Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Âlem-i Şehâdet ve Âlem-i Gayb

  The Realm of Martyrdom and the Realm of Unseen

  Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 27-36

  Abdurreşid Şahin

  Avustralya

  Öz

  İnsanın hayatını anlamlandırması hususunda merkezi bir yere sahip olduğunu düşündüğüm “gayb” ve “şehadet” kavramlarının mahiyetini anlamak ve temsiller dürbünü ile bu kavramları zihnimize yaklaştırmak niyetindeyiz. Bu minval üzere ilk bölümde verilen beş ana misal ile şehadet ve gayb kavramlarının farklı boyutları izah etmeye çalışılmaktadır. İkinci bölümde ise cüz-küll nazarının şehadet âlemine özgü bir nazar olduğu, cüz’i-külli nazarının ise gayb âlemini anlamak için zaruri olduğu izah edilmeye çalışılmaktadır. Sonuç olarak gayb âleminin parçalanamayan, bütün, daimi nitelikte olduğu; şehadet âleminin ise parçalanabilir ve süreksiz olduğu ifade edilmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Âlem-i şehadet, âlem-i gayp, gayb, şehadet, cüz, küll, cüz’i, külli


  Abstract

  We intend to understand the nature of the concepts of “unseen” and “martyrdom”, which have a central place in the meaning of human life, and to bring these concepts closer to our minds with the binoculars of representations. In this way, the different dimensions of the concepts of martyrdom and unseen are explained with the five main examples given in the first chapter. In the second part, it is explained that the idea of partial-whole (cüz-küll) is a view specific to the realm of martyrdom, and that the idea of partial to whole (cüz’i-külli) is essential for understanding the realm of unseen. As a result, it is stated in the article that unseen world is indivisible, whole and permanent; the realm of martyrdom, on the other hand, is divisible and discontinuous.

  Key Words

  The realm of martyrdom, the realm of unseen, unseen, martyrdom, partial, whole

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!