Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Şeyhülislâm Yahya’nın Şiir Dünyası

  The World of Poetry of Shaykh Al-Islam Yahya

  Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 89-122

  Mahmut Kaplan

  Prof. Dr., Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi

  Öz

  Kâinatla yüz yüze gelen insan, gördüğü harikulade nizam, intizam ve sanatları görünce hayretle ürpermiş, bu mükemmellik karşısında, yine onun yansıması olarak dudaklarından manzum sevinç ve hikmet ifadeleri dökülmüştür. Bu yazıda Şeyhülislâm Yahya Divanı’nda bir gezinti yapmaya çalışacağız. Şeyhülislam Yahya, ağır fetva hizmetinden fırsat buldukça “Türkçenin ses bayrakları” diyebileceğimiz güzel şiirlerini kaleme almıştır.

  Anahtar Kelimeler

  Şeyhülislam Yahya, Divan şiiri, şiir, renk, aşk


  Abstract

  The human being, face to face with the universe, shuddered when he saw the wonderful order, art and expressions of joy and wisdom in verse poured out from his lips in the face of this perfection, again as a reflection of it. In this article, we will try to take a tour in Divan of Shaykh al-Islam Yahya. Shaykh al-Islam Yahya wrote his beautiful poems, which we can call the “sound flags of Turkish” whenever he found time from heavy fatwa service.

  Key Words

  Shaykh al-Islam Yahya, Divan poetry, poetry, colour, love

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!