Köprü’nün 145. sayısı çıktı!

Köprü’nün 145. sayısı çıktı. Çıkacak yeni sayımız için yazılarınızı koprudergisi@rne.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bu sayımızda;
Bediüzzaman Said Nursi ve İmâm-ı Rabbânî’nin Ortak Düşünceleri makalesi ile Abdulvahap Yıldız
Barla Lahikası’nda Risale-i Nur’un Aktüel Gündemi makalesi ile Prof. Dr. Bilal Sambur
Bediüzzaman Said Nursi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
Eserlerinde Tıbba Dair Bilgilerin Değerlendirme ve Yorumlanması
makalesi ile Dr. Hüseyin Özdemir
Müslümanlar Ekonomik Yönden Nasıl Zenginleşir? makalesi ile Dr. Vehbi Kara
Divan Şiirinde Göç Etrafında Gelişen Bazı Kelime ve Mazmunlar makalesi ile Prof. Dr. Mahmut Kaplan bizlerle olacak.

Diğer çalışmalar bölümünde ise şu yazılar yer almakta:
Tecdid Bağlamında Risale-i Nur: Ne Gelenekçi Ne De Gelenekten Kopuk makalesi ile Maruf Özülkü
“İslam Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak
Milliyetçilik ve Said Nursi” Haldun Çancı’nın Doktora Tezi İncelemesi
makalesi ile Ahmet Nazlı
İhtilaf Ahlakı seminer notları ile Metin Karabaşoğlu
İslam Düşünce Geleneğinde Risale-i Nur Çalıştayı Sonuç Bildirisi

Ayrıca dergimizin sonunda Risale-i Nur Külliyatı’ndan seçilen “Risale-i Nur’da Tefsir” temalı metinler yer alıyor.

Dergi Sipariş:
0554 180 4646 (WhatsApp)