Risale-i Nur’da Meslek ve Meşrep, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 99-111.


138. Sayı (Eylül-Aralık 2017)

Kur’an’ın Tevhid Hakikati ve Risale-i Nur’daki Tevhid Risaleleri, Mustafa Said İşeri, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 5-34.

Nur Hareketinin Yeni Tarihsel Kavşağı ve Risalelerin Kök Paradigmalar Üzerinden Kitlesini Sürekli İnşası, İbrahim Kaygusuz, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 35-50.

Cemaatler ve Sivil Toplum, A. Levent Ertekin, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 51-71.

Said Nursi’ye Göre Meşrutiyet ve CumhuriyetAbdulkadir Menek, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 73-87.

Risale-i Nur Penceresinden Ehl-i Sünnete Bir Bakış, Mahmut Kaplan, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 89-104.

Irkçılığın Reçetesi: Tevhid Eksenli Bilim Eğitimi ve Din, Atilla Yargıcı, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 105-111.

İhlas, Kaplan Üstüner, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 113-115.

İç Kanamanın Anlamı, Taha Çağlaroğlu, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 117-134.

Cemaat Nedir, Ne Değildir?, Levent Bilgi, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 135-143.

Risale-i Nur’da Tevhid, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 145-158.


137. Sayı (Mayıs-Ağustos 2017)

Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri, Ali Bakkal, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 5-21.

Risale-i Nur’a Göre Devlet, Siyaset ve Cemaat İlişkileri, Bilal Sambur, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 23-45.

Müsbet İman Hizmetinin İstikametli Metodu: Muktesit Meslek yada Orta Yol Mesleği, Atilla Yargıcı, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 47-59.

Batı’da Milli ve Medeniyet Kimliklerin Oluşumu ile Ötekinden İslamofobiye Geçiş, Ali Arslan, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 61-81.

Malikiyet ve Serbestiyet Devri, Vehbi Kara, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 83-111.

Ontolojik Açıdan Müsbet Hareket, Abdurreşid Şahin, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 113-122.

Müsbet İman Hizmeti İman ve Tevhid Merkezli Bir Kur’ani Meslek, Mustafa Said İşeri, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 123-132.

Paradigmalar Değişirken: İman-Küfür Mücadelesinin Yeni Yüzleri, Metin Karabaşoğlu, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 133-139.

Müsbet İman Hizmeti, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 141-157.


136. Sayı (Güz 2016)

Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uyarlanabilirliği, Mustafa Erdoğan, Köprü 136 (Güz 2016): 13-22.

Parlamenter ve Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkelerde İstikrar Durumu, H. Emre Bağce, Köprü 136 (Güz 2016): 23-36.

Başkanlık Sistemi Önemli ve Gerekli Midir?, Ahmet Hamdi Aydın, Köprü 136 (Güz 2016): 37-48.

Yönetim Modelleri ve Yeni Model Kurmakta Usul Meseleleri, Ahmet Battal, Köprü 136 (Güz 2016): 49-59.

Yeni Sistem Resmi İdeolojinin Getirdiği Handikaplardan Arındırılarak Kurulmalıdır, Müfid Yüksel, Köprü 136 (Güz 2016): 61-78.

Rapor: Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları, Salih Bayram, Köprü 136 (Güz 2016): 79-86.

Hukukun Krallığı: Hukuk Devleti, Ömer Ergün, Köprü 136 (Güz 2016): 87-98.

Adem-i Merkeziyet Prens Sabahaddin Ne Dedi, Muhalifleri Ne Anladı ve Said Nursi’nin Tavrı Ne Oldu?, Orhan Dindar, Köprü 136 (Güz 2016): 99-111.

Türkiye Adem-i Merkezleşmiyor, Aşırı Merkezleşiyor, Cengiz Aktar, Köprü 136 (Güz 2016): 113-116.

İttihat ve Terakki Cemiyeti (Kuruluşu, İktidarı ve Partinin Feshi), Mehmet Ali Kaya, Köprü 136 (Güz 2016): 117-146.

“Adem-i Merkeziyet”çi iki yıldız şahsiyet: Prens Sabahaddin ve Mizancı Murad Beyler, M. Latif Salihoğlu, Köprü 136 (Güz 2016): 147-153.

Cumhuriyet; Adalet, Meşveret ve Kanunda İnhisar-ı Kuvvetten İbarettir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 136 (Güz 2016): 155-170.

Kur’an İçeriğinin Parametreleri – 2, A. Cüneyt Eren, Köprü 136 (Güz 2016): 171-190.


135. Sayı (Yaz 2016)

Doğru İslâmiyet ve Uzantısı İnsaniyet-i Kübra, Nimet Demir, Köprü 135 (Yaz 2016): 13-23.

Fıtrat ve Doğruluk Kavramlarından “Fıtri, Doğru İslâmiyet”e Risale-i Nur Eksenli Bir Bakış, Seyfeddin Demirci, Köprü 135 (Yaz 2016): 25-38.

Risale-i Nur Ekseninde İstikamet ve İtidal, Veysel Kasar, Köprü 135 (Yaz 2016): 39-56.

İnsanın Terakki ve Tedennisinin Sırları, Abdullah Adıgüzel, Köprü 135 (Yaz 2016): 57-67.

Alyuvarlardan Nurlara, Ömer Önbaş ve Nahit Topaloğlu, Köprü 135 (Yaz 2016): 69-82.

İç Kanamanın Anlamı, Taha Çağlaroğlu, Köprü 135 (Yaz 2016): 83-97.

Risale-i Nur Açısından İtikadî Mezheplerin Doğru İslamiyet’e Etkileri, Cafer Kaysıcı, Köprü 135 (Yaz 2016): 99-121.

Mezheplerin Doğru İslâmiyete Hizmetleri, Mehmet Ali Kaya, Köprü 135 (Yaz 2016): 123-133.

Risale-i Nur Işığında Nübüvvet Tahlilleri, Hüseyin Uzun, Köprü 135 (Yaz 2016): 135-143.

Kur’an’ın İçeriğinin Parametreleri – 1, A. Cüneyt Eren, Köprü 135 (Yaz 2016): 145-161.

Doğru İslamiyet Zemininde Risale-i Nur’da Şahsiyet Oluşumu ve Gelişimi, Sebahattin Yaşar, Köprü 135 (Yaz 2016): 163-174.

İçtihad Kapısı Açıktır. Fakat Şu Zamanda Oraya Girmeye Maniler Vardır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 135 (Yaz 2016): 175-189.


134. Sayı (Bahar 2016)

İslam’ı Doğru Anlama Sorunu ve Terör, İbrahim Özdemir, Köprü 134 (Bahar 2016): 13-28.

Avrupa Medeniyetine İnsaflı Bir Yaklaşım: Bediüzzaman ve Batı, Mehmet İpçioğlu, Köprü 134 (Bahar 2016): 29-41.

Doğru İslam Ekseninde İslam-Batı İlişkileri, Kazım Güleçyüz, Köprü 134 (Bahar 2016): 43-50.

İslamiyet’in Temel Değerleri ile Terör Arasındaki İlişkisizlik, Osman Özkul, Köprü 134 (Bahar 2016): 51-61.

Doğru İslamiyet’ te Terör Yanlışı, Ahmet Hamdi Aydın, Köprü 134 (Bahar 2016): 63-67.

Kur’an’ı Doğru Okuma ve Analiz (Şiddet Bağlamında), A. Cüneyt Eren, Köprü 134 (Bahar 2016): 69-87.

Müsbet Siyaset ve Menfî Siyaset, İshak Torun, Köprü 134 (Bahar 2016): 89-98.

Roma Katolik Kilisesi’nin Mutlak Hakikat İddiası ve Bu İddianın Eleştirisi, İsmail Taşpınar, Köprü 134 (Bahar 2016): 99-109.

Doğu’da ve Batı’da Yaşamak ve Yaşatmak için Doğru İslamiyet, Ahmet Battal, Köprü 134 (Bahar 2016): 111-118.

XI. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 134 (Bahar 2016): 119-138.

Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 134 (Bahar 2016): 139-155.


133. Sayı (Kış 2016)

Sünneti Kur’an’dan Uzak Tutan Yeni Bir İslam Anlayışı: Kur’an Müslümanlığı, Ali Bakkal, Köprü 133 (Kış 2016): 13-33.

Risale-i Nur’un Kur’an Müslümanlığına Bakışı, Cafer Kaysıcı, Köprü 133 (Kış 2016): 35-54.

Kur’an’la Sünnet Ayrılmaz Bir Bütündür, Suat Yıldırım, Köprü 133 (Kış 2016): 55-65.

‘Kur’an Müslümanlığı’ İslam Medeniyetini Tasfiye Hareketidir, Recep Şentürk, Köprü 133 (Kış 2016): 67-76.

Kur’ana Yönelirken, Dine Bütüncül Yaklaşıma dair: “Kur’ an Müslümanlığı” Söylemi ve Sünnetin Dini Hayattaki Rolü, Veysel Kasar, Köprü 133 (Kış 2016): 77-97.

Kur’an Müslümanlığı Bir Nevi İslam’ın Protestanlaştırılması Meselesidir, Yusuf Kaplan, Köprü 133 (Kış 2016): 99-107.

Müslümanlık, Mehmet Ali Kaya, Köprü 133 (Kış 2016): 109-127.

Kur’an Kaynak, Sünnet Irmaktır, Muhammed Emin Yıldırım, Köprü 133 (Kış 2016): 129-138.

Hakikatteki Kur’an Müslümanlığı Üzerine, Adil Bebek, Köprü 133 (Kış 2016): 139-145.

Müsteşriklerin Kur’an Araştırmaları ve Günümüz Hıristiyanlarının Kur’an Algısı, İsmail Taşpınar, Köprü 133 (Kış 2016): 147-158.

Gayrimüslimlerle Bir Arada Yaşamanın Kodları Üzerine Bir Deneme, Ömer Ergün, Köprü 133 (Kış 2016): 159-174.

Kutsala Saygı: Kur’an-ı Kerim Özelinde Bir Değerlendirme, İsmail Albayrak, Köprü 133 (Kış 2016): 175-195.

Kur’an Müslümanlığı, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 133 (Kış 2016): 197-223.


132. Sayı (Güz 2015)

Harb-i Umumi ve Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 132 (Güz 2015): 11-30.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler ve Ruslarla Çatışmaları ve Esaretine Dair Bazı Vesikalar, Adem Ölmez, Köprü 132 (Güz 2015): 31-47.

Milli Mücadele’de Bediüzzaman Said Nursi, Recep Çelik, Köprü 132 (Güz 2015): 49-60.

Harb-i Umumi’ de Bediüzzaman’a Has Hal ve Hareketler, İslam Yaşar, Köprü 132 (Güz 2015): 61-69.

Ermeni Meselesinin Çözümü için Bütün Arşivlere Tam Erişim İmkanı Olan Ortak Bir Tarih Komisyonu Kurulmalıdır, Edward J. Erickson, Köprü 132 (Güz 2015):71-82.

İki Deha ve Hüda Arasında: Harb-i Umumi, Caner Kutlu, Köprü 132 (Güz 2015): 83-115.

Birinci Dünya Savaşı’nın İslam Dünyası’na Etkileri, Yüksel Nizamoğlu, Köprü 132 (Güz 2015): 117-137.

Bediüzzaman’ın Medeniyet Analizi Bağlamında Harb-i Umumi Sulh-u Umumi Denklemi, Yusuf Çağlayan, Köprü 132 (Güz 2015): 139-153.

İmam Bediüzzaman ve Tarih Metodu, Ramazan Balcı, Köprü 132 (Güz 2015): 155-172.

1. Dünya Savaşı Dönemlerinde Anglikan Kilisesi ve Osmanlı’daki Misyonerlik Faaliyetleri, İsmail Taşpınar, Köprü 132 (Güz 2015): 173-185.

Harb-i Umumi: Nam-ı Diğer Umumi Yıkım, Abdulnasır Yiner, Köprü 132 (Güz 2015): 187-195.

Çanakkale Cephesinde Asker Zayiatımız: İlk ve Ortaöğretim Müfredatı Üzerine Bir Değerlendirme, Cemal Güven, Köprü 132 (Güz 2015): 197-214.

Harb-i Umumi’yi Gören İhtiyardır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 132 (Güz 2015): 215-231.


131. Sayı (Yaz 2015)

İmanı ve İnsani Bir Dilin İhyası, İnşası ve Yenilenmesi Açısından Risale-i Nur, Mustafa Oral, Köprü 131 (Yaz 2015): 9-18.

Risale-i Nur’un Tefsir, Din Psikolojisi ve Lisandaki Tecdidi, Ali Ferşadoğlu, Köprü 131 (Yaz 2015): 19-29.

His ve Duygularda Tecdid, Sebahattin Yaşar, Köprü 131 (Yaz 2015): 31-46.

Bediüzzaman’ın Gözüyle İrşad ve Mürşid, M. Cüneyt Gökçe, Köprü 131 (Yaz 2015): 47-50.

Uluslararası Sistemin Yeni Değerleri ve Risale-i Nur’un Benimsediği İlkeler, Ertan Efegil, Köprü 131 (Yaz 2015): 51-58.

Arap Baharı Ekseninde İttihad-ı İslam ve AB İlişkileri, İlhan Cevheri, Köprü 131 (Yaz 2015): 59-66.

Doğu ve Batı Sanatları Ortasında Bediüzzaman’ın Sanat Felsefesine Giriş, Caner Kutlu, Köprü 131 (Yaz 2015): 67-87.

Sanat, Fıtrat ve Değer, Taha Çağlaroğlu, Köprü 131 (Yaz 2015): 89-104.

Sekülerizmin Gölgesinde Şekillenen ”Tüketim” Algısına Bediüzzaman Said Nursi’den Ahlaki Çözümler, İbrahim Şengün, Köprü 131 (Yaz 2015): 105-116.

Din-Siyaset ve Din-Devlet İlişkisi Üzerine Bir Deneme, Ömer Ergün, Köprü 131 (Yaz 2015): 117-128.

Bediüzzaman’ın Siyaset Anlayışı, Recep Ardoğan, Köprü 131 (Yaz 2015): 129-145.

Neşrinin 103. Yılında Hermenötik Bir Münazarat Şerhi Denemesi: Metin ve Şerh 7, Levent Bilgi, Köprü 131 (Yaz 2015): 147-162.

İslamiyet Tevhid-i Hakiki Dinidir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 131 (Yaz 2015): 163-181.


130. Sayı (Bahar 2015)

Bediüzzaman Said Nursi’nin Dini İlimler-Fen Bilimleri İlişkisi Bağlamında Yaptığı Tecdid, Ali Bakkal, Köprü 130 (Bahar 2015): 9-22.

Risale-i Nur’da Tebliğ Metodları ve Eğitim, Nurettin Abut, Köprü 130 (Bahar 2015): 23-41.

Bir İhtida Hareketi Olarak Risale-i Nur ve Bediüzzaman’da Tebliğ Metodları, Cafer Kaysıcı, Köprü 130 (Bahar 2015): 43-59.

Risale-i Nur’un İnsana Bakış Açısında ve İnsanı Eğitmede Getirdiği Yenilikler, Faruk Soylu, Köprü 130 (Bahar 2015): 61-69.

Tebliğ Metodları ve Farklılıkların Yönetimi, Abdullah Adıgüzel, Köprü 130 (Bahar 2015): 72-78.

Bir Yenileyici Olarak Bediüzzaman ve Bu Kimliğin Hizmete Bakan Yönü, İbrahim Erşahin, Köprü 130 (Bahar 2015): 79-85.

Bediüzzaman’da Medeniyet İnşası: Bir Dinler Tarihi Perspektifi, Mustafa Alıcı, Köprü 130 (Bahar 2015): 87-96.

Risale-i Nur’un Bilimsellik Tartışması ve Türkiye’nin Akademik İlahiyat Literatürü, Aziz Kutlar, Köprü 130 (Bahar 2015): 97-111.

Bediüzzaman, Toplumun İman Kodlarıyla İlişkisini Yeniden Tesis Etmeye Dönük Bir Çabayı Ortaya Koymuştur, Ahmet Yıldız, Köprü 130 (Bahar 2015): 113-124.

Münazarat’ta Din Siyaset İlişkisi, Levent Bilgi, Köprü 130 (Bahar 2015): 125-138.

Ya Meşveret Ya İzmihlal, Ömer Önbaş, Nahit Topaloğlu ve Nejdet Pehlivan, Köprü 130 (Bahar 2015): 139-152.

Said Nursi’nin Siyasi Tecdidi: ”Siyasette Muktesit Meslek”, Adem Ölmez, Köprü 130 (Bahar 2015): 153-157.

Bediüzzaman’a göre Din-Siyaset-Devlet Telakkileri, Atilla Yılmaz, Mustafa Usta, Köprü 130 (Bahar 2015): 159-166.

X. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 130 (Bahar 2015): 167-176.

Bir Tecdid Hareketi Olarak Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 130 (Bahar 2015): 177-198.


129. Sayı (Kış 2015)

Ortadoğu Masa Çalışması, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 129 (Kış 2015): 13-20.

Bediüzzaman’ın “İki Batı ve İki İslam” Tasnifi Işığında, Ortadoğu ve Türkiye’nin Geleceği, Yusuf Çağlayan, Köprü 129 (Kış 2015): 21-43.

Ortadoğu Politikasında Dikkate Alınması Gereken Tarihi Mecburiyetler, Adem Ölmez, Köprü 129 (Kış 2015): 45-50.

Ortadoğu’da Bir Arada Yaşama Kültürünü Hayata Geçirmek, Muhittin Ataman, Köprü 129 (Kış 2015): 51-71.

Arap Baharı ve Ortadoğu’da Dönüşüm, Ertan Efegil, Köprü 129 (Kış 2015): 73-82.

Merkezden Düşen Batı’nın Ortadoğu’da Verdiği Tepkiler, Ensar Nişancı, Köprü 129 (Kış 2015): 83-87.

Zaruret ve Fakirlikten Kurtulmak için Girişimcilik, Çalışma ve İşbirliği, Mahmut Akpınar, Köprü 129 (Kış 2015): 89-98.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Kudüs, İsmail Taşpınar, Köprü 129 (Kış 2015): 99-107.

Arap Milliyetçiliği ve Ortadoğu, Seydali Ekici ve Muhammet Örtlek, Köprü 129 (Kış 2015): 109-117.

Ortadoğu Paneli, Risale-i Nur Enstitüsü (Müfid Yüksel, Kazım Güleçyüz ve İbrahim Nakşibendi), Köprü 129 (Kış 2015): 119-133.

Azametli Bahtsız Bir Kıt’anın, Şanlı Tali’siz Bir Devletin, Değerli Sahipsiz Bir Kavmin Reçetesi; İttihad-ı İslamdır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 129 (Kış 2015): 135-151.

Neşrinin 103. Yılında Hermenötik Bir Münazarat Şerhi Denemesi: Metin ve Şerh 6, Levent Bilgi, Köprü 129 (Kış 2015): 153-165.


128. Sayı (Güz 2014)

Bir Hakikatin Rüyası Rüyada Bir Hitabe, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 128 (Güz 2014): 9-28.

Batı ile İlişkilere Bediüzzaman’ın Yaklaşımı, Ahmet Battal, Köprü 128 (Güz 2014): 29-42.

Rüyada Tavzif, Ali Bakkal, Köprü 128 (Güz 2014): 43-56.

Rüyada Bir Hitabe, Cemal Kutay, Köprü 128 (Güz 2014): 57-67.

Rüyada Bir Hitabe Ahirzaman Tecdidi -Sosyolojik Bir Okuma Denemesi-, Yusuf Çağlayan, Köprü 128 (Güz 2014): 69-85.

İnsanlığın Geçirdiği Devirler Aynasında Bediüzzaman’ın Rüya Makalesi, Mehmet Ali Kaya, Köprü 128 (Güz 2014): 87-95.

Jürgen Habermas’ın İletişim Ahlakı (Discursive Ethics) ve Said Nursi’nin Şefkat Ahlakı, Bünyamin Duran, Köprü 128 (Güz 2014): 97-120.

Dinlerde Rüya ve Yorumu, İsmail Taşpınar, Köprü 128 (Güz 2014): 121-132.

Harikalar Asrında Yaşanan Harika Bir Hadise, İslam Yaşar, Köprü 128 (Güz 2014): 133-139.

Bediüzzaman Said Nursi’ye göre Medeniyetin Gayesi Nedir? İslam Medeniyeti Niçin Geriledi, Nasıl İlerleyebilir? İnsanlığı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Ramazan Taş, Köprü 128 (Güz 2014): 141-146.

Kainattaki Denge ve İnsanın Bu Dengeye Etkileri, H. Yunus Taş, Köprü 128 (Güz 2014): 147-159.

Rüyada Bir Hitabe, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 128 (Güz 2014): 161-169.

Neşrinin 103. Yılında Hermenötik Bir Münazarat Şerhi Denemesi Metin ve Şerh 5, Levent Bilgi, Köprü 128 (Güz 2014): 171-176.


127. Sayı (Yaz 2014)

Müsbet Hareket Modeli, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 127 (Yaz 2014): 11-17.

Bediüzzaman’ın Müsbet Hareket Metodu, Mehmet Ali Kaya, Köprü 127 (Yaz 2014): 19-28.

Müsbeti Tesbit Menfiyi Nefyetmekle Başlar (Müsbet Hareket Alanının Yirmi Köşetaşı), Ahmet Battal, Köprü 127 (Yaz 2014): 29-33.

Bediüzzaman’a göre birlikte yaşamanın formülleri, Cafer Kaysıcı, Köprü 127 (Yaz 2014): 35-46.

Bir Arada Yaşama Projesi olarak Medine Vesikası, Ali Bulaç, Köprü 127 (Yaz 2014): 47-63.

Risale-i Nur Penceresinden Müsbet ve Menfi Hareket, M. Cüneyt Gökçe, Köprü 127 (Yaz 2014): 65-66.

Sosyolojik Huzurun Anahtarı: Akıl-Kalp-Vicdan Birlikteliği, Taha Çağlaroğlu, Köprü 127 (Yaz 2014): 67-73.

Bir Arada Yaşamada “Yalan” ve “Sıdk” Faktörü, Sebahattin Yaşar, Köprü 127 (Yaz 2014): 75-88.

Toplumsal Yaşam ve Bireysel Özgürlükler, Abdullah Adıgüzel, Köprü 127 (Yaz 2014): 89-101.

Toplumsal Barışın Gerçekleştirilememesinde Irkçılıklığın Rolü, Ömer Ergün, Köprü 127 (Yaz 2014): 103-112.

Toplumsal Hayatta “Denge” ve “Adalet”i Sağlamada Bediüzzaman Modeli, Mehmet Kaplan, Köprü 127 (Yaz 2014): 113-121.

Panel, Risale-i Nur Enstitüsü (Mustafa Erdoğan, Nevzat Tarhan, Ahmet Battal ve Mehmet Altan), Köprü 127 (Yaz 2014): 123-138.

Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 127 (Yaz 2014): 139-160.

Bediüzzaman Gözüyle Geçmişten Günümüze Ehl-i Fetret, A. Cüneyt Eren, Köprü 127 (Yaz 2014): 161-164.

İslam Dünyasındaki Uhuvvet Anlayışı ve Uhuvvetin Çağdaş İslam Toplumundaki Etkileri Üzerine Bediüzzaman’dan Teorik ve Pratik Çözümler, Halil İbrahim Kara, Köprü 127 (Yaz 2014): 167-184.


126. Sayı (Bahar 2014)

Bir Arada Yaşamanın Gereği Olarak ‘Toplumsal Güvenlik’ Olgusu ve Bediüzzaman Said Nursi’nin Yaklaşımı, Ahmet Hamdi Aydın, Köprü 126 (Bahar 2014): 13-27.

Sivil İtaatsizlik ve Müsbet Hareket, İbrahim Özdemir, Köprü 126 (Bahar 2014): 29-38.

İbn Haldun ve Said Nursi’nin Yaklaşımları Temelinde Sivil Toplum ve Siyaset İlişkisinin Kuramsallaştırılmasına Doğru Bir Deneme, Kadir Canatan, Köprü 126 (Bahar 2014): 39-58.

Medine Sözleşmesi Bağlamında Günümüzde Bir Arada Yaşama Projesi, Ali Bakkal, Köprü 126 (Bahar 2014): 59-83.

Dinlerarası İlişkilerde Kapsayıcı Çoğulcu Yaklaşım: Bir Risale-i Nur Perspektifi, Mustafa Alıcı, Köprü 126 (Bahar 2014): 85-95.

Birlikte Yaşama Kültürü, Musa Kazım Yılmaz, Köprü 126 (Bahar 2014): 97-107.

Şefkat Sırrı ve Müsbet Hareket, Atilla Yargıcı, Köprü 126 (Bahar 2014): 109-118.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Münazaratında Adalet Yaklaşımı, Veli Sırım, Köprü 126 (Bahar 2014): 119-128.

Münazarat’ta Kürtler, Ayrılık veya Onurlu Birliktelik, Levent Bilgi, Köprü 126 (Bahar 2014): 129-135.

Bir Adalet Unsuru Olarak Muhalefetin Anlamı ve Konumu, İntizam Seyda Durgun, Köprü 126 (Bahar 2014): 137-144.

IX. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 126 (Bahar 2014): 145-153.

Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 126 (Bahar 2014): 155-178.

(Bediüzzaman’a Göre)İman Hakikatleri ve Fıtrat Kanunlarının Arap Dili ve Belâğatı Kâideleri ile İzahı, A. Cüneyt Eren, Köprü 126 (Bahar 2014): 179-188.


125. Sayı (Kış 2014)

Deklarasyon, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 125 (Kış 2014): 13-15.

Demokrat olmak, Sacit Adalı, Köprü 125 (Kış 2014): 17-20.

Demokrasi-Demokrat-Siyaset İlişkisi, Ahmet Hamdi Aydın, Köprü 125 (Kış 2014): 21-30.

Demokrasi Halkaları, Çekirdeği ve DNA’sı, Ahmet Battal, Köprü 125 (Kış 2014): 31-44.

Demokratlık ve Hukuk Devleti İlişkisi, Hüseyin Yıldız, Köprü 125 (Kış 2014): 45-57.

İki ölçütlü demokrasi: İslâm demokrasisi, Ali Bakkal, Köprü 125 (Kış 2014): 59-71.

Meşruiyetin kaynağı ve demokratlık nedir? Bediüzzaman demokratlara neden destek olmuştur?, M. Ali Kaya, Köprü 125 (Kış 2014): 73-92.

Müslüman Demokrat, Hakan Yalman, Köprü 125 (Kış 2014): 93-102.

Demokrat, Temel Hak ve Özgürlükleri İçselleştirmiş İnsandır, Mehmet Altan, Köprü 125 (Kış 2014): 103-109.

Demokrasiyi Tılsımından Arındırmak, Ensar Nişancı, Köprü 125 (Kış 2014): 111-117.

Cumhuriyet Fıtrî Bir İdare Şeklidir, İslâm Yaşar, Köprü 125 (Kış 2014): 119-126.

Muhafazakârlık Üzerine, Ali Bulaç, Köprü 125 (Kış 2014): 127-134.

Demokrat İnsan İhtiyacı, Nimet Demir, Köprü 125 (Kış 2014): 135-144.

Demokrasi Aileden Başlar, Nevzat Tarhan, Köprü 125 (Kış 2014): 145-163.

Siyasal İslâm’ın “Muhafazakâr Demokrat” Söylemi ve Tarihsel Arka Planı, Celil Bozkurt, Köprü 125 (Kış 2014): 165-178.

Hıristiyan Demokratlar ve Hıristiyan Demokratlığın İlkeleri, İsmail Taşpınar, Köprü 125 (Kış 2014): 179-187.

Demokratlık ve Arap Baharı, Ertan Efegil, Köprü 125 (Kış 2014): 189-196.

Panel, Risale-i Nur Enstitüsü (Atilla Yayla, Ahmet Battal ve Bekir Berat Özipek), Köprü 125 (Kış 2014): 197-208.

Bu Vatanda Şimdilik Dört Parti Var, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 125 (Kış 2014): 209-224.


124. Sayı (Güz 2013)

Ontolojik, Psikolojik ve Sosyolojik Bir Milliyetçilik Yaklaşımı, Hakan Yalman, Köprü 124 (Güz 2013): 9-18.

Bediüzzaman’ın Milliyetçilik Tasnifi: Menfi ve Müsbet Milliyetçilik, Ahmet Hamdi Aydın, Köprü 124 (Güz 2013): 19-28.

Bediüzzaman’ın Gözüyle Irkçılık ve Kardeşlik, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 124 (Güz 2013): 29-38.

Irkçılığın Reçetesi ve Panzehiri: Tevhid Eksenli Bilim Eğitimi ve Din, Atilla Yargıcı, Köprü 124 (Güz 2013): 39-44.

İslâmiyet Milliyeti ve Hamiyet-i Milliye, Mehmet Ali Kaya, Köprü 124 (Güz 2013): 45-55.

Tefrika İlleti, M. Cüneyt Gökçe, Köprü 124 (Güz 2013): 57-66.

Yaratılış, Din ve Milliyet, Ali Ferşadoğlu, Köprü 124 (Güz 2013): 67-79.

Yahudilik ve Milliyetçilik :Yahudi Cemaati’nden Yahudi Milliyetçiliği’ne, İsmail Taşpınar, Köprü 124 (Güz 2013): 81-91.

Toplumsal Barış İçin Vicdan Terbiyesi, Veysel Kasar, Köprü 124 (Güz 2013): 93-105.

Kürt Sorunu, Eğitim ve Ulema, İbrahim Kaygusuz, Köprü 124 (Güz 2013): 107-116.

Dünya Barışına Sabotaj: Irkçılık, Zararları ve Çözüm Yolları, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 124 (Güz 2013): 117-131.

Duyguların Tutanakları: Öykü, Ezgi, Tutku, Taha Çağlaroğlu, Köprü 124 (Güz 2013): 133-150.

Kimlik Arayışı Olarak: Türk’üm, Müslüman’ım, Fenerbahçeliyim, Levent Bilgi, Köprü 124 (Güz 2013): 151-155.

Müsbet fikr-i milliyet,İslâmiyete hâdim olmalı,kale olmalı, zırhı olmalı;yerine geçmemeli, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 124 (Güz 2013): 157-174.


123. Sayı (Yaz 2013)

Bediüzzaman Said Nursi’de Müsbet Milliyet Kavramı, Ali Bakkal, Köprü 123 (Yaz 2013): 11-38.

Risâle-i Nur’da Milliyetçilik, Doğu Ergil, Köprü 123 (Yaz 2013): 39-47.

Said Nursi ve Milliyetçilik, Ahmet Yıldız, Köprü 123 (Yaz 2013): 49-59.

Said Nursi’nin Milliyet Anlayışı, Ramazan Altıntaş, Köprü 123 (Yaz 2013): 61-68.

Bediüzzaman ve Ziya Gökalp’te “Fikr-i Milliyet” Meselesi, Şükrü Nişancı, Köprü 123 (Yaz 2013): 69-83.

Bediüzzaman’a Göre Din ve Milliyet, Nurettin Abut, Köprü 123 (Yaz 2013): 85-93.

(Bediüzzaman Said Nursi’ninYorumu Çerçevesinde) Kur’ân-ı Kerîm’de Sosyal Barışın Teminini Sağlayan Ahlâk İlkeleri, A. Cüneyt Eren, Köprü 123 (Yaz 2013): 95-104.

Milliyetçilik, Kavmiyetçilik ve Dünya Barışı, Ertan Efegil, Köprü 123 (Yaz 2013): 105-110.

Adalet, Tearüf, Tenakür Terazisinde Bediüzzaman’ın Milliyetçilik, Kürtlük ve Türklüğe Bakışı, Ekrem Akman, Köprü 123 (Yaz 2013): 111-120.

Dil, Millet ve Milliyet İlişkisi, Faruk Soylu, Köprü 123 (Yaz 2013): 121-128.

Irkçılığı Tedavi Metodu; Risale-i Nur Hizmeti Durum Çalışması: ‘Lisân’ kavramı, Sebahattin Yaşar, Köprü 123 (Yaz 2013): 129-141.

Âdemiyette, İbrahimiyette, Muhammediyette Uhuvvet, Recep Şentürk, Köprü 123 (Yaz 2013): 143-146.

İslâm Ebedî Bir Millet Anlayışını Önümüze Koymaktadır, Kâzım Güleçyüz, Köprü 123 (Yaz 2013): 147-150.

Bediüzzaman, farklılıkların bir ayrışma vasıtası değil, tanışıp yakınlaşma vesilesi olduğunu vurguluyor, Serdar Bedii Omay, Köprü 123 (Yaz 2013): 151-153.

Birbirimize Güvenmenin Kaynağı İmanımızda ve Tarihimizdedir, Doğu Ergil, Köprü 123 (Yaz 2013): 155-159.

VIII. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 123 (Yaz 2013): 160-170.

Milliyetimiz bir vücuddur; rûhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve îmandır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 123 (Yaz 2013): 171-191.


122. Sayı (Bahar 2013)

Risale-i Nur’un Şerh ve İzahı, Bünyamin Duran, Köprü 122 (Bahar 2013): 9-11.

Risale-i Nur’u Şerh Çalışmaları Üzerine Bazı Öneriler, Recep Ardoğan, Köprü 122 (Bahar 2013): 13-17.

Risale-i Nur’a Anlatım Haritası Yaklaşımı, Veli Sırım, Köprü 122 (Bahar 2013): 19-24.

Risale-i Nur’un Şerhi Meselesine Bir Haşiye, Taha Çağlaroğlu, Köprü 122 (Bahar 2013): 25-35.

Kur’ân’ın Esma-i Hüsna Taliminden Risale-i Nur’a Yansımalar, Mustafa Said İşeri, Köprü 122 (Bahar 2013): 37-45.

Yaratılanı Yaratıcısı ile Barıştırmanın Bir Başka Unvanı, Cüneyt Eren, Köprü 122 (Bahar 2013): 47-55.

Yaban(cı)laşma ve Küçük Sözler‘de Yaban(cı)laşan İnsan Tasvirleri, Mustafa Akça, Köprü 122 (Bahar 2013): 57-63.

Risale-i Nur Orjinli Cemaat Tarzının Bir Kaynağı Olarak İhlâs Risalesi, İhsan Torunoğlu, Köprü 122 (Bahar 2013): 65-71.

Risale-i Nur’un Şerhinde Bilim ve Fizik, Rıdvan Ziyaoğlu, Köprü 122 (Bahar 2013): 73-86.

Risale-i Nur Metinlerinde Geçen Kavramların Açıklanmasında bir Durum Çalışması: ‘Lisân’ kavramı, Faruk Soylu, Köprü 122 (Bahar 2013): 87-104.

Risale-i Nur’un Kavram Mimarisi ve Sadeleştirme, Yusuf Çağlayan, Köprü 122 (Bahar 2013): 105-120.

Bir Karşılaştırma Örneği: Risale-i Nur’daki Meâl Örnekleri ve Mehmet Âkif Meâli, Ahmet Dursun, Köprü 122 (Bahar 2013): 121-135.

Neşrinin 100. Yılında Münazarat Şerhi Denemesi: Metin ve Şerh, Levent Bilgi, Köprü 122 (Bahar 2013): 137-141.

Risâle-i Nur’dan seçmeler, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 122 (Bahar 2013): 143-150.


121. Sayı (Kış 2013)

Risale-i Nurların Şerhi Konulu Masa Çalışması, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 121 (Kış 2013): 9-12.

Şerh Öncesi Yapılması Gereken Çalışmalar, Ali Bakkal, Köprü 121 (Kış 2013): 13-21.

Risale-i Nur’un Şerh, İzah ve Sadeleştirilmesi, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 121 (Kış 2013): 23-30.

Nur Risaleleri’nin Şerhi, M. Muhsin Kalkışım, Köprü 121 (Kış 2013): 31-36.

Risale-i Nur’u Şerh Etmenin Şartları, İslâm Yaşar, Köprü 121 (Kış 2013): 37-44.

Risale-i Nur Hizmetinde Usul ve Metot Çalışmaları, Mehmet Ali Kaya, Köprü 121 (Kış 2013): 45-62.

Risale-i Nur’un Şerh Çalışmaları İçin; Esnek Bir Yöntembilimsel Teklif, İbrahim Kaygusuz, Köprü 121 (Kış 2013): 63-70.

Fikrî Haklar Mevzuatı Açısından Nur Risalelerinin Neşri ve Şerhi, Ahmet Battal, Köprü 121 (Kış 2013): 71-90.

Risale-i Nur’un İzah Metodolojisi Üzerine Bir Tasnif Girişimi ve Şerhin Önündeki Maniler, Ömer Said Güler, Köprü 121 (Kış 2013): 91-103.

Risale-i Nur’da Bir Kavram: Mucize-i Manevî, Abdulhalim Bilici, Köprü 121 (Kış 2013): 105-111.

Risale-i Nur Külliyatı’nda Edebî Şerhlere Dair Bir Giriş Denemesi, Zübeyir Kaplan, Köprü 121 (Kış 2013): 113-122.

Risale-i Nur’un Risale İle İzahı Konusal Bir İzah Denemesi: Dördüncü Mesele Örneği, Atilla Yargıcı, Köprü 121 (Kış 2013): 123-129.

Neşrinin 100. Yılında Münazarat Şerhi Denemesi Metin ve Şerh 3 Neden Münazarat, Levent Bilgi, Köprü 121 (Kış 2013): 131-134.

Risâle-i Nur’dan seçmeler, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 121 (Kış 2013): 135-144.


120. Sayı (Güz 2012)

Demokrat Anayasa Arayışları Masa Çalışması Sonuçları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 120 (Güz 2012): 11-13.

Adalet Kristalinin Onsekiz Köşesi, Ahmet Battal, Köprü 120 (Güz 2012): 15-35.

Türkiye’de 1876’dan Günümüze İktisadi Dönüşüm Süreçleri ve Anayasalar, Cemil Ertem, Köprü 120 (Güz 2012): 37-47.

Kültürbilimi Teorisi Bağlamında Anayasalar ve Tanrı Kavramının Anayasa Metinlerinde Yer Alması Meselesi, Hüseyin Yıldız, Köprü 120 (Güz 2012): 49-60.

Anayasalar Modern Toplumlar için Birer Hukuk Sözleşmeleri, Bir Arada Yaşama Ahitnâmeleri, İç Barış Anlaşmalarıdır, Sacit Adalı, Köprü 120 (Güz 2012): 61-64.

Korkuya Değil, Güvene Dayalı Bir Anayasa, Nimet Demir, Köprü 120 (Güz 2012): 65-73.

Yeni Anayasa’da Anayasal Vatandaşlık, Fazıl Hüsnü Erdem, Köprü 120 (Güz 2012): 75-81.

Türkiye’nin Yeni Anayasasında Vatandaşlık Tanımı “Üç Tarz-ı Siyaset Merkezli Müzakere”,, Mevlüt Uyanık, Köprü 120 (Güz 2012): 83-100.

Anadil ve Anayasa, Vahap Coşkun, Köprü 120 (Güz 2012): 101-104.

Anayasada “Eğitim Hakkı” Düzenlemesi Nasıl Olmalıdır?, Bestami Çiftçi, Köprü 120 (Güz 2012): 105-111.

Laiklik İlkesinin “Yeniden Düzenlenmesi” ve Uygulamadaki Problemler, Ömer Ergün, Köprü 120 (Güz 2012): 113-125.

Avrupa Birliği Yasalarında Azınlıklar ve Dinî Hakları: Tarihî Tecrübe ve Günümüz, İsmail Taşpınar, Köprü 120 (Güz 2012): 127-136.

İslâm Açısından Siyasal İktidarın Sınırlandırılmasına İlişkin Bazı Yaklaşımlar, Recep Ardoğan, Köprü 120 (Güz 2012): 137-152.

Meşrutiyet ve kanun-u esasî; hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 120 (Güz 2012): 153-168.


119. Sayı (Yaz 2012)

(Hebermasçı sosyoloji yardımıyla) Bediüzzaman’da Kur’an Medeniyeti, Bünyamin Duran, Köprü 119 (Yaz 2012), 9-27.

Risâle-i Nur’da Medeniyet ve Dayanışma, Musa Kazım Yılmaz, Köprü 119 (Yaz 2012), 29-37.

Zekatlı Faizsiz Kur’ân Medeniyeti, Ahmet Battal, Köprü 119 (Yaz 2012), 39-42.

Bediüzzaman’ın Medresetü’z-Zehrâ Projesine Yüklediği Sulh-u Umumi Misyonu, Veli Sırım, Köprü 119 (Yaz 2012), 43-49.

Kuran Medeniyeti Işığında İslam Toplumlarında Devlet Birey İlişkisi ve Osmanlı Örneği, Mehmet İpçioğlu, Köprü 119 (Yaz 2012), 51-59.

İslâm Medeniyetinin İnşasında İki Farklı Yaklaşım: Tevazün ve Zahirperestlik, Ali Bakkal, Köprü 119 (Yaz 2012), 61-65.

Hedonizme Karşı Tevhid Eksenli Haz Modeli, Atilla Yargıcı, Köprü 119 (Yaz 2012), 67-80.

Kur’an Medeniyetinin Estetik ve Sanat Açısından Özellikleri, Faruk Soylu, Köprü 119 (Yaz 2012), 81-89.

Dayanışmada Zekâtın Rolü, M. Cüneyt Gökçe, Köprü 119 (Yaz 2012), 91-94.

Küresel Baharı Yaşatacak Yardımlaşma veDayanışma Formülü, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 119 (Yaz 2012), 95-112.

Vahşet Medeniyeti, Maskesi Modernizm ve Şefkat Medeniyeti, Sebahattin Yaşar, Köprü 119 (Yaz 2012), 113-134.

Medeniyetlerin Tahrip Edicisi ve Bekçisi Olarak Kadın, Yasemin Yaşar, Köprü 119 (Yaz 2012), 135-140.

Siyasi Hareketlerin Dünyevileşmeye Etkisi, İntizam Seyda Durgun, Köprü 119 (Yaz 2012), 141-161.

VII. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 119 (Yaz 2012), 169-176.


118. Sayı (Bahar 2012)

Said Nursi’nin Medeniyet Tasavvuru -“Mimsiz Medeniyet” Eleştirisi-, Mevlüt Uyanık, Köprü 118 (Bahar 2012), 9-34.

Osmanlı’da “Medeniyet” Kavramının Gelişimi ve Aydınların Medeniyeti Algılama Biçimleri, Kadir Canatan, Köprü 118 (Bahar 2012), 35-46.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Medenî İnsan ve Toplum Anlayışı, Nimet Demir, Köprü 118 (Bahar 2012), 47-53.

Mana-i Harfi ile Medeniyetin Ontolojik Temellerine Bir Bakış, Hakan Yalman, Köprü 118 (Bahar 2012), 55-61.

Bediüzzaman’ın Formülasyonu Üzerinden Kriz ve Kriz Sonrası, Cemil Ertem, Köprü 118 (Bahar 2012), 63-82.

Batı Medeniyeti ve Çatışmacı Paradigmanın Sonuçları, Osman Özkul, Köprü 118 (Bahar 2012), 83-89.

Ne Batı Bize ve Ne De Biz Batı’ya Alternatif: “Sadece Medeniyet Özgürlüğü”, Ramazan Altınbaş, Köprü 118 (Bahar 2012), 91-96.

İslâm Medeniyetinin Akıl ve Bilgi Temeli -Risale-i Nur Penceresinden Bakış-, Recep Ardoğan, Köprü 118 (Bahar 2012), 97-112.

Eski Said’de Terakki (İlerleme) Düşüncesi, Levent Bilgi, Köprü 118 (Bahar 2012), 113-126.

İslam’da Medeniyet Tasavvuru ve Kardeşlik, Ejder Okumuş, Köprü 118 (Bahar 2012), 127-147.

Medeniyet Kavramı Üzerine Bir Deneme, Adem Ölmez, Köprü 118 (Bahar 2012), 149-152.

Medeniyetler Çatışması mı? Medeniyetler İttifakı mı?, Adem Palabıyık, Köprü 118 (Bahar 2012), 153-177.

Nev-i beşere rahmet olan Kur’ân, ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 118 (Bahar 2012), 179-191.


117. Sayı (Kış 2012)

Demokratikleşme Dalgası ve Münazarat, Bünyamin Duran, Köprü 117 (Kış 2012), 9-20.

Yüzyıllık Demokrasi Manifestosu: Münazarat, Furkan Aydıner, Köprü 117 (Kış 2012), 21-31.

Bediüzzaman’a Göre Şûranın Siyasî Yansımaları, Recep Ardoğan, Köprü 117 (Kış 2012), 33-43.

Demokratik Cumhuriyet; Halkını Mağdur Etmeyen Bir Devletle, Birbiriyle Uğraşmayan Vatandaşlar Anlamına Gelir, Mehmet Altan, Köprü 117 (Kış 2012), 45-51.

Gayrimüslimlere Özgürlük Bağlamında Bediüzzaman’ın Demokrasi Anlayışı, Musa Kazım Yılmaz, Köprü 117 (Kış 2012), 53-63.

Said Nursi ve Dini Azınlıklar, Ömer Ergün, Köprü 117 (Kış 2012), 65-79.

Fransız İhtilali ve Katolik Kilisesi: Modern Dönemde Din-Devlet İlişkisinin Teşekkülü, İsmail Taşpınar, Köprü 117 (Kış 2012), 81-89.

Eski Said Dönemi Eserlerinin Telifi, Tanzimi, Tarih Sıralaması, Neşri ve Kısa Muhtevası, İbrahim Kaygusuz, Köprü 117 (Kış 2012), 91-111.

Neşrinin 100. Yılında Münazarat Şerhi Denemesi Münazarat Şerhine Giriş (2) Münazaat’ı Şerh ve İzah Problemleri, Levent Bilgi, Köprü 117 (Kış 2012), 113-116.

Risale-i Nur Perspektifinden Çağdaş Sorunlarımız ve Çözümleri, Cüneyt Eren, Köprü 117 (Kış 2012), 117-129.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Münazarat’ı Ekseninde Ermeni Meselesi, Halim Demir, Köprü 117 (Kış 2012), 131-136.

İmanlı Fazilet, Medar-ı Tahakküm Olmadığı Gibi, Sebeb-i İstibdat da Olamaz, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 117 (Kış 2012), 137-148.


116. Sayı (Güz 2011)

Münazarat Okumaları Temelinde Said Nursi’nin Yorum Anlayışında Metin-Bağlam İlişkisi, Kadir Canatan, Köprü 116 (Güz 2011), 9-17.

İstibdat-Hürriyet Bağlamında Adalet Yaklaşımıyla Münazarat, Veli Sırım, Köprü 116 (Güz 2011), 19-27.

Neşrinin 100. Yılında Münazarat Şerhi Denemesi 1: Münazarat Şerhine Giriş Münazarat ve İmani Bakış Açısı, Levent Bilgi, Köprü 116 (Güz 2011), 29-32.

Modern Demokrasi Farklılıklarının Farkına Varmak, Farklılıkların Farkında Olmaktır, Sacit Adalı, Köprü 116 (Güz 2011), 33-38.

Kürt Probleminin Çözümünde Özgürlükçü Bir Hukuk Perspektifi: Münazarat, İbrahim Kaygusuz, Köprü 116 (Güz 2011), 39-46.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Zaruret Anlayışı, Ali Bakkal, Köprü 116 (Güz 2011), 47-62.

Münazarat ve Özgürlükçü Yönetim, Nimet Demir, Köprü 116 (Güz 2011), 63-68.

Kürt Sorununa Çözüm Önerisi: Medresetüzzehra, Atilla Yargıcı, Köprü 116 (Güz 2011), 69-74.

Öz Yönetimin Gerekliliği ve Sınırları Açısından Ülke Demokrasisi ile Cemaat Meşveretinin Mukayesesi, Ahmet Battal, Köprü 116 (Güz 2011), 75-90.

Demokratik Açılımı Said Nursi ile Okumak, Yunus Koç ve Adem Palabıyık, Köprü 116 (Güz 2011), 91-107.

Meşrutiyet, Hâkimiyet-i Millettir. Hükûmet Hizmetkârdır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 116 (Güz 2011), 109-121.

Bediüzzaman Perspektifinden İslamî İletişim Teolojisine Doğru, Bünyamin Duran, Köprü 116 (Güz 2011), 123-140.


115. Sayı (Yaz 2011)

Küresel Barış (Sulh-u Umumi) İçin Evrensel Sevgi -Risale-i Nur’a dayalı bir psiko-analiz, Bünyamin Duran, Köprü 115 (Yaz 2011), 9-31.

Toplumsal Hastalıkların Reçetesi: Sevgi, Atilla Yargıcı, Köprü 115 (Yaz 2011), 33-51.

Hutbe-i Şamiye: “Said Nursi ve Davranışı”, Mustafa Akça, Köprü 115 (Yaz 2011), 53-71.

Kur’an Medeniyetinin İhyasında “Sıdk” Hakikatinin Önemi ve Risale-i Nur’un “Sıddîk” Talebeleri, Mustafa Said İşeri, Köprü 115 (Yaz 2011), 73-82.

Müslümanların İhtilafı ve İslam Kardeşliği, Musa Kazım Yılmaz, Köprü 115 (Yaz 2011), 83-89.

Sosyal Problemlerin Çözümünde “Muhabbet”in Etkisi, Sebahattin Yaşar, Köprü 115 (Yaz 2011), 91-101.

Kardeşliğin Temel Unsurları, Cüneyt Gökçe, Köprü 115 (Yaz 2011), 103-109.

Risale-i Nur’da Muhabbetin Ontolojik Temelleri, Hakan Yalman, Köprü 115 (Yaz 2011), 111-116.

Ferdiyet, Meşveret ve Hamiyet, Nimet Demir, Köprü 115 (Yaz 2011), 117-122.

Risale-Nur’a Göre Hakikat-i Hamiyet, Yakup Aslan, Köprü 115 (Yaz 2011), 123-128.

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Kitaplar Bibliyografyası, İsmail Çakmak, Köprü 115 (Yaz 2011), 129-144.


114. Sayı (Bahar 2011)

Bediüzzaman’ın Öğretisinde Ümit, Doğu Ergil, Köprü 114 (Bahar 2011), 13-22.

İslam Âleminde Ümidin Yeniden Keşfi: Hutbe-i Şamiye, Adem Ölmez, Köprü 114 (Bahar 2011), 23-34.

Emevi Camii’nden Terakki Dersi, Sadık Yalsızuçanlar, Köprü 114 (Bahar 2011), 35-48.

Değerler Sosyolojisi Açısından “Hutbe-i Şamiye”nin Çözümlenmesi, Kadir Canatan, Köprü 114 (Bahar 2011), 49-64.

Ahlak ve Siyaset, Ejder Okumuş, Köprü 114 (Bahar 2011), 65-92.

Malikiyet ve Serbestiyet Devri, Cemil Ertem, Köprü 114 (Bahar 2011), 93-112.

Hutbe-i Şâmiyye’nin Işığında: “Yeniden Kardeşleştirme”, Ramazan Altıntaş, Köprü 114 (Bahar 2011), 113-121.

Şam’dan Yükselen Kardeşlik Çağrısı, Veysel Kasar, Köprü 114 (Bahar 2011), 123-139.

Said Nursi’de Hürriyet İman İlişkisi, Levent Bilgi, Köprü 114 (Bahar 2011), 141-148.

“Hutbe-i Şamiye” ve İslam’ın Hürriyet Anlayışı, Recep Ardoğan, Köprü 114 (Bahar 2011), 149-167.

Osmanlıların Müsbet İlimler Alanında İlerlemesi ve Gerilemesi Üzerine, Ali Bakkal, Köprü 114 (Bahar 2011), 169-205.

VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları I. Masa: Ümit, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 114 (Bahar 2011), 207-208.

VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları II. Masa: Sıdk, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 114 (Bahar 2011), 209-210.

VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları III. Masa: Muhabbet, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 114 (Bahar 2011), 211-212.

VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları IV. Masa: Uhuvvet, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 114 (Bahar 2011), 213-214.

VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları V. Masa: Hürriyet, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 114 (Bahar 2011), 215-216.

VI. Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları VI. Masa: Hamiyet, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 114 (Bahar 2011), 217-218.


113. Sayı (Kış 2011)

Cinsiyetten Doğan Haklar ve Yükümlülükler, Ahmet Battal, Köprü 113 (Kış 2011), 27-40.

20. Yüzyıl’dan 21. Yüzyıl’a Geçişte Kadın Rolündeki Değişmeler ve Bu Sürecin Muhafazakâr Kadınlar Üzerindeki Etkileri, Osman Özkul, Köprü 113 (Kış 2011), 41-57.

Cumhuriyetin “Makbul Kadınları”, Begüm Burak, Köprü 113 (Kış 2011), 59-79.

Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Kadın, İsmail Taşpınar, Köprü 113 (Kış 2011), 81-88.

İslam’da Birden Fazla Kadınla Evlilik, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 113 (Kış 2011), .

Aile Mutluluğu İçin Bazı Temel İlkeler, Cüneyt Gökçe, Köprü 113 (Kış 2011), .

Çağımızın Evlilikleri Neden Kısa Sürüyor, Banu Yaşar, Köprü 113 (Kış 2011), .

“Tesettür Risâlesi” Üzerine…, Yasemin Güleçyüz, Köprü 113 (Kış 2011), .

Tarih Boyunca Kadın ve Türk Edebiyatında Değişen Kadın İmgesi, Sibel Bayram, Köprü 113 (Kış 2011), .

Kadınların Uhrevi Saadetleri Gibi Dünyevi Saadetleri de Dini Terbiye Dairesindedir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 113 (Kış 2011), .

Risâle-i Nur’da Nükte ve Latifeler, İsmail Albayrak, Köprü 113 (Kış 2011), .


112. Sayı (Güz 2010)

Bediüzzaman’ın Üç Hayat Devresi, Selim Sönmez, Köprü 112 (Güz 2010), 13-23.

Bediüzzaman’ın Üç Hayat Devri: Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said, Mustafa Said İşeri, Köprü 112 (Güz 2010), 25-56.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Üçüncü Said Dönemindeki Eserlerine Göre Risale-i Nur Hizmetinin Muhteva ve Esasları, Yakup Aslan, Köprü 112 (Güz 2010), 57-80.

Üç Dönem Üç Unvan, İbrahim Kaygusuz, Köprü 112 (Güz 2010), 81-96.

Eski Said’i Yeni Said’e ve Üçüncü Said’e Taşıyan Serüven, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 112 (Güz 2010), 97-109.

Bediüzzaman ve Devlet Yönetme Sanatı, Ahmet Battal, Köprü 112 (Güz 2010), 111-142.

Üçüncü Said ve Mana-i Harfi ile Siyaset, Hakan Yalman, Köprü 112 (Güz 2010), 143-153.

“Dünya Öküz ve Balık Üstündedir” Rivayetininin Değerlendirilmesinde Eski ve Yeni Said Farkı, Ali Bakkal, Köprü 112 (Güz 2010), 155-162.

Said Nursî’nin Gerçekleşmeyen Hedefi, İslâm Yaşar, Köprü 112 (Güz 2010), 163-170.

Menderes Neden “İslam Kahramanı”?, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 112 (Güz 2010), 171-184.

Risale-i Nur’da Üçüncü Said, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 112 (Güz 2010), 185-207.


111. Sayı (Yaz 2010)

Kürt Sorununa Demokratik Açılım, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 9-26.

Bediüzzaman ve Demokratik Toplum Tasavvuru, Ahmet Battal, Köprü 111 (Yaz 2010), 27-40.

Bütünleşme ve Ayrışma Çerçevesi Olarak Milliyetçilik ya da “Millet Olma”nın Halleri, Kadir Canatan, Köprü 111 (Yaz 2010), 41-57.

İnsan Hakları ve Hürriyet Mefhumundan Risale-i Nur’a İzdüşümler, Recep Ardoğan, Köprü 111 (Yaz 2010), 59-79.

Bediüzzaman Said Nursi ve “Kürt Meselesi”, Selim Sönmez, Köprü 111 (Yaz 2010), 81-88.

Münazarat ve Kürtler, Levent Bilgi, Köprü 111 (Yaz 2010), 89-96.

Bediüzzaman’ın Kürt Meselesi’ne Dair Teşhis ve Çözümleri, İsmail Çolak, Köprü 111 (Yaz 2010), 97-124.

Dünya Barışının Sağlanmasında İttihad-ı İslam’ın önemi, Ali Bakkal, Köprü 111 (Yaz 2010), 125-134.

Barış Dini İslâm’dan Dünya Barışına, Veli Sırım, Köprü 111 (Yaz 2010), 135-142.

Tarihi ve Sosyal Değişim Sürecinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Mardin Hayatı, M. Selim Mardin, Köprü 111 (Yaz 2010), 143-156.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları I. Masa: Din ve Siyaset, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 157-158.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları II. Masa: Demokrasi ve İnsan Hakları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 159-160.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları III. Masa: Kürt Sorunu, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 161-162.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları IV. Masa: Dünya Barışı, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 163-165.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları V. Masa: Kadın ve Aile, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 167-169.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları VI. Masa: İnsan, İman ve Ahlak, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 171-172.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları VII. Masa: Eğitim, Kültür ve Sanat, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 173-174.

V. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Deklarasyonları VIII. Masa: Gençlik, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 111 (Yaz 2010), 175-176.


110. Sayı (Bahar 2010)

Bediüzzaman’ın Son Dersi Perspektifinden Günümüz Problemlerine Kur’anî Çözümler, Mustafa Said İşeri, Köprü 110 (Bahar 2010), 9-17.

Risale-i Nur’un Eğitim Metodu: Bilimsel Metod, Yakup Aslan, Köprü 110 (Bahar 2010), 19-31.

Tesettür Üzerinden Sürdürülen Savaş, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 110 (Bahar 2010), 33-41.

Dünyevî Mutluluk İçin Bir Cennet: Aile, Atilla Yargıcı, Köprü 110 (Bahar 2010), 43-58.

Modernizm ve Postmodernizmin Kadın Kimliği Üzerindeki Etkisi, Dilek Akıcı Tayanç, Köprü 110 (Bahar 2010), 59-70.

Risale-i Nur’da İletişim Dinamikleri Üzerine Bir Deneme, İntizam Seyda Durgun, Köprü 110 (Bahar 2010), 71-83.

Risale-i Nur’da Estetik Eğitimi, Taha Çağlaroğlu, Köprü 110 (Bahar 2010), 85-129.

Gençler ve Hisler, Sebahattin Yaşar, Köprü 110 (Bahar 2010), 131-146.

“Herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir; göz ise mâneviyatı göremez.”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 110 (Bahar 2010), 147-192.


109. Sayı (Kış 2010)

İbadet: İlahi Sevginin Zirvesi, Mustafa Said İşeri, Köprü 109 (Kış 2010), 9-35.

Hayat-İbadet Dengesi ve İbadetlerin Batı Ülkelerindeki Anlam ve Önemi, Özcan Hıdır, Köprü 109 (Kış 2010), 37-49.

Allah Sevgisinin En Güzel Tezahürü: İbadet ve Adalet, Atilla Yargıcı, Köprü 109 (Kış 2010), 51-61.

İbadetin Boyutları, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 109 (Kış 2010), 63-74.

“Kâinat ibadet etmemiz için var edildi”, Ümit Meriç, Köprü 109 (Kış 2010), 75-80.

Ruhun İâşe ve İbâtesi: İbadetler, Mustafa Doğan Karacoşkun, Köprü 109 (Kış 2010), 81-87.

İbadetlerin Ekonomik Fonksiyonları, Ali Bakkal, Köprü 109 (Kış 2010), 89-99.

İbadetlerin Kültürel Hayata Katkısı: “Ramazan Ayı Örneği”, Ramazan Altıntaş, Köprü 109 (Kış 2010), 101-107.

Bireysel Gelişmenin ve Toplumsal Kalkınmanın İki Kaynağı: Namaz ve Zekat, Reşat Açıkgöz, Köprü 109 (Kış 2010), 109-121.

İmam Mâtürîdî’ye Göre İbadetlerin Gerekliliği ve Rasyonel Temelleri, Hülya Alper, Köprü 109 (Kış 2010), 123-133.

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta İbadet ve Kurbanın Merkeziliği, İsmail Taşpınar, Köprü 109 (Kış 2010), 135-145.

“İbadet Halık’la abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır.”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 109 (Kış 2010), 147-171.


108. Sayı (Güz 2009)

İttihad-ı İslam’a Dair Sorular, Nuri Çakır, Köprü 108 (Güz 2009), 11-22.

Endüstri Sonrası Sivil Toplumda İttihad-ı İslam, Bünyamin Duran, Köprü 108 (Güz 2009), 23-52.

İslamcılık ve İttihad-ı İslam Düşüncesinin Doğuş Süreci ve Temel Öğeleri, Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Köprü 108 (Güz 2009), 53-70.

İttihad-ı İslam Sadece İslami Değil, Aynı Zamanda İnsani Bir Projedir, Osman Öztürk ve İbrahim Kaygusuz, Köprü 108 (Güz 2009), 71-80.

Bediüzzaman’ın İslam Kardeşliğine ve Irkçılığa Bakışı, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 108 (Güz 2009), 81-92.

Ehl-i İmanı Birbirine Bağlayan Nurani Rabıtalar, Veysel Kasar, Köprü 108 (Güz 2009), 93-107.

Günümüzde İslâm Birliği İdeali, Ali Bakkal, Köprü 108 (Güz 2009), 109-118.

İslam Birliği, Abdurreşid İbrahim ve Mehmed Akif, Namık Kemal Karabiber, Köprü 108 (Güz 2009), 119-136.

Birliğin Dayanılmaz Gücü, Atilla Yargıcı, Köprü 108 (Güz 2009), 137-142.

Beyanülhak Mecmuası’nda İslamî Dayanışma Düşüncesi, Nazmi Eroğlu, Köprü 108 (Güz 2009), 143-149.

“Azâmetli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sâhipsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 108 (Güz 2009), 151-174.


107. Sayı (Yaz 2009)

İktisat Risalesi Perspektifinden Küresel Kriz, Sami Uslu, Köprü 107 (Yaz 2009), 13-59.

İktisadî Buhranlar ve Sosyal Değişim, Ahmet Battal, Köprü 107 (Yaz 2009), 61-69.

Küresel Krize Kur’an Perspektifinden Yaklaşım: Faizin Yasak, Zekatın Farz Kılınması, Atilla Yargıcı, Köprü 107 (Yaz 2009), 71-87.

Felsefe, Medeniyet ve İktisat, Bünyamin Duran, Köprü 107 (Yaz 2009), 89-100.

Küresel Ekonomik Kriz, Modernliğin Krizidir, Ali Bulaç, Köprü 107 (Yaz 2009), 101-108.

Said Nursi’ye Göre Dünyevileşme, Ramazan Altıntaş, Köprü 107 (Yaz 2009), 109-116.

Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslam İktisadı ve Sosyal Haklar, Recep Ardoğan, Köprü 107 (Yaz 2009), 117-143.

Krizin Çaresi: Zekât ve Sadakayı Yaygınlaştırmak, Faizi Terketmek, Hüseyin Şahin, Köprü 107 (Yaz 2009), 145-157.

Krizlere Mabetten Bakmak, Necmettin Kemal, Köprü 107 (Yaz 2009), 159-163.

Çevre ve İktisat, Cevat Çakır, Köprü 107 (Yaz 2009), 165-175.

Sa’y-i İnsanî, Şaban Döğen, Köprü 107 (Yaz 2009), 177-182.

On Dokuzuncu Lem’a, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 107 (Yaz 2009), 183-191.


106. Sayı (Bahar 2009)

Küresel Kasırga ve Kapitalizmin Sonu, Furkan Aydıner, Köprü 106 (Bahar 2009), 9-37.

Nedenleri ve Sonuçları Açısından Küresel Kriz, Sami Uslu, Köprü 106 (Bahar 2009), 39-57.

21. Yüzyılın Ekonomik ve Epistemik Bunalımı Arasındaki İlişki, Osman Öztürk, Köprü 106 (Bahar 2009), 59-70.

Din ve İktisat, Musa Kâzım Yılmaz, Köprü 106 (Bahar 2009), 71-83.

İktisadın Ahlak Üzerindeki Tesirleri, Veysel Kasar, Köprü 106 (Bahar 2009), 85-96.

Küreselleşen Dünyada Teknolojinin Getirdiği En Büyük Ekonomik Felaket: İşsizlik, Ali Bakkal, Köprü 106 (Bahar 2009), 97-111.

Hadislerde Üretim, Tüketim ve Dolaşım Ekonomisine Dair “Orta Yol/Denge” Prensibi ve Bediüzzaman’ın “İktisad” Anlayışı, Özcan Hıdır, Köprü 106 (Bahar 2009), 113-132.

İktisat Penceresinden Kâinata ve İnsana Bakış, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 106 (Bahar 2009), 133-162.

Çevre Konusuna Kur’ân-ı Kerim ve Çağdaş Tefsiri Risale-i Nur’un Yaklaşımı, Davut Aydüz, Köprü 106 (Bahar 2009), 163-204.

Bediüzzaman’dan Küresel Krize Küresel Temizlik Formülü, Veli Sırım, Köprü 106 (Bahar 2009), 205-212.

Küresel Yıkıma Küresel Çözüm, İntizam Seyda Durgun, Köprü 106 (Bahar 2009), 213-231.

İnsanlığın Yaşama Damarları, Ali Ulvi Bakkal, Köprü 106 (Bahar 2009), 233-240.

IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri I. Masa: Din ve İktisat, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 106 (Bahar 2009), 241-246.

IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri II. Masa: Toplum, Ahlak ve İktisat, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 106 (Bahar 2009), 247-252.

IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri III. Masa: Siyaset, İdeolojiler ve İktisat, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 106 (Bahar 2009), 253-258.

IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri IV. Masa: Felsefe, Medeniyet ve İktisat, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 106 (Bahar 2009), 259-260.

IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi Sonuç Bildirileri V. Masa: Çevre ve İktisat, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 106 (Bahar 2009), 261-265.

“İktisat ve kanaat, hikmet-i İlâhiyeye tevfik-i harekettir.”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 106 (Bahar 2009), 267-304.


105. Sayı (Kış 2009)

İktidarın Sınırlandırılması ve Anayasal Demokrasi, Coşkun Can Aktan, Köprü 105 (Kış 2009), 11-15.

1982 Anayasasının Toplum Tasavvurunun Eleştirel Analizi, Fazıl Hüsnü Erdem, Köprü 105 (Kış 2009), 17-30.

Bediüzzaman’a Göre İslam Devleti ve Anayasasının Yeri-Zamanı – Modern Zamanlarda Devletin Dinle İlişkisi, Nuri Çakır, Köprü 105 (Kış 2009), 31-61.

“Anayasa, halkın devlete verdiği, toplumu tanzim etmeyi değil devleti sınırlamayı hedefleyen bir ‘yetki beratı’dır.”, Mustafa Erdoğan, Köprü 105 (Kış 2009), 63-70.

Yeni Anayasa: Klasikle Modernin Bileşimi: Postmodern; Sekülerle Kutsalın Bileşimi: Postseküler, Bünyamin Duran, Köprü 105 (Kış 2009), 71-90.

“Sivil Anayasa” Panelleri, Ahmet Battal, Köprü 105 (Kış 2009), 91-91.

“Anayasa; sert, otoriteryen, çeşitli toplum kesimlerini dışlayıcı, bireylere ve topluma bir hayat tarzı biçici bir ideolojiye dayanmamalıdır.”, Atilla Yayla, Köprü 105 (Kış 2009), 92-100.

“Yeniliğin ve kalkınmanın kaynağı özgürlüktür. Ceberut, baskıcı devletten hukuk devletine geçiş mutlaka sağlanmalıdır.”, Nevzat Ercan, Köprü 105 (Kış 2009), 101-106.

“Egemenlik bila kayd-u şart milletindir, sözüne herkesin bağlı olması lazım.”, Fehmi Hüsrev Kutlu, Köprü 105 (Kış 2009), 107-110.

“Anayasanın ideolojisi ‘insan hakları’ olmalı.”, Eser Karakaş, Köprü 105 (Kış 2009), 111-116.

“Anayasaya değişmez hükümler koymak, ölülerin dirilere hükmetmesidir.”, Bekir Berat Özipek, Köprü 105 (Kış 2009), 117-123.

“Hürriyetler devletin yetki haritasını belirler.”, Yavuz Atar, Köprü 105 (Kış 2009), 124-128.

İslam Devletinin İlk Anayasası: Medine Vesikası, Musa K. Yılmaz, Köprü 105 (Kış 2009), 129-141.

Anayasal Vatandaşlık, Vahap Coşkun, Köprü 105 (Kış 2009), 143-152.

“Meşrutiyet ve kanun-u esasî; hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir.”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 105 (Kış 2009), 153-173.


104. Sayı (Güz 2008)

II. Meşrutiyet Bediüzzaman Bilinmeden Anlaşılabilir mi?, Selim Sönmez, Köprü 104 (Güz 2008), 9-12.

Said Nursi’nin Demokrasi Düşüncesine Katkısı ya da Demokrasinin Ontolojisi, Osman Özkul, Köprü 104 (Güz 2008), 13-27.

Münazarat: Yüz Yıllık Demokrasi Manifestosu, Furkan Aydıner, Köprü 104 (Güz 2008), 29-42.

Demokratik ve Laik Devlet Dine ve Şeaire Nasıl Bakar?, Nuri Çakır, Köprü 104 (Güz 2008), 43-58.

Demokratikleşme Sürecinde Yargının Rolü, Nimet Demir, Köprü 104 (Güz 2008), 59-63.

Türk Medyası ve Demokrasi, Vedat Demir, Köprü 104 (Güz 2008), 65-73.

Katolik Kilisesi ve Demokrasi: Fransız Devrimi Demokrasisinden Kilise-içi Demokrasiye, İsmail Taşpınar, Köprü 104 (Güz 2008), 75-89.

İkinci Meşrutiyet, Ziya Kazıcı, Köprü 104 (Güz 2008), 91-100.

AB ile Füsunkar Hürriyeti Yakalamak, Muhammet Örtlek, Köprü 104 (Güz 2008), 101-105.

“Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 104 (Güz 2008), 107-121.

Avrupa İslam’a Hamile mi?, Ali Bulaç, Köprü 104 (Güz 2008), 123-140.

Risale-i Nur’da Ölüm Hakikati, Ali Cüneyt Eren, Köprü 104 (Güz 2008).


103. Sayı (Yaz 2008)

Meşrutiyet’ten Demokrasiye Bediüzzaman, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 103 (Yaz 2008), 11-16.

Siyasal Yönetim Biçimleri ve Demokrasi, Coşkun Can Aktan, Köprü 103 (Yaz 2008), 17-25.

Türkiye’de Demokrasi’nin Geleceği, Ali Murat Yel, Köprü 103 (Yaz 2008), 27-34.

Nursi’de Devlet Algısı, Bünyamin Duran, Köprü 103 (Yaz 2008), 35-51.

Meşrutiyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Demokrasi Serüveni, Mehmet Altan, Köprü 103 (Yaz 2008), 53-57.

Meşrutiyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Demokrasi Serüveni, Cengiz Aktar, Köprü 103 (Yaz 2008), 58-62.

Meşrutiyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Demokrasi Serüveni, Kazım Güleçyüz, Köprü 103 (Yaz 2008), 63-69.

Meşrutiyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Demokrasi Serüveni, Doğu Ergil, Köprü 103 (Yaz 2008), 70-76.

Meşrutiyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Demokrasi Serüveni, Atilla Yayla, Köprü 103 (Yaz 2008), 77-84.

Adalet ve Özgürlük Bağlamında Türkiye’de Demokrasi, Reşat Açıkgöz, Köprü 103 (Yaz 2008), 85-103.

Demokrasi ve İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber’in (sav) Muhaliflere Karşı Tutumu, Musa Kazım Yılmaz, Köprü 103 (Yaz 2008), 105-124.

Bazı Tefsirlere Göre Şûrâ ve Şûrâ’nın Demokrasi ile Mukayesesi, Atilla Yargıcı, Köprü 103 (Yaz 2008), 125-142.

Şûra İlkesi ve Demokrasiyle İlişkisi, Recep Ardoğan, Köprü 103 (Yaz 2008), 143-158.

Hareket Ordusu, Nazmi Eroğlu, Köprü 103 (Yaz 2008), 159-174.

“Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir”, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 103 (Yaz 2008), 175-201.


102. Sayı (Bahar 2008)

Bazı Hususiyetler ve Metod İtibariyle Kur’an’dan Risale-i Nur’a Yansımalar,

Abdülhalim Bilici, Köprü 102 (Bahar 2008), 13-28.

Medeniyet Buhranı, Bediüzzaman ve Dil’i: Bir Mîlat ve Üstdil Kurucu Düşünür Olarak Bediüzzaman, Yusuf Kaplan, Köprü 102 (Bahar 2008), 29-63.

Bir Risale “Dokuzuncu Söz”, Taha Çağlaroğlu, Köprü 102 (Bahar 2008), 65-85.

Said Nursi’nin İki Mühim Tercihi, İslam Yaşar, Köprü 102 (Bahar 2008), 87-93.

Din Dili ve Risale-i Nur, M. Ali Kaya, Köprü 102 (Bahar 2008), 95-101.

Lisan-ı Nur, Latif Salihoğlu, Köprü 102 (Bahar 2008), 103-107.

Metin, Şerh ve Anlaşılma(ma) Bağlamında Risale-i Nur, Zübeyir Doğan, Köprü 102 (Bahar 2008), 109-114.

Risale-i Nur Dili ve Sadeleştirilme Meselesi, Abdülhalim Taşpınar, Köprü 102 (Bahar 2008), 115-128.

Dil, Zihniyet ve Risale-i Nur, Recep Ardoğan, Köprü 102 (Bahar 2008), 129-142.

Tazarru’nâme’den Münacat’a Yakarış Üslubu, Mahmut Kaplan, Köprü 102 (Bahar 2008), 143-156.

İsm-i Mütekellim: “Zîhayatla fiilen ve halen konuşan, kavlen ve kelamen de konuşur.”, Mustafa Said İşeri, Köprü 102 (Bahar 2008), 157-172.

Risale-i Nur Eserlerinde Hitap (nida) Sanatı, Sebahattin Yaşar, Köprü 102 (Bahar 2008), 173-205.

Risâle-i Nur’un Üslûbuna Dair, Sabahaddin Arslan, Köprü 102 (Bahar 2008), 207-219.

Her Hayrın Sihirli Anahtarı ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’, Cüneyt Eren, Köprü 102 (Bahar 2008), 221-234.

Belagatin Ruhuna Taallûk Eden Birkaç Meselenin Beyanındadır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 102 (Bahar 2008), 235-253.


101. Sayı (Kış 2008)

Sevgi Odaklı İnsan Modeli, Atilla Yargıcı, Köprü 101 (Kış 2008), .

İslam Sevgi Dinidir, Recep Şentürk, Köprü 101 (Kış 2008), .

Sevgi ve Hoşgörü Uygarlığı, Musa K. Yılmaz, Köprü 101 (Kış 2008), .

Toplumsal Sevgi İnşasının Harcında Mahrumların Öfkesi, Gıyasettin Ekici, Köprü 101 (Kış 2008), .

Sevgi Odaklı Yaşam Ne Kazandırıyor?, Nevzat Tarhan, Köprü 101 (Kış 2008), .

Dünya Barışının Sağlanmasında İnsan Sevgisini Merkeze Alma Zorunluluğu, Ali Bakkal, Köprü 101 (Kış 2008), .

İmanda Sevgi Boyutu ve Allah Sevgisi, Hülya Alper, Köprü 101 (Kış 2008), .

İsm-i Vedûd: “Kâinat kalbindeki ciddi aşk, bir Maşuk-u Lâyezalî’yi gösterir”, M. Said İşeri, Köprü 101 (Kış 2008), .

Uhuvvet Risalesi Şerhi, Hakkı Yılmaz ve Nuri Çakır, Köprü 101 (Kış 2008), .

Aşk Redifli Gazellere Göre Klasik Türk Şiirinde Aşk, Mahmut Kaplan, Köprü 101 (Kış 2008), .

Sevginin Tarihteki İzi, Josef Naseh, Köprü 101 (Kış 2008), .

Dinlerde Sevgi, İsmail Taşpınar, Köprü 101 (Kış 2008), .

Peygamberimiz (A.S.M) ve Sevgi Medeniyeti, Osman Güner, Köprü 101 (Kış 2008), .

Mevlana’da Hz. Peygamber Sevgisi, Cüneyt Gökçe, Köprü 101 (Kış 2008), .

Duygusal Motif Olarak Sevgi ve Korku, Ahmet Albayrak, Köprü 101 (Kış 2008), .

“Harb-i Umumi”nin Sevgi ve Şefkat Kahramanları, Nazmi Eroğlu, Köprü 101 (Kış 2008), .

Biz Muhabbet Fedaileriyiz, Husumete Vaktimiz Yoktur, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 101 (Kış 2008), .


Diğer sayılar yakında yüklenecektir…