Köprü Anasayfa

Ocak-Nisan 2019

"Köprü" 142. Sayı

 • “Mesnevî-i Nûriye”nin İlk Tercümesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

  Some Evaluations on the First Translation of “Mesnevi-i Nuriye” (Al-Mathnawi Al-Nuri)

  Şadi Eren

  Prof. Dr., Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü

  Köprü • Sayı: 142 • Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2019 • ISSN: 1300-7785 • ss. 63-97

  Öz

  Nur’un Arabî Mesnevi’si veya ilk tercümedeki ismiyle Mesnevî-i Nûriye 1920-1927 arasında yazılan 13 ayrı dersten meydana gelmiştir. Mesnevi’yi ilk defa Arapça aslından Türkçeye Bediüzzaman Said Nursî’nin kardeşi Abdülmecid Nursî çevirmiştir. Abdülmecid Efendi’nin tercümesi akıcı bir tercümedir. Ancak Arabî aslıyla karşılaştırıldığı zaman asıl metnin üçte ikisinin tercümesi olduğu görülür. Geriye kalan üçte birlik kısımda gerçekten de çok önemli hakikatler yer almaktadır. Öte yandan tercüme edilen kısımda yer yer atlamalar, eksiklikler, az da olsa yanlış tercümeler bulunmaktadır. Böyle olunca Mesnevi’nin yeniden gözden geçirilmesi hatta yeni bir tercümesinin yapılması bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu makalede bu ihtiyaca dikkat çekilmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Nur’un Arabî Mesnevi’si, Mesnevî-i Nûriye, tercüme, Bediüzzaman Said Nursî, Abdülmecid Nursî


  Abstract

  Nurun Arabi Mesnevisi (Mathnawi al-‘Arabi al-Nuri), which is formerly named as Mesnevi-i Nuriye (Al-Mathnawi Al-Nuri) in the first translation is composed of 13 different lectures written between 1920-1927. Mesnevi is translated from Arabic to Turkish for the first time by Bediüzzaman Said Nursî’s brother, Abdülmecid Nursî. Translation of Abdülmecid Effendi is a fluent translation. However, when compared to Arabian origin, it is seen that two thirds of the original text is translated. There are very important truths in the remaining three-thirds. On the other hand, in the translated part, there are some skips, shortcomings, and mistranslations even if just a bit. As such, it is seen as a need to revise Mesnevi or even to create a new translation. In this study, we draw attention to this need.

  Key Words

  Mathnawi al-‘Arabi al-Nuri, Al-Mathnawi Al-Nuri, translation, Bediüzzaman Said Nursî, Abdülmecid Nursî

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!