Sayı İndeksi

146-147. Sayı

Hastalar Risalesi Perspektifinden İnsanın Mahiyeti, Hastalığın Hakikati ve İmani Reçeteler, Mustafa Said İşeri, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 5-29.

İnsan, Adalet ve Mutluluk, Bilal Sambur, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 31-42.

Ölümün Yaratılışı ve Ötesi, Nail Yılmaz, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 43-66.

Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına Osmanlı Coğrafyasında Türkçe Yazılan Nazire ve Cevaplara Dair, Mahmut Kaplan, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 67-84.

Haldun Çancı’nın “İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” Başlıklı Doktora Tezinin Tanıtım ve Değerlendirilmesi, Abdulnasır Yiner, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 85-91.

İnsan Niçin Diğer Canlılardan Üstündür?, Vehbi Kara, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 93-102.

Tarihi Süreç İçinde Risale-i Nur Tefekküründe Eksen Kayması, Levent Bilgi, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 103-110.

Değişen Dünya ve İhlas Ahlakı, K. Nevzat Tarhan, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 111-115.

Risale-i Nur’da Hastalık ve Şifa, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 146-147 (Mayıs-Aralık 2020): 117.128.

145. Sayı

Bediüzzaman Said Nursi ve İmâm-ı Rabbânî’nin Ortak Düşünceleri, Abdulvahap Yıldız, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 5-22.

Barla Lahikası’nda Risale-i Nur’un Aktüel Gündemi, Bilal Sambur, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 23-37.

Bediüzzaman Said Nursi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
Eserlerinde Tıbba Dair Bilgilerin Değerlendirme ve Yorumlanması
, Hüseyin Özdemir, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 39-55.

Müslümanlar Ekonomik Yönden Nasıl Zenginleşir?, Vehbi Kara, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 57-67.

Divan Şiirinde Göç Etrafında Gelişen Bazı Kelime ve Mazmunlar, Mahmut Kaplan, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 69-96.

Tecdid Bağlamında Risale-i Nur: Ne Gelenekçi Ne De Gelenekten Kopuk, Maruf Özülkü, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 97-106.

“İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi” Haldun Çancı’nın Doktora Tezi İncelemesi, Ahmet Nazlı, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 107-148.

İhtilaf Ahlakı, Metin Karabaşoğlu, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 149-155.

İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur Çalıştayı Sonuç Bildirisi, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 157-165.

Risale-i Nur’da Tefsir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 145 (Ocak-Nisan 2020): 167-179.


144. Sayı

Sanat ve Vicdan, Taha Çağlaroğlu, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 5-42.

Bir Manevi Varoluş Dönemi: Kastamonu Lahikası, Bilal Sambur, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 43-59.

Michael J. Sandel ve Said Nursi’de Faydacılık Eleştirisi, İlhan Özgök, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 61-74.

Nâbî’nin Azliyye’si Üzerine Düşünceler, Mahmut Kaplan, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 75-107.

Doğruluğun Ekonomik Hayattaki Ölçüsü: Helal Kazanç, Helal Lokma, M. Abidin Kartal, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 109-116.

Yirmi Dokuzuncu Söz Bağlamında Ruh Nedir veya Ne Değildir?, Nail Yılmaz, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 117-140.

Cuma Hutbesinin Arapça Okunmasının Hikmetleri, Vehbi Kara, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 141-152.

İttihad-ı İslam, M. Nihat Derindere, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 153-166.

Risale-i Nur’da Uhuvvet, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 144 (Eylül-Aralık 2019): 167-179.


143. Sayı

Nur Hareketinde Kimlik ve Söylem Tartışmaları, İbrahim Kaygusuz, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 5-15.

Risale-i Nur’u Anlama ve Yorumlamaya Dair Mülahazalar, İshak Özgel, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 17-42.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Tefekküründe İhtilaf Ahlakı, Mehmet Kaplan, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 43-58.

Kara Şemsî ve Farsça Mesnevîsi, Çetin Kaska, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 59-74.

Yaşlılık: Yeniden Doğuşa ve Ezelî Gençliğe Doğru, Bilal Sambur, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 75-87.

Irkçılık Hastalığı ve Çözümleri, Vehbi Kara, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 89-95.

İnsanlık Huzur İstiyorsa Zekât Köprüsünden Geçmeli, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 97-108.

İnsan Endişe Eder, Maruf Özülkü, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 109-117.

Cihadın Toplumsal Tarihi, Ergün Yıldırım, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 119-129.

Risale-i Nur’da Cihad, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 143 (Mayıs-Ağustos 2019): 131-140.


142. Sayı

Risale-i Nur’da Yakarış Üslûbu, Mahmut Kaplan, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 5-30.

Risale-i Nur’da Mehdilik, Atilla Yargıcı, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 31-62.

“Mesnevî-i Nûriye”nin İlk Tercümesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Şadi Eren, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 63-97.

Risale-i Nur’un Telif Tarihlerinin Önemi ve Eserlerin Anlaşılmasındaki Yeri, Ali Arslan, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 99-105.

Beyanın Psikolojisi, Taha Çağlaroğlu, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 107-122.

Özgürlük Olmadan İman Mümkün mü?, Bilal Sambur, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 123-134.

Risale-i Nur’un Neşir Tarihçesi, Abdülkadir Badıllı, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 135-169.

Risale-i Nur’da Şerh, İzah ve Tanzim, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 142 (Ocak-Nisan 2019): 171-179.


141. Sayı

Savaşın ve Göçün Kıskacındaki Yeni Dünyanın Krizleri, İbrahim Kaygusuz, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 5-12.

İhlas Risalesi Çerçevesinde Birlikte Yaşama Kültürü, Atilla Yargıcı, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 13-22.

Risale-i Nur’un İki “Odak Kelime”si: Mana-yı İsmî ve Mana-yı Harfî, Mustafa Said İşeri, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 23-38.

İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam (2), Ahmet Nazlı, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 39-62.

Sahih İnsani Paradigma Olarak Müsbet Hareket, Bilal Sambur, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 63-74.

İnsanda Farklı İçgüdü ve Potansiyeller: Denge Unsuru ve Fazilet Kaynağı, Recep Ardoğan, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 75-81.

Birlikte Yaşamaya Mecbur ve Mahkumuz, A. Levent Ertekin, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 83-88.

Hürriyet veya Nefsin Esareti, Abdulkadir Menek, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 89-98.

Risale-i Nur’da Birlikte Yaşama Kültürü, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 141 (Eylül-Aralık 2018): 99-115.


140. Sayı

İttihad-ı İslamcılığın Doğuşu ve Risale-i Nur’da İttihad-ı İslam (1), Ahmet Nazlı, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 5-28.

Sünnetin Muhafaza ve Müdafaa Edilmesi, Adem Dölek, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 29-53.

Risale-i Nur’un Hadis Müdafaası Üzerinden Bazı Düşünce ve Teklifler, Ümit Şimşek, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 55-70.

Medine Vesikası’ndan Medine Pazarına Dersler, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 71-89.

Risale-i Nur’da Delailü’l İ’caz ve Esrarü’l Belagat, Mustafa Said İşeri, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 91-111.

Müsbet Hareket Açısından İslam Tarihindeki Uygulamalar ve Bediüzzaman Said Nursî, Mustafa Ekinci, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 113-117.

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Adalet, Ömer Faruk Uysal, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 119-123.

İslam’ın Millî Görünümlerinden Müslümanların Milliyetçilikle Serencamına, Ahmet Yıldız, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 125-136.

Risale-i Nur’da Hadis Müdafaası, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 140 (Mayıs-Ağustos 2018): 137-153.


139. Sayı

Ana Hatlarıyla Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Recep Ardoğan, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 5-18.

Meşrutiyet-i Meşru’a Kavramsallaştırması, Abdulnasır Yiner, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 19-27.

İmanın Nörobiyoloji ve Psikososyolojisine Bir Başlangıç, Hakan Yalman, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 29-36.

Dinî Cemaatler Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Kabul Edilebilir mi?, İbrahim Kaygusuz, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 37-52.

Risale-i Nur Metinlerinin “Anlaşılması”nda Usul ve Esasa İlişkin Bazı Mülahazalar: İhlas, Bürhan ve Çoğulluk, Ahmet Yıldız, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 53-66.

Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında Gelen Tenkidlere Mukabil Nur Talebelerinin Hak ve Hakikati Savunma Usul ve Esasları, Metin Karabaşoğlu, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 67-77.

Sosyal Hayatın Değişmez Prensibi: Müsbet Hareket, Mehmet Abidin Kartal, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 79-91.

Anlaşılmayan Sualin Cevabı Yanlış Olur, Hüseyin Yılmaz, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 93-97.

Hayat Apartmanı ve Son Gün, Taha Çağlaroğlu, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 113-119.

Risale-i Nur’da Meslek ve Meşrep, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 139 (Ocak-Nisan 2018): 99-111.


138. Sayı

Kur’an’ın Tevhid Hakikati ve Risale-i Nur’daki Tevhid Risaleleri, Mustafa Said İşeri, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 5-34.

Nur Hareketinin Yeni Tarihsel Kavşağı ve Risalelerin Kök Paradigmalar Üzerinden Kitlesini Sürekli İnşası, İbrahim Kaygusuz, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 35-50.

Cemaatler ve Sivil Toplum, A. Levent Ertekin, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 51-71.

Said Nursi’ye Göre Meşrutiyet ve CumhuriyetAbdulkadir Menek, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 73-87.

Risale-i Nur Penceresinden Ehl-i Sünnete Bir Bakış, Mahmut Kaplan, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 89-104.

Irkçılığın Reçetesi: Tevhid Eksenli Bilim Eğitimi ve Din, Atilla Yargıcı, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 105-111.

İhlas, Kaplan Üstüner, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 113-115.

İç Kanamanın Anlamı, Taha Çağlaroğlu, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 117-134.

Cemaat Nedir, Ne Değildir?, Levent Bilgi, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 135-143.

Risale-i Nur’da Tevhid, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 138 (Eylül-Aralık 2017): 145-158.


137. Sayı

Cemaatlerin Uyması Gereken Müsbet Hareket İlkeleri, Ali Bakkal, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 5-21.

Risale-i Nur’a Göre Devlet, Siyaset ve Cemaat İlişkileri, Bilal Sambur, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 23-45.

Müsbet İman Hizmetinin İstikametli Metodu: Muktesit Meslek yada Orta Yol Mesleği, Atilla Yargıcı, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 47-59.

Batı’da Milli ve Medeniyet Kimliklerin Oluşumu ile Ötekinden İslamofobiye Geçiş, Ali Arslan, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 61-81.

Malikiyet ve Serbestiyet Devri, Vehbi Kara, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 83-111.

Ontolojik Açıdan Müsbet Hareket, Abdurreşid Şahin, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 113-122.

Müsbet İman Hizmeti İman ve Tevhid Merkezli Bir Kur’ani Meslek, Mustafa Said İşeri, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 123-132.

Paradigmalar Değişirken: İman-Küfür Mücadelesinin Yeni Yüzleri, Metin Karabaşoğlu, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 133-139.

Müsbet İman Hizmeti, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 137 (Mayıs-Ağustos 2017): 141-157.


136. Sayı

Başkanlık Sistemi ve Türkiye’ye Uyarlanabilirliği, Mustafa Erdoğan, Köprü 136 (Güz 2016): 13-22

Parlamenter ve Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkelerde İstikrar Durumu, H. Emre Bağce, Köprü 136 (Güz 2016): 23-36

Başkanlık Sistemi Önemli ve Gerekli Midir?, Ahmet Hamdi Aydın, Köprü 136 (Güz 2016): 37-48

Yönetim Modelleri ve Yeni Model Kurmakta Usul Meseleleri, Ahmet Battal, Köprü 136 (Güz 2016): 49-59

Yeni Sistem Resmi İdeolojinin Getirdiği Handikaplardan Arındırılarak Kurulmalıdır, Müfid Yüksel, Köprü 136 (Güz 2016): 61-78

Rapor: Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları, Salih Bayram, Köprü 136 (Güz 2016): 79-86

Hukukun Krallığı: Hukuk Devleti, Ömer Ergün, Köprü 136 (Güz 2016): 87-98

Adem-i Merkeziyet Prens Sabahaddin Ne Dedi, Muhalifleri Ne Anladı ve Said Nursi’nin Tavrı Ne Oldu?, Orhan Dindar, Köprü 136 (Güz 2016): 99-111

Türkiye Adem-i Merkezleşmiyor, Aşırı Merkezleşiyor, Cengiz Aktar, Köprü 136 (Güz 2016): 113-116

İttihat ve Terakki Cemiyeti (Kuruluşu, İktidarı ve Partinin Feshi), Mehmet Ali Kaya, Köprü 136 (Güz 2016): 117-146

“Adem-i Merkeziyet”çi iki yıldız şahsiyet: Prens Sabahaddin ve Mizancı Murad Beyler, M. Latif Salihoğlu, Köprü 136 (Güz 2016): 147-153

Cumhuriyet; Adalet, Meşveret ve Kanunda İnhisar-ı Kuvvetten İbarettir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 136 (Güz 2016): 155-170

Kur’an İçeriğinin Parametreleri – 2, A. Cüneyt Eren, Köprü 136 (Güz 2016): 171-190


135. Sayı

Doğru İslâmiyet ve Uzantısı İnsaniyet-i Kübra, Nimet Demir, Köprü 135 (Yaz 2016): 13-23

Fıtrat ve Doğruluk Kavramlarından “Fıtri, Doğru İslâmiyet”e Risale-i Nur Eksenli Bir Bakış, Seyfeddin Demirci, Köprü 135 (Yaz 2016): 25-38

Risale-i Nur Ekseninde İstikamet ve İtidal, Veysel Kasar, Köprü 135 (Yaz 2016): 39-56

İnsanın Terakki ve Tedennisinin Sırları, Abdullah Adıgüzel, Köprü 135 (Yaz 2016): 57-67

Alyuvarlardan Nurlara, Ömer Önbaş ve Nahit Topaloğlu, Köprü 135 (Yaz 2016): 69-82

İç Kanamanın Anlamı, Taha Çağlaroğlu, Köprü 135 (Yaz 2016): 83-97

Risale-i Nur Açısından İtikadî Mezheplerin Doğru İslamiyet’e Etkileri, Cafer Kaysıcı, Köprü 135 (Yaz 2016): 99-121

Mezheplerin Doğru İslâmiyete Hizmetleri, Mehmet Ali Kaya, Köprü 135 (Yaz 2016): 123-133

Risale-i Nur Işığında Nübüvvet Tahlilleri, Hüseyin Uzun, Köprü 135 (Yaz 2016): 135-143

Kur’an’ın İçeriğinin Parametreleri – 1, A. Cüneyt Eren, Köprü 135 (Yaz 2016): 145-161

Doğru İslamiyet Zemininde Risale-i Nur’da Şahsiyet Oluşumu ve Gelişimi, Sebahattin Yaşar, Köprü 135 (Yaz 2016): 163-174

İçtihad Kapısı Açıktır. Fakat Şu Zamanda Oraya Girmeye Maniler Vardır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 135 (Yaz 2016): 175-189


134. Sayı

İslam’ı Doğru Anlama Sorunu ve Terör, İbrahim Özdemir, Köprü 134 (Bahar 2016): 13-28

Avrupa Medeniyetine İnsaflı Bir Yaklaşım: Bediüzzaman ve Batı, Mehmet İpçioğlu, Köprü 134 (Bahar 2016): 29-41

Doğru İslam Ekseninde İslam-Batı İlişkileri, Kazım Güleçyüz, Köprü 134 (Bahar 2016): 43-50

İslamiyet’in Temel Değerleri ile Terör Arasındaki İlişkisizlik, Osman Özkul, Köprü 134 (Bahar 2016): 51-61

Doğru İslamiyet’ te Terör Yanlışı, Ahmet Hamdi Aydın, Köprü 134 (Bahar 2016): 63-67

Kur’an’ı Doğru Okuma ve Analiz (Şiddet Bağlamında), A. Cüneyt Eren, Köprü 134 (Bahar 2016): 69-87

Müsbet Siyaset ve Menfî Siyaset, İshak Torun, Köprü 134 (Bahar 2016): 89-98

Roma Katolik Kilisesi’nin Mutlak Hakikat İddiası ve Bu İddianın Eleştirisi, İsmail Taşpınar, Köprü 134 (Bahar 2016): 99-109

Doğu’da ve Batı’da Yaşamak ve Yaşatmak için Doğru İslamiyet, Ahmet Battal, Köprü 134 (Bahar 2016): 111-118

XI. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 134 (Bahar 2016): 119-138

Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 134 (Bahar 2016): 139-155


133. Sayı

Sünneti Kur’an’dan Uzak Tutan Yeni Bir İslam Anlayışı: Kur’an Müslümanlığı, Ali Bakkal, Köprü 133 (Kış 2016): 13-33

Risale-i Nur’un Kur’an Müslümanlığına Bakışı, Cafer Kaysıcı, Köprü 133 (Kış 2016): 35-54

Kur’an’la Sünnet Ayrılmaz Bir Bütündür, Suat Yıldırım, Köprü 133 (Kış 2016): 55-65

‘Kur’an Müslümanlığı’ İslam Medeniyetini Tasfiye Hareketidir, Recep Şentürk, Köprü 133 (Kış 2016): 67-76

Kur’ana Yönelirken, Dine Bütüncül Yaklaşıma dair: “Kur’ an Müslümanlığı” Söylemi ve Sünnetin Dini Hayattaki Rolü, Veysel Kasar, Köprü 133 (Kış 2016): 77-97

Kur’an Müslümanlığı Bir Nevi İslam’ın Protestanlaştırılması Meselesidir, Yusuf Kaplan, Köprü 133 (Kış 2016): 99-107

Müslümanlık, Mehmet Ali Kaya, Köprü 133 (Kış 2016): 109-127

Kur’an Kaynak, Sünnet Irmaktır, Muhammed Emin Yıldırım, Köprü 133 (Kış 2016): 129-138

Hakikatteki Kur’an Müslümanlığı Üzerine, Adil Bebek, Köprü 133 (Kış 2016): 139-145

Müsteşriklerin Kur’an Araştırmaları ve Günümüz Hıristiyanlarının Kur’an Algısı, İsmail Taşpınar, Köprü 133 (Kış 2016): 147-158

Gayrimüslimlerle Bir Arada Yaşamanın Kodları Üzerine Bir Deneme, Ömer Ergün, Köprü 133 (Kış 2016): 159-174

Kutsala Saygı: Kur’an-ı Kerim Özelinde Bir Değerlendirme, İsmail Albayrak, Köprü 133 (Kış 2016): 175-195

Kur’an Müslümanlığı, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 133 (Kış 2016): 197-223


132. Sayı

Harb-i Umumi ve Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 132 (Güz 2015): 11-30

Bediüzzaman Said Nursi’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler ve Ruslarla Çatışmaları ve Esaretine Dair Bazı Vesikalar, Adem Ölmez, Köprü 132 (Güz 2015): 31-47

Milli Mücadele’de Bediüzzaman Said Nursi, Recep Çelik, Köprü 132 (Güz 2015): 49-60

Harb-i Umumi’ de Bediüzzaman’a Has Hal ve Hareketler, İslam Yaşar, Köprü 132 (Güz 2015): 61-69

Ermeni Meselesinin Çözümü için Bütün Arşivlere Tam Erişim İmkanı Olan Ortak Bir Tarih Komisyonu Kurulmalıdır, Edward J. Erickson, Köprü 132 (Güz 2015):71-82

İki Deha ve Hüda Arasında: Harb-i Umumi, Caner Kutlu, Köprü 132 (Güz 2015): 83-115

Birinci Dünya Savaşı’nın İslam Dünyası’na Etkileri, Yüksel Nizamoğlu, Köprü 132 (Güz 2015): 117-137

Bediüzzaman’ın Medeniyet Analizi Bağlamında Harb-i Umumi Sulh-u Umumi Denklemi, Yusuf Çağlayan, Köprü 132 (Güz 2015): 139-153

İmam Bediüzzaman ve Tarih Metodu, Ramazan Balcı, Köprü 132 (Güz 2015): 155-172

1. Dünya Savaşı Dönemlerinde Anglikan Kilisesi ve Osmanlı’daki Misyonerlik Faaliyetleri, İsmail Taşpınar, Köprü 132 (Güz 2015): 173-185

Harb-i Umumi: Nam-ı Diğer Umumi Yıkım, Abdulnasır Yiner, Köprü 132 (Güz 2015): 187-195

Çanakkale Cephesinde Asker Zayiatımız: İlk ve Ortaöğretim Müfredatı Üzerine Bir Değerlendirme, Cemal Güven, Köprü 132 (Güz 2015): 197-214

Harb-i Umumi’yi Gören İhtiyardır, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 132 (Güz 2015): 215-231


131. Sayı

İmanı ve İnsani Bir Dilin İhyası, İnşası ve Yenilenmesi Açısından Risale-i Nur, Mustafa Oral, Köprü 131 (Yaz 2015): 9-18

Risale-i Nur’un Tefsir, Din Psikolojisi ve Lisandaki Tecdidi, Ali Ferşadoğlu, Köprü 131 (Yaz 2015): 19-29

His ve Duygularda Tecdid, Sebahattin Yaşar, Köprü 131 (Yaz 2015): 31-46

Bediüzzaman’ın Gözüyle İrşad ve Mürşid, M. Cüneyt Gökçe, Köprü 131 (Yaz 2015): 47-50

Uluslararası Sistemin Yeni Değerleri ve Risale-i Nur’un Benimsediği İlkeler, Ertan Efegil, Köprü 131 (Yaz 2015): 51-58

Arap Baharı Ekseninde İttihad-ı İslam ve AB İlişkileri, İlhan Cevheri, Köprü 131 (Yaz 2015): 59-66

Doğu ve Batı Sanatları Ortasında Bediüzzaman’ın Sanat Felsefesine Giriş, Caner Kutlu, Köprü 131 (Yaz 2015): 67-87

Sanat, Fıtrat ve Değer, Taha Çağlaroğlu, Köprü 131 (Yaz 2015): 89-104

Sekülerizmin Gölgesinde Şekillenen ”Tüketim” Algısına Bediüzzaman Said Nursi’den Ahlaki Çözümler, İbrahim Şengün, Köprü 131 (Yaz 2015): 105-116

Din-Siyaset ve Din-Devlet İlişkisi Üzerine Bir Deneme, Ömer Ergün, Köprü 131 (Yaz 2015): 117-128

Bediüzzaman’ın Siyaset Anlayışı, Recep Ardoğan, Köprü 131 (Yaz 2015): 129-145

Neşrinin 103. Yılında Hermenötik Bir Münazarat Şerhi Denemesi: Metin ve Şerh 7, Levent Bilgi, Köprü 131 (Yaz 2015): 147-162

İslamiyet Tevhid-i Hakiki Dinidir, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 131 (Yaz 2015): 163-181130. Sayı

Bediüzzaman Said Nursi’nin Dini İlimler-Fen Bilimleri İlişkisi Bağlamında Yaptığı Tecdid, Ali Bakkal, Köprü 130 (Bahar 2015): 9-22

Risale-i Nur’da Tebliğ Metodları ve Eğitim, Nurettin Abut, Köprü 130 (Bahar 2015): 23-41

Bir İhtida Hareketi Olarak Risale-i Nur ve Bediüzzaman’da Tebliğ Metodları, Cafer Kaysıcı, Köprü 130 (Bahar 2015): 43-59

Risale-i Nur’un İnsana Bakış Açısında ve İnsanı Eğitmede Getirdiği Yenilikler, Faruk Soylu, Köprü 130 (Bahar 2015): 61-69

Tebliğ Metodları ve Farklılıkların Yönetimi, Abdullah Adıgüzel, Köprü 130 (Bahar 2015): 72-78

Bir Yenileyici Olarak Bediüzzaman ve Bu Kimliğin Hizmete Bakan Yönü, İbrahim Erşahin, Köprü 130 (Bahar 2015): 79-85

Bediüzzaman’da Medeniyet İnşası: Bir Dinler Tarihi Perspektifi, Mustafa Alıcı, Köprü 130 (Bahar 2015): 87-96

Risale-i Nur’un Bilimsellik Tartışması ve Türkiye’nin Akademik İlahiyat Literatürü, Aziz Kutlar, Köprü 130 (Bahar 2015): 97-111

Bediüzzaman, Toplumun İman Kodlarıyla İlişkisini Yeniden Tesis Etmeye Dönük Bir Çabayı Ortaya Koymuştur, Ahmet Yıldız, Köprü 130 (Bahar 2015): 113-124

Münazarat’ta Din Siyaset İlişkisi, Levent Bilgi, Köprü 130 (Bahar 2015): 125-138

Ya Meşveret Ya İzmihlal, Ömer Önbaş, Nahit Topaloğlu ve Nejdet Pehlivan, Köprü 130 (Bahar 2015): 139-152

Said Nursi’nin Siyasi Tecdidi: ”Siyasette Muktesit Meslek”, Adem Ölmez, Köprü 130 (Bahar 2015): 153-157

Bediüzzaman’a göre Din-Siyaset-Devlet Telakkileri, Atilla Yılmaz, Mustafa Usta, Köprü 130 (Bahar 2015): 159-166

X. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü 130 (Bahar 2015): 167-176

Bir Tecdid Hareketi Olarak Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi, Köprü 130 (Bahar 2015): 177-198


Diğer sayılar yakında yüklenecektir…