Köprü Anasayfa

Temmuz-Aralık 2021

"Köprü" 149. Sayı

 • Beşeriyete Refah ve Huzuru Yaşatacak Bir Medeniyetin Şifreleri

  The Codes of a Civilization that will Bring Prosperity and Peace to Humanity

  Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 53-58

  Mehmet Abidin Kartal

  İstanbul

  Öz

  Bu çalışmamızda, beşeriyete refah ve huzuru yaşatacak medeniyetin İslam medeniyeti olduğu üzerinde durulmaktadır. Batı medeniyetinin insanlara ve toplumlara yaşattığı ekonomik, finansal ve sosyal krizleri aşmak için israfa karşı iktisatlı bir hayat anlayışını, zevk-eğlence düşkünlüğüne ve tembelliğe karşı da namuslu, alın teriyle çalışmayı hâkim kılmak gerektiği ifade edilmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek ve üretimi arttırmak için de Kur’ân’daki zekât emri ve faiz yasağını dünya ölçeğinde uygulamak gerektiği vurgulanmaktadır.

  Anahtar Kelimeler

  Medeniyet, kültür, beşer, refah, huzur


  Abstract

  In this article, it is emphasized that the civilization that will bring prosperity and peace to humanity is the Islamic civilization. It is stated that in order to overcome the economic, financial and social crises caused by Western civilization to people and societies, an economic understanding of life, which is against waste, should prevail. It is stated that it is necessary to dominate honest work and hard work against pleasure-entertainment and laziness. It is emphasized that in order to eliminate the injustice in income distribution and increase production, it is necessary to apply order of zakat and the prohibition of interest in Qur’an on a world scale.

  Key Words

  Civilization, culture, human, welfare, peace

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!