Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Risale-i Nur’un Mânâ Dünyasına Olduğu Gibi Girebilmek

  Entering Risale-i Nur’s Spiritual World as It is

  Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 61-88

  Abdülhamid Karagiyim

  Isparta

  Öz

  Risale-i Nur’un birinci amacı imanı tahkik etme yoluyla kurtarmak ve kuvvetlendirmektir. Bu amaç milyonlarca meyvelerinin şehadetiyle tahakkuk etmiştir. Şimdi de imânî kabulün yaygınlaşmasıyla beraber o imanın hayata yansımış şekli olan ahlâkın izharı büyük önem kazanmıştır. Bununla beraber Risale-i Nur’un açılması gereken kapıları bitmemiş, çözülmesi gereken kodları tükenmemiştir. Onun bize sunduğu anlam dünyası, içeriden ve dışarıdan bulaşan parazitlerin etkisi altında kalmadan muhatap olunursa hâlâ çok büyük inkişaflara gebedir.

  Anahtar Kelimeler

  Risale-i Nur, mânâ dünyası, parazitler, tahkik, usûl


  Abstract

  The first purpose of Risale-i Nur is to save and strengthen faith through examination. This purpose has been realized with the martyrdom of millions of fruits. Now, with the widespread acceptance of belief, the manifestation of morality, which is the reflection of that belief in life, has gained great importance. Nevertheless, Risale-i Nur’s doors to be opened have not been completed and the codes that need to be solved have not been run out. The world of meaning that it offers us will result in great developments if it is addressed without being affected by the parasites transmitted from inside and outside.

  Key Words

  Risale-i Nur, world of meaning, parasites, investigation, method

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!