Köprü Anasayfa

Kabe Merkezli Bir Ortadoğu

"Kış 2015" 129. Sayı

 • Arap Milliyetçiliği ve Ortadoğu

  Köprü • Sayı: 129 • Kış 2015 • ISSN: 1300-7785 • ss. 109-117

  Seydali Ekici, Muhammet Örtlek

  Özet

  Ortadoğu’yu diğer bölgelerden farklı kılan etkenlerin başında bölgenin farklı kültürel ve dini yapıları içerisinde barındırmasıdır. Tüm semavi dinlerin bu bölgede doğmuş olması bölgeye dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan tarihi derinlik de kazandırmıştır. Bunun yarımda bu bölge insanlık tarihinde ilk çalışmaların da başladığı yerdir. Çalışmaların daha sonraki dönemlerde de devam ettiği bu bölgede günümüzde yaşananların dünyanın diğer hiçbir yerinde böylesine süreklilik arz eden bir görünüm sergilemediğini belirtmek gerekir. Bu çalışmada Arap milliyetçiliği çerçevesinde Ortadoğu’daki çalışmaların nedenleri ele alınacak ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır.

  Anahtar Kelimeler

  Ortadoğu, Arap milliyetçiliği, ittihad-ı İslam, Batı karşıtlığı


  Abstract

  What makes the Middle East different from the other regions is its containing different cultural and religious ·structures. The birth of all divine religions in this area has gave it a historical depth that can not be found elsewhere in the world. Besides that the region is the place where the first conflicts began in the human hjstory. It must be indicated that the conflicts which continued there in later periods have never demonstrated such an appearance anywhere else in the world. in this study we discuss the causes of the conflicts in the Middle East within the framework of the Arab nationalism
  and investigate the possible solutions.

  Key Words

  The Middle East, Arab Nationalism, Islamic Unity, Western Antagonism

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!