Köprü Anasayfa

Ocak-Nisan 2019

"Köprü" 142. Sayı

 • Beyanın Psikolojisi

  Psychology of Statement

  Taha Çağlaroğlu

  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Ankara

  Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 107-122

  Öz

  Anlama ve anlatmanın zemini psikolojiktir. Düşünce ve sanat, esas itibarıyla iman veya inkârın hareketinden, ruhun veya nefsin heyecana düşmesinden tezahür eder. İnsan beyanı, güzelin, hakikat güzelliğinin peşinde bir yolculuktur. Sevenin ve sevilenin Bir’den geldiğini, Bir’e gittiğini, her şeyin “Birden/Bire” olduğunu, künfeyekûn bilinciyle idrak etmektir. Bir metinde parçaların birleştirilmesiyle bütün güzelliği ortaya çıkar. Parça bilinmeden de bütün oluşturulamaz. Kâinat denilen beyanda da durum böyledir. Hayat ve ölüm, hastalık ve sağlık, gençlik ve ihtiyarlık, iyilik ve kötülük, ancak bir bütün olarak okunabildiğinde kâinattaki beyanın ontolojik anlamı çözülebilir. Kâinattaki sanat, insandaki beyan ve hitap çiçeğini netice vermiştir. İnsan dışındaki varlıkların sanat eseri veremediğini, insan gibi konuşup yazamadığını hatırladığımızda insanın özündeki nakış cevherini ve sanatın kaynağının madde olmadığını fark ederiz. Nutuk ve beyan yeteneği, insanı Allah’a muhatap kılacak bir makama yükseltmiştir.

  Anahtar Kelimeler

  Sanat, beyan, güzellik, hitap, psikoloji


  Abstract

  The basis of understanding and explaining is psychological. Thought and art are manifested mainly from the movement of faith or denial, and the excitement of soul or self. Statement of mankind is a journey in pursuit of the beauty and the beauty of truth. It is to realize that the lover and the beloved come from the One, that they go to the One, that everything is “from One/ to One”, through the awareness of kun faya kun meaning “be, and it is”. In one text, the whole beauty is revealed by combining the pieces. A whole cannot be created without knowing the pieces. This is the case in the statement called universe. When life and death, disease and health, youth and old age, good and evil can only be read as a whole, the ontological meaning of the statement in the universe can be deciphered. The art in the universe produces the statement and the addressing of the mankind. When we remember that non-human beings cannot produce artwork or speak like human beings, we realize that the elaborate core that is in the essence of man, and the source of art are not matter. Ability of speech and statement has placed mankind in a high position that enables them to talk to Allah.

  Key Words

  Art, statement, beauty, addressing, psychology

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!