Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Kötülük Problemi Bağlamında Şeytanın Yaratılmasındaki Hikmet

  The Wisdom in the Creation of Satan in the Context of the Problem of Evil

  Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 37-50

  Recep Ardoğan

  Prof. Dr., Sütçü İmam Ünv. İlahiyat Fak. Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

  Öz

  Çağımızda, inanç alanındaki sorgulamaların başta gelen konularından biri kötülük problemidir. Bu bağlamda karşılaşılan sorulardan bazıları, “ahlaki kötülük” ile ilgilidir. İblis’in neden yaratıldığı ve şeytanların insanları saptırmasına neden fırsat verildiği soruları, bunlardandır. İnanç alanında yol açtığı şüphe ve tereddütlerin izale edilmesi; insanın insan olmanın anlamını, değerini, onurunu ve gayesini bulması, hayatı anlamlandırması için bu soruların yanıtlanması, son derece önemlidir.

  Anahtar Kelimeler

  Kötülük problemi, teodise, Kayra, imtihan, şeytan


  Abstract

  One of the leading issues of questioning in the field of belief in our age is the problem of evil. Some of the questions encountered in this context are about “moral evil”. These are the questions why Satan is created and why satans are given the opportunity to deceive people. Eliminating the doubts and hesitations caused by these questions in the field of belief and faith; satisfactory answers are given by saying that it is extremely important for people to find the meaning, value, dignity and purpose of being human and to make sense of life.

  Key Words

  The problem of evil, theodicy, Grace, test, satan

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!