Köprü Anasayfa

Mayıs-Ağustos 2018

"Köprü" 140. Sayı

 • Medine Vesikası’ndan Medine Pazarına Dersler

  The Lessons from the Medina Document and Medina Bazaar

  Mehmet Abidin Kartal

  İstanbul

  Köprü • Sayı: 140 • Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2018 • ISSN: 1300-7785 • ss. 71-89

  Öz

  İnsanın bu dünyada kendi yaptığının, ürettiğinin esiri olması, onu karanlık zindanlara hapsediyor, insanlık karanlıklardan çıkış yolları arıyor. İnsan ürettiğinin ve yaptığının esiri olduğu için yardımlaşmayı, paylaşmayı, vermeyi, merhameti, şefkati, adaleti unutmuştur. Bu yüzden de huzursuzdur, mutsuzdur. Huzuru ve mutluluğu yanlış yerlerde aramaktadır. İnsanlığın özlediği huzuru yakalayabilmesi için peşinde koştuğu idealleri “nerede” ve “nasıl” araması gerektiğini yeniden düşünmesi gerekiyor. Bu makalemiz, insanlığın, Medine Vesikası’ndan ve Medine pazarından alacağı derslerin ona çıkış yollarını göstereceği tezini savunmaktadır. İmanın hayat devresi Medine’dir. İnsanlar ve toplumlar Medine Vesikası’nı ve Medine pazarını inceleyip ders alırlarsa özledikleri huzur ve mutluluğu yakalayabilirler.

  Anahtar Kelimeler

  Medine Vesikası, Medine pazarı, kardeşlik, şefkat, adalet


  Abstract

  That man makes his own work in this world is the presioners of his production, imprisoning him in dark dungeons, searching for ways out of the darkness of mankind. Forgetting helping, sharing, giving, compassion, compassion, justice because man is the imprisoning of what he produces and does. So it is restless, unhappy. He is seeking peace and happiness in the wrong places. In order to be able to catch the peace that mankind misses, he must rethink the ideals he is pursuing “where” and “how”. This article defends the thesis that mankind will show the ways in which the lessons from the Medina Documents and the Medina market will come to it. The life cycle of faith is Medina. People and societies examine the Medina documents and the Medina market ıf they study and take lessons
  they can catch the peace and happiness they miss.

  Key Words

  Medina Documents, Medina market, brotherhood, compassion, justice

  Yazının devamı için lütfen tıklayınız!