Sayı İndeksi

145. Sayı

Bediüzzaman Said Nursi ve İmâm-ı Rabbânî’nin Ortak Düşünceleri, Abdulvahap YILDIZ, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 5-22.

Barla Lahikası’nda Risale-i Nur’un Aktüel Gündemi, Bilal SAMBUR, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 23-37.

Bediüzzaman Said Nursi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
Eserlerinde Tıbba Dair Bilgilerin Değerlendirme ve Yorumlanması
, Hüseyin ÖZDEMİR, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 39-55.

Müslümanlar Ekonomik Yönden Nasıl Zenginleşir?, Vehbi Kara, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 57-67.

Divan Şiirinde Göç Etrafında Gelişen Bazı Kelime ve Mazmunlar, Mahmut KAPLAN, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 69-96.

Tecdid Bağlamında Risale-i Nur: Ne Gelenekçi Ne De Gelenekten Kopuk, Maruf ÖZÜLKÜ, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 97-106.

“İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” Haldun Çancı’nın Doktora Tezi İncelemesi, Ahmet NAZLI, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 107-148.

İhtilaf Ahlakı, Metin KARABAŞOĞLU, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 149-155.

İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur Çalıştayı Sonuç Bildirisi, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 157-165.

Risale-i Nur’da Tefsir, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 167-179.


144. Sayı

Sanat ve Vicdan, Taha ÇAĞLAROĞLU, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 5-42.

Bir Manevi Varoluş Dönemi: Kastamonu Lahikası, Bilal SAMBUR, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 43-59.

Michael J. Sandel ve Said Nursi’de Faydacılık Eleştirisi, İlhan ÖZGÖK, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 61-74.

Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler, Mahmut KAPLAN, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 75-107.

Doğruluğun Ekonomik Hayattaki Ölçüsü: Helal Kazanç, Helal Lokma, M. Abidin KARTAL, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 109-116.

Yirmi Dokuzuncu Söz Bağlamında Ruh Nedir veya Ne Değildir?, Nail YILMAZ, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 117-140.

Cuma Hutbesinin Arapça Okunmasının Hikmetleri, Vehbi KARA, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 141-152.

İttihad-ı İslam, M. Nihat DERİNDERE, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 153-166.

Risale-i Nur’da Uhuvvet, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 167-179.


143. Sayı

Nur Hareketinde Kimlik ve Söylem Tartışmaları, İbrahim KAYGUSUZ, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 5-15.

Risale-i Nur’u Anlama ve Yorumlamaya Dair Mülahazalar, İshak ÖZGEL, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 17-42.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Tefekküründe İhtilaf Ahlakı, Mehmet KAPLAN, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 43-58.

Kara Şemsî ve Farsça Mesnevîsi, Çetin KASKA, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 59-74.

Yaşlılık: Yeniden Doğuşa ve Ezelî Gençliğe Doğru, Bilal SAMBUR, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 75-87.

Irkçılık Hastalığı ve Çözümleri, Vehbi KARA, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 89-95.

İnsanlık Huzur İstiyorsa Zekât Köprüsünden Geçmeli, Mehmet Abidin KARTAL, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 97-108.

İnsan Endişe Eder, Maruf ÖZÜLKÜ, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 109-117.

Cihadın Toplumsal Tarihi, Ergün YILDIRIM, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 119-129.

Risale-i Nur’da Cihad, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 131-140.


142. Sayı

Risale-i Nur’da Yakarış Üslûbu, Mahmut KAPLAN, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 5-30.

Risale-i Nur’da Mehdilik, Atilla YARGICI, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 31-62.

“Mesnevî-i Nûriye”nin İlk Tercümesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Şadi EREN, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 63-97.

Risale-i Nur’un Telif Tarihlerinin Önemi ve Eserlerin Anlaşılmasındaki Yeri, Ali ARSLAN, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 99-105.

Beyanın Psikolojisi, Taha ÇAĞLAROĞLU, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 107-122.

Özgürlük Olmadan İman Mümkün mü?, Bilal SAMBUR, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 123-134.

Risale-i Nur’un Neşir Tarihçesi, Abdülkadir BADILLI, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 135-169.

Risale-i Nur’da Şerh, İzah ve Tanzim, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 171-179.


141. Sayı

Savaşın ve Göçün Kıskacındaki Yeni Dünyanın Krizleri, İbrahim KAYGUSUZ, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 5-12.

İhlas Risalesi Çerçevesinde Birlikte Yaşama Kültürü, Atilla YARGICI, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 13-22.

Risale-i Nur’un İki “Odak Kelime”si: Mana-yı İsmî ve Mana-yı Harfî, Mustafa Said İŞERİ, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 23-38.

İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam (2), Ahmet NAZLI, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 39-62.

Sahih İnsani Paradigma Olarak Müsbet Hareket, Bilal SAMBUR, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 63-74.

İnsanda Farklı İçgüdü ve Potansiyeller: Denge Unsuru ve Fazilet Kaynağı, Recep ARDOĞAN, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 75-81.

Birlikte Yaşamaya Mecbur ve Mahkumuz, A. Levent ERTEKİN, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 83-88.

Hürriyet veya Nefsin Esareti, Abdulkadir MENEK, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 89-98.

Risale-i Nur’da Birlikte Yaşama Kültürü, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 99-115.


140. Sayı

İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam (1), Ahmet NAZLI, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 5-28.

Sünnetin Muhafaza ve Müdafaa Edilmesi, Adem DÖLEK, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 29-53.

Risale-i Nur’un Hadis Müdafaası Üzerinden Bazı Düşünce ve Teklifler, Ümit ŞİMŞEK, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 55-70.

Medine Vesikası’ndan Medine Pazarına Dersler, Mehmet Abidin KARTAL, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 71-89.

Risale-i Nur’da Delailü’l İ’caz ve Esrarü’l Belagat, Mustafa Said İŞERİ, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 91-111.

Müsbet Hareket Açısından İslam Tarihindeki Uygulamalar ve Bediüzzaman Said Nursî, Mustafa EKİNCİ, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 113-117.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Adalet, Ömer Faruk UYSAL, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 119-123.

İslam’ın Millî Görünümlerinden Müslümanların Milliyetçilikle Serencamına, Ahmet YILDIZ, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 125-136.

Risale-i Nur’da Hadis Müdafaası, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 137-153.


139. Sayı

Ana Hatlarıyla Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Recep ARDOĞAN, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 5-18.

Meşrutiyet-i Meşru’a Kavramsallaştırması, Abdulnasır YİNER, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 19-27.

İmanın Nörobiyoloji ve Psikososyolojisine Bir Başlangıç, Hakan YALMAN, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 29-36.

Dinî Cemaatler Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Kabul Edilebilir mi?, İbrahim KAYGUSUZ, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 37-52.

Risale-i Nur Metinlerinin “Anlaşılması”nda Usul ve Esasa İlişkin Bazı Mülahazalar: İhlas, Bürhan ve Çoğulluk, Ahmet YILDIZ, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 53-66.

Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında Gelen Tenkidlere Mukabil Nur Talebelerinin Hak ve Hakikati Savunma Usul ve Esasları, Metin KARABAŞOĞLU, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 67-77.

Sosyal Hayatın Değişmez Prensibi: Müsbet Hareket, Mehmet Abidin KARTAL, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 79-91.

Anlaşılmayan Sualin Cevabı Yanlış Olur, Hüseyin YILMAZ, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 93-97.

Hayat Apartmanı ve Son Gün, Taha ÇAĞLAROĞLU, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 113-119.

Risale-i Nur’da Meslek ve Meşrep, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 99-111.


138. Sayı

Kur’an’ın Tevhid Hakikati ve Risale-i Nur’daki Tevhid Risaleleri, Mustafa Said İŞERİ, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 5-34.

Nur Hareketinin Yeni Tarihsel Kavşağı ve Risalelerin Kök Paradigmalar Üzerinden Kitlesini Sürekli İnşası, İbrahim KAYGUSUZ, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 35-50.

Cemaatler ve Sivil Toplum, A. Levent ERTEKİN, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 51-71.

Said Nursi’ye Göre Meşrutiyet ve CumhuriyetAbdulkadir MENEK, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 73-87.

Risale-i Nur Penceresinden Ehl-i Sünnete Bir Bakış, Mahmut KAPLAN, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 89-104.

Irkçılığın Reçetesi: Tevhid Eksenli Bilim Eğitimi ve Din, Atilla YARGICI, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 105-111.

İhlas, Kaplan ÜSTÜNER, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 113-115.

İç Kanamanın Anlamı, Taha ÇAĞLAROĞLU, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 117-134.

Cemaat Nedir, Ne Değildir?, Levent BİLGİ, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 135-143.

Risale-i Nur’da Tevhid, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 145-158.


137. Sayı

Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri, Ali BAKKAL, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 5-21.

Risale-i Nur’a Göre Devlet, Siyaset ve Cemaat İlişkileri, Bilal SAMBUR, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 23-45.

Müsbet İman Hizmetinin İstikametli Metodu: Muktesit Meslek yada Orta Yol Mesleği, Atilla YARGICI, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 47-59.

Batı’da Milli ve Medeniyet Kimliklerin Oluşumu ile Ötekinden İslamofobiye Geçiş, Ali ARSLAN, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 61-81.

Malikiyet ve Serbestiyet Devri, Vehbi KARA, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 83-111.

Ontolojik Açıdan Müsbet Hareket, Abdurreşid ŞAHİN, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 113-122.

Müsbet İman Hizmeti İman ve Tevhid Merkezli Bir Kur’ani Meslek, Mustafa Said İŞERİ, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 123-132.

Paradigmalar Değişirken: İman-Küfür Mücadelesinin Yeni Yüzleri, Metin KARABAŞOĞLU, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 133-139.

Müsbet İman Hizmeti, Bediüzzaman Said NURSİ, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 141-157.


Diğer sayılar yakında yüklenecektir…