Köprü Anasayfa

Mayıs-Aralık 2020

"Köprü" 146-147. Sayı

 • Ölümün Yaratılışı ve Ötesi

  The Creation of Death and Beyond

  Köprü • Sayı: 146-147 • Mayıs-Aralık 2020 • ISSN: 1300-7785 • ss. 43-66

  Nail Yılmaz

  Manisa

  Öz

  Bu makalede Kur’an’ın üçte birini teşkil eden haşir akidesi ve âhiret hayatına taalluk eden sürecin başlangıcı olan, ölümün yaratılışı ve ötesi “Her nefis ölümü tadacaktır, sonra bize döndürüleceksiniz” âyeti ışığında, Kur’an’daki diğer emsali âyetler ve konu ile ilgili hadîs-i şeriflere göre, Risale-i Nur’da Bediüzzaman Said Nursi’nin gösterdiği ve ortaya koyduğu usûl çerçevesinde mütalaa edilmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Hayat, ölüm, haşir, ahiret


  Abstract

  In this article, the creation of death and the afterlife which are the beginning of the hereafter and the belief in resurrection and gathering, which constitute one third of Quran will be examined in the light of the verse “Every soul will taste death, then you will be returned to us” within the framework of the methodology Bediuzzaman Said Nursi demonstrated in Risale-i Nur and according to other verses in Quran and hadiths related to the subject.

  Key Words

  Life, death, resurrection, hereafter

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!