Köprü Anasayfa

Ocak-Haziran 2021

"Köprü" 148. Sayı

 • Hz. Âdem (as) Kıssası: “Talim-i Esma”yı Nasıl Anlamalıyız?

  Parable of Prophet Adam (Pbuh): How Should We Understand Teaching Names of Allah (Talim-i Esma)

  Köprü • Sayı: 148 • Ocak-Haziran 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 51-60

  Hakan Yalman

  Uzm. Dr., İstanbul

  Öz

  Bu çalışmada talim-i esma hakikati anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu anlamda varlık, insaniyet, nübüvvet ve mana gibi kavramlar üzerinden bir bakış açısı geliştirilmektedir. Talim-i esma gerçeğinin günümüze yansımaları ve insan hakikatine uzantıları üzerinden bir tefekkür gerçekleştirilmektedir.

  Anahtar Kelimeler

  Hz. Âdem (as), kıssa, mucize, talim-i esma, insan, melek, şeytan


  Abstract

  In this article, the truth of teaching names of Allah is tried to be understood and explained. In this sense, a perspective is developed over concepts such as existence, humanity, prophethood and meaning. A contemplation is put forward through the reflections of the truth of teaching names of Allah on today and its extensions to the human truth.

  Key Words

  Prophet Adam(pbuh), parable, miracle, teaching names of Allah, human, angel, satan

  Yazının tamamını görüntülemek için lütfen tıklayınız!