Köprü Anasayfa

Kabe Merkezli Bir Ortadoğu

"Kış 2015" 129. Sayı

 • Azametli Bahtsız Bir Kıt'anın, Şanlı Tali'siz Bir Devletin, Değerli Sahipsiz Bir Kavmin Reçetesi; İttihad-ı İslamdır.

  Köprü • Sayı: 129 • Kış 2015 • ISSN: 1300-7785 • ss. 135-151

  Bediüzzaman Said Nursi

  Bundan on sene evvel Tiflis’e gittim. Şeyh Sanan tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi: “Niye böyle dikkat ediyorsun?

  Dedim: “Medresemin planını yapıyorum.”

  Dedi:

  “Nerelisin?”

  “Bitlisliyim” dedim.

  Dedi: “Bu Tiflis’tir.”

  Dedim: “Bitlis, Tiflis, birbirinin kardeşidir.”

  Dedi: “Ne demek?”

  Dedim: “Asya’da, a.lem-i İslamda üç nur, birbiri arkası sıra inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım.”

  Dedi: “Heyhat! Şaşarım senin ümidine.”

  Dedim: “Ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır.”

  Dedi: “İslam parça parça olmuş.”

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!